Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Felfog (to understand) conjugation

Hungarian
75 examples
This verb can also have the following meanings: to conceive, conceive

Conjugation of felfog

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
felfogok
I understand
felfogsz
you understand
felfog
he/she to understand
felfogunk
we understand
felfogtok
you all understand
felfognak
they understand
Present definite tense
felfogom
I understand
felfogod
you understand
felfogja
he/she understands
felfogjuk
we understand
felfogjátok
you all understand
felfogják
they understand
Past indefinite tense
felfogtam
I understood
felfogtál
you understood
felfogott
he/she understood
felfogtunk
we understood
felfogtatok
you all understood
felfogtak
they understood
Past definite tense
felfogtam
I understood
felfogtad
you understood
felfogta
he/she understood
felfogtuk
we understood
felfogtátok
you all understood
felfogták
they understood
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
felfognék
I would understand
felfognál
you would understand
felfogna
he/she would understand
felfognánk
we would understand
felfognátok
you all would understand
felfognának
they would understand
Conditional present definite tense
felfognám
I would understand
felfognád
you would understand
felfogná
he/she would understand
felfognánk
we would understand
felfognátok
you all would understand
felfognák
they would understand
Conditional past indefinite tense
felfogtam volna
I would have understood
felfogtál volna
you would have understood
felfogott volna
he/she would have understood
felfogtunk volna
we would have understood
felfogtatok volna
you all would have understood
felfogtak volna
they would have understood
Conditional past definite tense
felfogtam volna
I would have understood
felfogtad volna
you would have understood
felfogta volna
he/she would have understood
felfogtuk volna
we would have understood
felfogtátok volna
you all would have understood
felfogták volna
they would have understood
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok felfogni
I will understand
fogsz felfogni
you will understand
fog felfogni
he/she will understand
fogunk felfogni
we will understand
fogtok felfogni
you all will understand
fognak felfogni
they will understand
Future definite tense
fogom felfogni
I will understand
fogod felfogni
you will understand
fogja felfogni
he/she will understand
fogjuk felfogni
we will understand
fogjátok felfogni
you all will understand
fogják felfogni
they will understand
Subjunctive present definite tense
felfogjam
(if/so that) I understand
felfogd
(if/so that) you understand
felfogja
(if/so that) he/she understand
felfogjuk
(if/so that) we understand
felfogjátok
(if/so that) you all understand
felfogják
(if/so that) they understand
Subjunctive present indefinite tense
felfogjak
(if/so that) I understand
felfogj
(if/so that) you understand
felfogjon
(if/so that) he/she understand
felfogjunk
(if/so that) we understand
felfogjatok
(if/so that) you all understand
felfogjanak
(if/so that) they understand
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
felfognom
I to understand
felfognod
you to understand
felfognia
he/she to understand
felfognunk
we to understand
felfognotok
you all to understand
felfogniuk
they to understand

