Pasielgti (to act) conjugation

Lithuanian
12 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pasielgiu
I act
pasielgi
you act
pasielgia
he/she acts
pasielgiame
we act
pasielgiate
you all act
pasielgia
they act
Past tense
pasielgiau
I acted
pasielgei
you acted
pasielgė
he/she acted
pasielgėme
we acted
pasielgėte
you all acted
pasielgė
they acted
Past freq. tense
pasielgdavau
I used to act
pasielgdavai
you act
pasielgdavo
he/she used to act
pasielgdavome
we used to act
pasielgdavote
you all used to act
pasielgdavo
they used to act
Future tense
pasielgsiu
I will act
pasielgsi
you will act
pasielgs
he/she will act
pasielgsime
we will act
pasielgsite
you all will act
pasielgs
they will act
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
pasielgčiau
I would act
pasielgtum
you would act
pasielgtų
he/she would act
pasielgtume
we would act
pasielgtute
you all would act
pasielgtų
they would act
Imperative mood
-
pasielk
you act
-
-
pasielkite
you all act
-

Examples of pasielgti

Example in LithuanianTranslation in English
Vengrijos argumentas, kad finansiniai įsipareigojimai, kuriuos prisiėmė Malév ir AirBridge, buvo pakankami MAVA sąnaudoms padengti, nėra priimtinas siekiant įrodyti, kad sandoris dera su rinka, nes joks privatus rinkos dalyvis nebūtų turėjęs paskatų pasielgti taip pat. Kalbant apie pasiūlytus įkaitus, jie turėjo suteikti MAVA galimybę grąžinti skolą suėjus paskolos terminui, t. y.Hungary's argument that the financial obligations undertaken by Malév and AirBridge were sufficient to cover MAVA's costs, is not acceptable to demonstrate that the transaction is market conform, as no private market actor would have had the incentive to act in the same way.
Ne, aš negerai pasielgiau.No. No, I haven't been acting correctly.
Negaliu patikėti, kaip aš pasielgiau.I can't believe the way I acted.
Klausyk, Marti, pasielgiau blogai, bet tai pirmas kartas, kai su manimi kalbi per kelias savaites.Look, Marty, I definitely did wrong. But do you know this is the first time you've actually talked to me in weeks?
Juokingiausia, kad pasielgiau kaip mažas vaikas.And it's pretty ironic that what I did was exactly what a child would do.
Norėjau pamatyt ar teisingai pasielgei, palikusi mane ir tapusi aktore.Wanted to see if you did the right thing, turning me down to become an actress.
Priešingai, tai, kad BNFL galutinai nesutiko dalyvauti restruktūrizavimo plane tol, kol JK vyriausybė nepaskelbė apie savo dalyvavimą, galima laikyti įrodymu, kad BNFL nebuvo pasirengusi gelbėti BE bet kokia kaina ir pasirinko palaukti, kol įsikiš valstybė, kaip pasielgė ir visi kiti kreditoriai.On the contrary, the fact that BNFL did not finally accept to participate in the restructuring plan before the UK Government announced its involvement can be viewed as proof that BNFL was not ready to save BE at any cost, and would preferred to wait for the intervention of the State, like all other creditors did.
Vokietijos nuomone, valstybiniai kreditoriai, atsisakydami 100 % savo reikalavimų grupėse HAG 3 ir PBS 3, pasielgė racionaliai ir jų elgesys neturėtų būti lyginamas su kitų kreditorių grupių elgesiu.Germany claims that the public creditors who waived 100 % of their claims in groups HAG 3 and PBS 3 acted in a rational way and were not comparable to the other creditor groups.
Iš tikrųjų įmonė „Sernam“ pasielgė geriau, nes padarė esminį darbą ir sumažino savo klientų kreditų trukmę, kas jai leido mobilizuoti su jais susijusias atsargas ir taip atitinkamai sumažinti AKP.In fact, Sernam has adopted a more fundamental approach, reducing the length of customer credit which has enabled it to raise the funds needed and thereby correspondingly reduce its working capital requirement.
Šiuo požiūriu jos mano, kad Italijos valstybė pasielgė kaip akcininkė, siekianti įmonei, kurioje ji turi akcijų, užtikrinti finansinius išteklius, reikalingus per trumpą laikotarpį patenkinti likvidumo poreikį.They considered that the Italian State had acted as a shareholder whose objective was to ensure that a company in which it held a stake had the financial resources necessary to meet its liquidity needs in the short term.
Sprendime dėl ABX Logistics Komisija patvirtino, kad kadangi ABX France nebuvo pajėgi savarankiškai padengti akcijų pardavimo sąnaudų, sutikdama padengti išlaidas SNCB pasielgė taip, kaip būtų pasielgęs „apdairus rinkos ekonomikos sąlygomis veikiantis privatus investuotojas“.In the ABX Logistics decision, the Commission is said to have confirmed that, since ABX France was not in a position to support the costs of disinvestment itself, SNCB would be acting as would a ‘private investor in a market economy’ in taking charge of these costs.
Aš tavo vietoje pasielgčiau kitaip.I would act differently in your place.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

pasiilgti
miss
pasivogti
steal
pažvelgti
glance

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

išlaidyti
let everybody go (somewhere)
iššifruoti
decypher
kliustelėti
splash
mokėti
know
neabejoti
no doubt
perlaužti
break
rastis
appear
subraižyti
scratch
sugadinti
ruin
vartytis
roll

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'act':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In