Anlamak (to understand) conjugation

Turkish
30 examples

Conjugation of anlamak

Ben
Sen
O
Present tense
anlarım
I understand
anlarsın
you understand
anlar
he/she/it understands
Past tense
anladım
I understood
-
-
Future tense
anlayacağım
I will understand
-
-
Present continuous tense
anlıyorum
I am understanding
-
-

Examples of anlamak

Example in TurkishTranslation in English
! - Po, anlamak zorundasın.- Po, you have to understand.
"Albert Einstein olmadan modern fiziği anlamak imkansız.""To understand modern physics is impossible without Albert Einstein."
"Alexis" Meade'i anlamak gibi bir niyetim kesinlikle yok.I have no interest in understanding Alexis Meade.
"Anlaşılmaktansa, anlamak daha iyidir.Better to understand than be understood.
"Bu dili anlamak oldukça güçtü."This language am rather difficult to understand.
"Duyarım, unuturum görürüm ve hatırlarım yaparım ve anlarım.""I hear and I forget." I see and I remember. "I do and I understand."
"Eğer dönmek istersen anlarım bebeğim. Anlarım."If you want to turn back now, baby, I'll understand.
"Eğer riske atmak istemezsen, anlarım,..."If you don't want to risk it, I'll understand,
"Hayır" derseniz de anlarım.And I'll understand if you say "No."
"R" desen anlarım."R" I could understand...
"Azizlik üç mucize gerektiriyorsa, sen bunu başardın, sevgilim. " "Umarım, anlarsın.Simon, if sainthood requires three miracles... then I'd say you've made it, my love... and so I hope you'll understand.
"Azizlik üç mucize gerektiriyorsa, sen bunu başardın, sevgilim." "Umarım, anlarsın.Simon, if sainthood requires three miracles... then I'd say you've made it, my love... and so I hope you'll understand.
"Bu kişisel bir şey değil, anlarsın, ama yapılmak zorunda."There's nothing personal in it, you understand, but it just has to be done.
"Hey kardeşim, Kara Panter" dedi, anlarsın ya...He said, "Black Panther, brother." You understand?
"Umarım anlarsın yarınki randevumuza gelmeyeceğim."I hope you understand, "but I won't be keeping our date tomorrow.
"...kaderin doğasını anlar.""understands the nature of destiny"?
"kalbin dilinden herkes anlar""Everybody understands the language of the heart"
# Evet, bunu yaparsın çünkü o anlar, anlar# Yeah, you do it 'cause he understands, understands #
- Ash anlar.- Ash understands.
- Bak, o anlar.- She understands.
" Bunu, ancak bu yaşımda anladım." dedi, ve öldü." I only understood that in my old age," he said, and died.
"...çocuk gibi anladım, çocuk gibi düşündüm...""I spoke like a child, I understood "like a child, I thought like a child.
"Bana" kısmını anladım.I understood the "me" part.
"Ben hür olmalıyım." dediğinde, bunu anladım.I understood when you said you had to be free.
"Biyokimya'yı hatırlıyor musun?"u çok iyi anladım.I understood completely, "Do you remember biochem?"
'Bu mektubuma da cevap alamazsam, o zaman... ' 'seni kaybettiğimi anlayacağım.''Lf I don't get a reply to this letter, then I will consider that... ' 'I will understand that I have lost you.'
Bak, Eğer bir aşk mektubu yazmak istiyorsan o zaman yaz bu dilde. Ben anlayacağım.See, if you want to write a love letter then write in the language that I will understand.
Bana göster anlayacağım.Show me, and l will understand.
Bir gün anlayacağım++ That I will understand some day ++
Hemen anlayacağım daimaI will understand always

More Turkish verbs

Related

Not found
We have none.

Random

altın kesmek
hack gold
aman vermek
give amanda
aman vermemek
give no quarter
anadan doğmuşa dönmek
born return to the main
anlam vermek
make of
anlamamak
do
anlaşma yapmak
make a deal
apışmak
do
apse yapmak
do abscess
apseleşmek
do

Other Turkish verbs with the meaning similar to 'understand':

None found.