Saprat (to understand) conjugation

Latvian
9 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
saprotu
I understand
saprot
you understand
saprot
he/she/it understands
saprotam
we understand
saprotat
you all understand
saprot
they understand
Past tense
sapratu
I understood
saprati
you understood
saprata
he/she/it understood
sapratām
we understood
sapratāt
you all understood
saprata
they understood
Future tense
saprašu
I will understand
saprasi
you will understand
sapras
he/she/it will understand
saprasim
we will understand
saprasiet
you all will understand
sapras
they will understand
Imperative mood
-
saprot
you understand
-
-
saprotiet
you all understand
-
Es/tu/...
Conditional mood
sapratu
I would understand

Examples of saprat

Example in LatvianTranslation in English
Es arī saprotu, ka neprecīzas informācijas sniegšana man var liegt turēt 66. daļā minēto gaisa kuģa tehniskās apkopes licenci.I also understand that any incorrect information could disqualify me from holding a Part-66 AML.
Es, apakšā parakstījies valsts pilnvarots veterinārārsts, paziņoju, ka es saprotu, ka galamērķa kompetentā iestāde ir piekritusi, ka tās teritorijā ieved neapstrādātus kūtsmēslus, un ka neapstrādātie kūtsmēsli, kas minēti atsauces ailē Nr. I.18, atbilst šādiem nosacījumiem:I, the undersigned official veterinarian, declare that I understand that the competent authority of the place of destination has given its consent to the introduction of the unprocessed manure on its territory and that the unprocessed manure referred to in box reference I.18 complies with the following conditions:
Es redzu… Jā, jā, es saprotu.I see … yes, yes, I understand.
Līgumslēdzējas puses saprot, ka Direktīvai 2003/87/EK, kas paredz Savienības reģistra izveidošanu, atbilstošu ES ETS un saistītu standartizētu un drošu reģistru sistēmu īpašais raksturs pieprasa īpašus datu uzglabāšanas un Savienības reģistra piekļuves noteikumus, tādējādi nodrošinot, lai siltumnīcas efekta izraisošo gāzu emisiju kvotas atbilstu Kioto protokola reģistru sistēmu datu apmaiņas standartu funkcionālajām un tehniskajām specifikācijām, un ka šādu kvotu pārskaitījumi ir atbilstīgi saistībām, kas izriet no Kioto protokola.The Contracting Parties understand that the specific nature of the EU ETS and the related standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC, providing for the establishment of a Union Registry, require special rules on data storage and access regarding the Union Registry to ensure that the greenhouse gas emission allowances conform to the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, and that transfers of such allowances are compatible with the obligations resulting from the Kyoto Protocol.
Līgumslēdzējas puses saprot, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/87/EK [3], kas paredz Savienības reģistra izveidošanu, atbilstošu ES ETS un saistītu standartizētu un drošu reģistru sistēmu īpašais raksturs pieprasa īpašus datu uzglabāšanas un Savienības reģistra piekļuves noteikumus, tādējādi nodrošinot, lai siltumnīcas efekta izraisošo gāzu emisiju kvotas atbilstu Kioto protokola reģistru sistēmu datu apmaiņas standartu funkcionālajām un tehniskajām specifikācijām, un ka šādu kvotu pārskaitījumi ir atbilstīgi saistībām, kas izriet no Kioto protokola.The Contracting Parties understand that the specific nature of the EU ETS and the related standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council [3], providing for the establishment of a Union Registry, require special rules on data storage and access regarding the Union Registry to ensure that the greenhouse gas emission allowances conform to the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, and that transfers of such allowances are compatible with the obligations resulting from the Kyoto Protocol.
Tādēļ Komisija saprot, ka Apvienotās Karalistes iestādes ir risinājušas šī riska jautājumus pareizi, atbildīgi un atbilstoši EURATOM līguma mērķiem.The Commission therefore understands that the UK authorities have addressed these risks in a correct and responsible manner in a way which is compatible with the objectives of the Euratom Treaty.
Es domāju, ka beidzot mēs saprotam viens otru, Frodo Tuntak.i think at last we understand one another, Frodo Baggins.
-Mēs saprotam.-We understand.
Mēs tagad saprotam, kādēļ pētījums par debesu ķermeņiem bija tik svarīgs.We now understand why the study of the heavenly bodies was so important.

More Latvian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

sapņot
dream
saprast
understand

Similar but longer

saprast
understand

Random

ģērbt
dress
ģībt
faint
iepazīstināt
introduce
ievadīt
inject
kašņāt
rummage
last
break
paredzēt
foresee
piedalīties
participate
skaldīt
cleave
uzbrukt
attack

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'understand':

None found.
Learning languages?