Szól (to speak) conjugation

Hungarian
121 examples
This verb can also have the following meanings: to be about, to notify, call, react, to react, let someone know, apprise, say, handle, talk to someone, tell an opinion, notify

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
szólok
I speak
szólsz
you speak
szól
he/she to speak
szólunk
we speak
szóltok
you all speak
szólnak
they speak
Present definite tense
szólom
I speak
szólod
you speak
szólja
he/she speaks
szóljuk
we speak
szóljátok
you all speak
szólják
they speak
Past indefinite tense
szóltam
I spoke
szóltál
you spoke
szólt
he/she spoke
szóltunk
we spoke
szóltatok
you all spoke
szóltak
they spoke
Past definite tense
szóltam
I spoke
szóltad
you spoke
szólta
he/she spoke
szóltuk
we spoke
szóltátok
you all spoke
szólták
they spoke
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
szólnék
I would speak
szólnál
you would speak
szólna
he/she would speak
szólnánk
we would speak
szólnátok
you all would speak
szólnának
they would speak
Conditional present definite tense
szólnám
I would speak
szólnád
you would speak
szólná
he/she would speak
szólnánk
we would speak
szólnátok
you all would speak
szólnák
they would speak
Conditional past indefinite tense
szóltam volna
I would have spoken
szóltál volna
you would have spoken
szólt volna
he/she would have spoken
szóltunk volna
we would have spoken
szóltatok volna
you all would have spoken
szóltak volna
they would have spoken
Conditional past definite tense
szóltam volna
I would have spoken
szóltad volna
you would have spoken
szólta volna
he/she would have spoken
szóltuk volna
we would have spoken
szóltátok volna
you all would have spoken
szólták volna
they would have spoken
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok szólni
I will speak
fogsz szólni
you will speak
fog szólni
he/she will speak
fogunk szólni
we will speak
fogtok szólni
you all will speak
fognak szólni
they will speak
Future definite tense
fogom szólni
I will speak
fogod szólni
you will speak
fogja szólni
he/she will speak
fogjuk szólni
we will speak
fogjátok szólni
you all will speak
fogják szólni
they will speak
Subjunctive present definite tense
szóljam
(if/so that) I speak
szóld
(if/so that) you speak
szólja
(if/so that) he/she speak
szóljuk
(if/so that) we speak
szóljátok
(if/so that) you all speak
szólják
(if/so that) they speak
Subjunctive present indefinite tense
szóljak
(if/so that) I speak
szólj
(if/so that) you speak
szóljon
(if/so that) he/she speak
szóljunk
(if/so that) we speak
szóljatok
(if/so that) you all speak
szóljanak
(if/so that) they speak
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
szólnom
I to speak
szólnod
you to speak
szólnia
he/she to speak
szólnunk
we to speak
szólnotok
you all to speak
szólniuk
they to speak

Examples of szól

Example in HungarianTranslation in English
- Brutus fog szólni...- Brutus is going to speak..
- Erről szerettem volna szólni ma pár szót, az új világról, ami kezd formát ölteni körülöttünk. Az Új Világrend lehetősége, most már csak egy karnyújtásnyira van.And that's why I wanted to speak to you today about the new world taking shape around us, about the prospects for a New World Order now within our reach.
- Ted szeretne szólni hozzátok.Ah, Ted would like to speak.
- Volnál szíves szólni az egyik alkalmazottnak, kérlek?- Would you prefer to speak to one of the employee, please?
- mert szólni mertek a hazájukért.~ for daring to speak up for home rule.
" Ha embereknek, vagy angyaloknak nyelvén szólok is szeretet pedig nincsen énbennem olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom."Though I speak with the tongues of men and of angels and have not love I am become as a sounding brass or a tinkling cymbal.
" Ma este, barátom Sydney nevében szólok önökhöz""Tonight I'm speaking on behalf of my friend Sydney..." And, um...
"Egy messzemutató és súlyos katonai vereség nyomasztó árnyéka alatt szólok önökhöz."I speak to you all under the shadow of a heavy and far-reaching military defeat.
"Ha angyalok nyelvén szólok is, ha megkaptam a prófétálás ajándékát, ha olyan erős hitem van, hogy hegyeket is elmozdítok vele, és ha ismerek minden titkos igazságot, de nincs bennem isteni szeretet, semmi vagyok.""If I speak with tongues of angels, if I have powers of prophecy and faith to move mountains and I understand all mysteries but I don't have love, then I gain nothing."
"Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is,"THOMAS: "Though I speak with the tongues of men and of angels
- Azt mondtam... kussolsz, és nem szólsz hozzám.- I told you... to shut your mouth and not speak to me.
- Gyermekem, igazat szólsz!- Child, you speak the truth!
- Jó herceg, miért nem szólsz?-Sweet prince, why speak not you? -What should I speak?
- Miért nem szólsz?"Why don't you speak? Say something, please"
- Nem? Vagy egy szót se szólsz?- None... or none you will speak of?
'Nyughatatlanul szól hozzád.'"They're restless to speak.."
A barátom egy nagy elméhez hasonlította önt, mit szól hozzá?- Huh? My friend says you look like a quack. He wants to speak to you.
A béke prófétája vélhetően egész Indiához szól.The Prophet of Peace presumes to speak for all India.
A fivérének szól.I want to speak to his brother.
A józan ész ellen szól, hogy beszéljek önnel.It's against all better judgement for me to speak with you.
*Most mind itt vagyunk, És egy hangon szólunk.*We're all here and speaking out with one voice
- Csinálhatjuk másképp is, szólunk a zsaruknak.- We can do another way, we speak the cops.
A Szövetség nevében szólunk.We speak on behalf of the coalition.
A holtakért szólunk.We speak for the dead.
- Testvéreim, a nyelvemen szóltok.Brethren, you're speaking my language.
Blake-hez meg alig szóltok hozzá.Blake you can barely speak to.
Csak akkor szóltok hozzám, amikor kérdezek.You'll speak to me only when you're spoken to.
Miért szóltok úgy hozzá?What are you speaking English to him for!
Nem dumáltok! Egymáshoz se szóltok, míg engedélyt nem adok, oké?Do not talk with anyone and only speak one with others if I say I can.
"...ha ellenséggel szólnak a kapuban.""...but they speak with their enemies in the gate."
"Az előző részek tartalmából... " A látnokok Arthur vesztérőI szólnak.The prophets speak of Arthur's Bane.
"az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe...""In my name shall they cast out demons. "They shall speak with new tongues. "
'Nyugtalanok, ha szólnak.'"They are restless to speak."
- Nem mindenki nevében szólnak.The council doesn't speak for everyone.
Az igazat szólom, amikor most azt mondom neked: hogy hataloméhséged vérontáshoz és szenvedéshez vezet.I speak the truth when I tell you now that your hunger for power will lead to bloodshed and suffering.
Főnök, én csak az evangéliumot szólom.Boss man, I'm just speaking gospel.
De ha az Atya azt helyezte a szívünkbe, hogy az igazságot szóljuk... a tűzzel játszol, ha néma maradsz.But when the father lays it on our hearts to speak the truth you're messing with fire if you choose to go mute.
Nos, ne szóljuk el magunkat.Well, don't speak too soon.
"Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint egy gyermek, úgy értettem, mint egy gyermek, úgy gondolkodtam, mint egy gyermek."When I was small, spoke as a child Reasoned like a child I think as a child
"Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek."When I was a child, I spoke as a child.
"úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam,"I spoke like a child, I understood
- Azt hiszem idő előtt szóltam...I think I may have spoken too soon.
- Bocsánat, hogy szóltam, Uram!Oh, sorry I spoke, sir.
"Amíg nem szóltál hozzám"Until You spoke to me
- Bocs, azt hittem nekem szóltál.I thought you spoke to me.
- Négy éve nem szóltál hozzám.-We haven`t spoken in four years.
Alig szóltál hozzá egész este.You hardly spoke to him all night.
Ami azt illeti, hozzám se szóltál mióta hazajöttünk.In fact, you haven't spoken to me since we got back.
"A herceg - mondta, a herceg kívánja", de magától egy szót sem szólt.Then he was urged to tell my tale again - "Thus saith the duke, thus hath the duke inferred" - but nothing spoke in warrant from himself.
"Egy szót sem szólt, csak rám nézett"He spoke no word but looked on me
- A férje nem szólt, hogy jövünk?- Your husband hasn't spoken to you about this?
- A királynö szólt.- The queen has spoken. - Maybe it's too soon.
- A nép szólt.- The public has spoken.
Alig szóltunk valamit. Nem voltak rá szavaim.He hardly spoke, I could not hear a word in response.
Egymáshoz alig szóltunkWe barely spoke
Hetekig nem is szóltunk egymáshoz.And for weeks, we never spoke to each other.