Examples of felfog

Example in HungarianTranslation in English
"Egyedül gyere"... azt hiszem, ezt nehéz volt felfogni."Come alone" - - I guess that was too hard to understand.
- Csak próbálom felfogni.I'm just trying to understand.
- Mért olyan nehéz felfogni?- What is so hard to understand here?
- Olyan nehéz ezt felfogni? - Igen.It isn't that hard to understand, is it?
- Tényleg nem akarod felfogni, ha börtönbe kerülök, apám sose fogja nekem megbocsátani!- You really don't want to understand... If I go to jail my father will never forgive me!
Arra is rájöttem, hogy bár ésszel felfogom, mi az, hogy sérült, de érzelmileg, nem tudok vele mit kezdeni.I also realized, intellectually, I may understand what it means to be disabled, but emotionally? I didn't have a clue.
Igen, Cole, képzeld felfogom.Yes, Cole, I understand "killed" very well.
Nem hiszek az erőszakban, de megértem, felfogom, hogy miért folyamodnak hozzá az emberek, márpedig egy bomba mély benyomást tesz.I mean, I don't believe in violence, but I understand, I get it, why people do that, and that bomb made quite the impression.
Nézze, maga arra kíváncsi, hogy felfogom-e, hogy ez a hely egy elmegyógyintézet.You want to know if I understand that this is a mental hospital.
Persze hogy felfogom.-Of course I understand it.
- Ha megüt, akkor felfogod?Will you understand if we hit you?
1,3 millió 20 napon belül, felfogod te ezt egyáltalán?$1.3 million in 20 days and you just... you just understand?
A: remélem, felfogod,l hope you understand it...
Apa, felfogod végre, hogy nem kell tovább színlelnünk?Dad, understand that we don't have to fake anymore.
Biztos vagyok benne, hogy felfogod, a Te érdeked is hogy mindenképpen itt legyél és megtiszteled a Yakatori-kat azzal, hogy eljössz nem alázod meg őket azzal, hogy távol maradsz.I'm sure you understand that it's in your best interest to be here at all costs and that the yakitoris would be very honored with your presence and very dishonored with your absence.
A Pirkadatnak olyan munkatárs kell, aki hisz benne, és felfogja, hogy az országos megjelenés felbecsülhetetlen érték, és sem túl jelentéktelen, túl nagyszabású sztori nem létezik!Daybreak just needs someone who believes in it, who understands that a national platform is an invaluable resource, that no story is too low or too high to reach for!
Devin, én vagyok az egyetlen ember, aki felfogja, hogy mit lennél hajlandó megtenni ezért az állásért, és hogy milyen letört lehetsz amiatt, hogy nem kaphatod meg.Devin, I'm the only other person who understands what you were willing to do for this job and how devastated you must be that you're not going to get it.
Egy olyannak, aki kivár egy alkalmas pillanatot, és felfogja annak következményeit, ha netán elhibázza.One who chooses their moment. And understands the repercussions if they get it wrong.
Ha ezt felfogja, bajban leszel.If he understands that, you're in trouble.
Ha felnőnek, az, aki erősebb lesz a harcban, aki megérti és felfogja az állampolgárok érzéseit, az lesz Mahishmathi királya.When they grow up, out of them one who is stronger in combat one who understands the feelings of subjects more. He'll be the king of Mahishmathi
De miért várja el, hogy felfogjuk, ha közönséges gyilkosnak idomít be minket?But how do you expect me to understand you're training us to be assassins?
Néhányan, mint én és Gladys, felfogjuk, hogy vannak olyanok, akik szükségtől szenvednek.Some people, like me and Gladys, understand that there are people out there that don't have everything they need.
Szóval, hogy világosan felfogjuk, mit jelent a kínálat és kereslet.So that we have a clear understanding of what supplies and demands mean.
Úgy értem, tényleg felfogjuk a dolog egészét?I mean do we really understand what the bigguer picture is?
Hadd bizonyosodjak meg róla, hogy felfogjátok a vád súlyát!Let me be sure you understand the seriousness of the charge against you.
Remélem, hogy mindketten felfogjátok a jelentőségét a sajtóközleményemnek.I hope you both understand the significance of my press announcement.
Uraim, és ezt a kifejezést tág értelemben használom, felfogjátok, ez mit jelent?Do you gentlemen... and I use that term loosely... understand what this means?
Vagy elintézzük itt és most, és felfogjátok, hogy a magatok fajta suttyók nem érhetnek a lányomhoz, vagy... megteszem a feljelentést.We do this here with an understanding that not you or any of your river rat boys comes within 100 yards of my daughter. Or we file those charges.
Adj erőt fiatal özvegyének, hogy vigyázhassa lányai, Mira és Irina lépteit, akik még túl kicsik, hogy mindezt felfogják.who are still too young to fully understand. Lord, protect us and bless the food that is before us.
Amikor majd felfogják, hogy egy dolog a művészet, és más dolog a propaganda.When will they understand that art is one thing... and propaganda another?
Artie, ők túl fiatalok ahhoz, hogy egyáltalán felfogják, mi jár a fejedben!They're too young to even understand what's on your mind. Ben, good buddy, there ain't any such thing as being too young.
Az emberek, akik felfogják a háborút, és értik, hogy mit érzünk az ittlétünkkel kapcsolatban és hogy tenni akarunk, azok meg fognak érteni minket.People who understand the war itself and how you and I and others feel about being here and making a difference, those people will understand us.
De elmondom most, mert elvárom mindegyikőjüktől, hogy felfogják.But i say it now and expect each and every one of you to understand it.
- Az orvosnak áldozatokat kell hoznia... ez az, ahogy mindíg is felfogtam.- A doctor must make sacrifices... that's how I always understood it.
- Igen, boszorkányok, felfogtam.Yes, they're witches, understood.
