Saprast (to understand) conjugation

Latvian
20 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
saprotu
I understand
saproti
you understand
saprot
he/she/it understands
saprotam
we understand
saprotat
you all understand
saprot
they understand
Past tense
sapratu
I understood
saprati
you understood
saprata
he/she/it understood
sapratām
we understood
sapratāt
you all understood
saprata
they understood
Future tense
sapratīšu
I will understand
sapratīsi
you will understand
sapratīs
he/she/it will understand
sapratīsim
we will understand
sapratīsiet
you all will understand
sapratīs
they will understand
Imperative mood
-
saproti
you understand
-
-
saprotiet
you all understand
-
Es/tu/...
Conditional mood
saprastu
I would understand

Examples of saprast

Example in LatvianTranslation in English
viņus informē par atbildīgās iestādes lēmumu valodā, ko viņiem vajadzētu saprast, ja viņiem nepalīdz vai viņus nepārstāv juridiskais konsultants vai cits padomdevējs un ja nav pieejama bezmaksas juridiskā palīdzība.they shall be informed of the result of the decision by the determining authority in a language that they may reasonably be supposed to understand when they are not assisted or represented by a legal adviser or other counsellor and when free legal assistance is not available.
nepavadītas nepilngadīgas personas tiek informētas pirms to patvēruma pieteikumu izskatīšanas un tādā valodā, ko tām vajadzētu saprast, par iespēju, ka viņu vecums var tikt noteikts medicīniskā apskatē.unaccompanied minors are informed prior to the examination of their application for asylum, and in a language which they may reasonably be supposed to understand, of the possibility that their age may be determined by medical examination.
Tas nozīmē izpratni par valodas ietekmi uz citiem, kā arī izpratni par nepieciešamību saprast un lietot valodu pozitīvi un sociāli atbildīgi.This implies an awareness of the impact of language on others and a need to understand and use language in a positive and socially responsible manner.
Es arī saprotu, ka neprecīzas informācijas sniegšana man var liegt turēt 66. daļā minēto gaisa kuģa tehniskās apkopes licenci.I also understand that any incorrect information could disqualify me from holding a Part-66 AML.
Es, apakšā parakstījies valsts pilnvarots veterinārārsts, paziņoju, ka es saprotu, ka galamērķa kompetentā iestāde ir piekritusi, ka tās teritorijā ieved neapstrādātus kūtsmēslus, un ka neapstrādātie kūtsmēsli, kas minēti atsauces ailē Nr. I.18, atbilst šādiem nosacījumiem:I, the undersigned official veterinarian, declare that I understand that the competent authority of the place of destination has given its consent to the introduction of the unprocessed manure on its territory and that the unprocessed manure referred to in box reference I.18 complies with the following conditions:
Es redzu… Jā, jā, es saprotu.I see … yes, yes, I understand.
Vai tu saproti?Do you understand?
Es nedomāju,ka tu saproti.I don't think you understand.
Bet... Lūdzu saproti, ka man vienalga ir jādara savs darbs.But please understand, I still have a job to do.
Es domāju, ka beidzot mēs saprotam viens otru, Frodo Tuntak.i think at last we understand one another, Frodo Baggins.
-Mēs saprotam.-We understand.
Mēs tagad saprotam, kādēļ pētījums par debesu ķermeņiem bija tik svarīgs.We now understand why the study of the heavenly bodies was so important.
Ar laiku sapratīsi tu- You will understand in time
Zinu, ka tu mani sapratīsi.I know you, of all people, will understand.
Tas uzskata, ka, šķiet, netiek apstrīdēts, ka sabiedrība “tek” sapratīs kā tīkkoka koksni aprakstošu [jēdzienu] vismaz tajā gadījumā, kad priekšmeta virsmai ir tāda pati nokrāsa, struktūra un tekstūra kā tīkkoka koksnei.In its submission, it does not appear to be disputed that the public will understand ‘tek’ as being descriptive of teakwood, at least in cases in which the surface of an object is conferred with a dye, a structure and a texture which correspond to those of teakwood.
Tādējādi tiktāl, ciktāl krāsa esot parasts priekšmetu un šajā gadījumā — plauktu apzīmējums, neesot izslēgts, ka konkrētā itāļu un franču valodā runājošā sabiedrības daļa preču zīmi “TEK” sapratīs kā kvalitātes norādi.Accordingly, insofar as colour is a common indication of the outward appearance of objects and in the present case of shelves, it is possible that the relevant Italian- and French-speaking public will understand the mark TEK as an indication of quality.
Jūsu kaluma uzņēmējs to sapratīs, un, tā kā esat ieradies, varam turpināt.A businessman of your stature will understand and with you here now, we can continue.
Ja vienkāršie cilvēki varētu paši lasīt Bībeli, viņi saprastu cik plašas ir baznīcas interpretācijas.We both know the selling of indulgences have no Scriptural support. If common people could read the Bible for themselves, they would understand just how broad the church's interpretations are.
Es saprastuI would understand
Es izspriedu, ka tu, no visiem cilvēkiem, to saprastu.I figured you, of all people, would understand that.

More Latvian verbs

Related

izprast
comprehend
prast
be able

Similar

izprast
comprehend
saplēst
tear

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

atklāt
discover
bēgt
flee
izkārtot
arrange
izraisīt
cause
just
feel
klāties
go
meklēt
search
sēt
sow
uzņemt
receive
varīt
boil

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'understand':

None found.
Learning languages?