Amennyire felfogtam, az volt a lényeg, hogy hónapokkal múlva is tudja mindenki, kik voltak kollaboránsok.The idea, as I understood it, was that for weeks and months afterwards, everybody would know who the collaborationists were.
Amikor felfogtam, hogy elveszíthetem Jacobot, végre megértettem.And when I realized I could lose Jacob... I finally understood.
Aznap tökéletesen felfogtam, hogy a lelkem idegen területté változhat.Since that day, I understood my soul could become a foreign territory.
Nem hiszem, hogy felfogott bármit abból, amit mondtam.I don't think he understood anything that I said. Okay. Okay.
És ha bármit is felfogott volna a munkámból, tudná ezt rólam.And if you understood anything about my work, you would know that about me.
Azt hittem felfogtad végre.I thought you would have understood.
Azt hittem felfogtad.I thought you understood.
Azt hittem, ezt felfogtad.I thought you understood that.
Azt hittem, felfogtad!And I thought you understood that.
Azt hittem, felfogtad, ezek tabu kérdések.I thought you understood that you can't ask certain questions.
A feleségem ezt már az első randevún felfogta!We spent quite a bit of time on this already! My... my wife understood this on our first date!
Azt hittem, ezt felfogta.I thought you understood that.
Azt mondta, felfogta.You said you understood.
Csak azt próbálom ezzel mondani, hogy anya felfogta a büntetést, és számára magától értetődő a megbocsátás is.What I'm trying to say is that my mom understood punishment, but she also understood forgiveness.
Fenébe, még a feleségem is felfogta.Heck, even my wife understood that.
Akkor, mikor felfogtuk a szót!It is when the word is understood... that the virus takes hold.
Szétterjedt, mielőtt felfogtuk, hogy méreg.It spread before we understood it was poison.
Azt hittem felfogtátok ezt mostanra.I thought you all would've understood that by now.
Azt hittem, felfogtátok.I thought you understood.
Ezt is felfogtátok?Is that understood?
Most, hogy végre felfogták az üzenetünket... itt a bosszú ideje.Now that our message has been fully understood, it's pay-back time!
Nem vagyok benne biztos, hogy valamennyire is felfogták az árnyoldalát annak hogy milyen üzlettársnak lenni egy orosz maffiózóval.Only I don't think they quite understood the nuances of being partners with the Russian mob.
Nem valószínű, hogy felfogták, de meg kell, hogy értsék...It's unlikely they understood it. People must understand--
Szóval bárki is készítette ezeket a terveket a Nazca-fennsíkon, ...az megértette ugyanazt, ...amit az összes többi ősi kultúra előttük már ismert, ...mi szerint van néhány rendkívül fontos dolog, mert felfogták az Orionnak és a Szíriusnak a kapcsolatát a Földdel.So whoever put these designs on the plains of Nazca understood the same thing that all of the other ancient cultures before them understood, which is that there's some critical importance to understanding Orion and Sirius and their relationship to the Earth.
Minden bolond felfogná, de ő nem.Any fool would understand it. But he can't understand.
Bocsi, de túl éhes vagyok ahhoz, hogy felfogjam, amit mondtál.Sorry. I'm too hungry to understand what you just said.
Mielőtt még túl nyomi lennék, hogy felfogjam.Before I was too spagie to understand, I suppose.
Szerintem részegnek kell lennem, hogy ezt a történetet felfogjam.I think I still need to be drunk to understand this story.
A háborús hírek túl nagyok voltak, hogy felfogd és túl boldogtalanok, hogy megértsd.The war news was too big to grasp and too unhappy to understand.
Albert és Erwin testét, ahhoz hogy felfogd, hogy ő gyilkos?Albert's and Erwin's dead bodies before you understand that she's a murderer. She either goes with you or you lock her up.
De nem várom el, hogy ezt felfogd, Charlotte.I wouldn't expect you to understand that, Charlotte.
Figyu, Chanel, pszichológiát tanulok, szóval úgy magyarázom el, hogy még te is felfogd.Thank you. Look, Chanel, I'm a psychology major, so I'm gonna break this down into terms that you'll understand.
Ha szét kell verjük a pofád ahhoz, hogy ezt felfogd, hát, mi bármikor ráérünk.And if we have to kick your ass to make you understand that, then our schedules are wide open.
- Olyan nehéz ezt felfognod?Is that so difficult for you to understand?
Nehéz lehet felfognod, de elvesztettem, ami számomra a legfontosabb a világon.This might be hard for you to understand, but I lost the most important thing in the world to me.
Azért nem mond semmit, hogy nehogy felhasználjam maga ellen a bíróságon. De, tudja, nekem úgy tűnik, még nem sikerült felfognia, doktor úr... hogy már megpecsételődött a sorsa.You... you can't give me anything that I would use against you on the stand today, but, see, what you don't seem to understand, Doctor, is that your fate's already sealed.
Miért olyan nehéz, ezt mindenkinek felfognia?Why is that so hard for everybody to understand?
Az embereknek elég nehéz ezt felfogniuk.It's just hard for people here to understand your lot.
A mi felfogó képességünket nagyban befolyásolja a média.A lot of our understanding is driven by what's in the paper and on the television and the radio these days.
Minden, ami tegnap este óta történik meghaladja a felfogó képességünket.Everything that's happening since last night.. ..is beyond my understanding.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

felvág
slice

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

említ
mention
felad
hand up something
feláldoz
sacrifice
feled
forget
félemlít
intimidate
felfedez
explore
felfrissít
refresh
felkészít
prepare
felmegy
ascend
feltüntet
indicate

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'understand':

None found.