Nagyszerű kapcsolatunk volt apámmal... alig szóltunk egymáshoz.My father and I, we had a great relationship... Hardly ever spoke.
Napok óta alig szóltunk egymáshoz, most meg ez?We've barely spoken for days and now this?
Tegnap este óta még csak nem is szóltatok egymáshoz.You haven't spoken to each other since last night.
- Ellenem szóltak?- Someone spoke poorly of me?
A Masterson végakarat gépelt sorai ékesebben szóltak, mint ahogy ő szóban tette azt egykori életében.♪ I was so lonely and so blue... ♪ MATURE JENNY: 'The typed formal lines of the Master's will, 'spoke with greater eloquence than he could do in life.
A Próféták szóltak hozzám a kristályon át, Kiválasztott.The Prophets have spoken to me through the Orbs, Emissary.
A saját gyerekeim sem szóltak hozzám soha ilyen stílusban.My own children never spoke to me so loudly!
A tudományos világ tele van olyanok jóhírének a foszlányaival, akik azelőtt szóltak, mielőtt biztosak voltak a dolgukban.The world of science is littered with the reputation of men and women who spoke out before they were certain.
Ha szólna az érdekemben Kagijánál...If you would speak to Merchant Kagiya for me...
Hát ki más szólna még hozzám?Who else would speak to me?
Van ... van barátod, aki szólna az érdekedben?Have... Have you any friends that would speak for you ?
Van bárki, aki szólna az érdekedben?Is there anyone here who would speak on your behalf?
És mit szólna ehhez a szóhoz: ambíció.And I would speak to you of ambition.
Uram, nem vagyok rá méltó, hogy a tetőm alá jöjj, de csak szóld az igét, és a lelkem gyógyírre talál.Lord I am not worthy, that you should enter under my roof, but speak the word only and my soul shall be healed.
"Hallgassak-e vagy szóljak-e neki?"Shall I hear more, or shall I speak at this?
- Azt mondtad hogy soha többé ne szóljak hozzád.- You said never to speak to you again.
- Had szóljak mint egy barát.I need to speak to you as a friend.
- Tommy naponta rágja a fülem, hogy szóljak neked, beszélj Jake-kel, rendezzük a dolgot.Tommy tells me every day to talk to you and speak to Jake to straighten this thing out,
Akarod, hogy szóljak Mr Peterson-nak.. - az órai viselkedésedről?Now, do you want me to go and speak to Mr Peterson about you misbehaving in my class again?
"Ne szólj szám!""Don't speak."
- Abe, menj már át és szólj nekik.- Abe, go speak to them.
- Ha gond van, most szólj!Any problems, speak now.
- Ha nem értesz egyet, csak szólj.- If you disagree you should speak up.
- Hallgass meg, ne szólj közbe.Listen. Don't speak, listen.
" - Egy szót se szóljon, csak figyeljen! "- Do not speak, Agent.
"...nem kötheti össze életét a házasság szent kötelékében az most szóljon, vagy hallgasson örökre.""...should not be joined together in holy matrimony let him speak now or forever hold his peace."
"Ha valaki önök közül ismer olyan indokot, ami miatt ez a jegyespár törvényesen nem kelhet egybe, az most szóljon, vagy ezután maradjon örökre csendben.""If any man here can show just cause... "why they may not be lawfully joined together... "let him now speak, or else hereafter forever hold his peace."
- Akkor ne szóljon.- Then don't. Just speak for you.
- Akárki volt, most szóljon és elfelejtjük.If somebody did, speak up now, it's forgiven.
Az apjáról beszéltem, ő ajánlotta, hogy szóljunk Peters-nek és Boone-nak.No, I was speaking of your father suggesting that we bring down Peters and Boone.
Hogy mi is szóljunk hozzá?What, we should speak?
Kérlek, Petruchio, hadd szóljunk mi is a többi kérők.Saving your tale, Petruchio, I pray Let us that are poor petitioners speak too.
Nézzük meg a szénalabirintust, és ne szóljunk egymáshoz!Why don't we just go check the hay maze, and not speak.
De ez a vörös hajú, pántok férfi szóljatok a...But this red-haired, strapping man ye speak of...
Egy szót se szóljatok kivéve engem.Neither of you speak a word... .. except to me.
Ha bármi problémátok van, amiről úgy gondoljátok, hogy tudnom kell, most szóljatok.If there are special considerations either of you would like me to take into account, now's the time to speak up.
Ha csakugyan beláttok az idő Vetésébe, hogy mely mag nő, s melyik vész, szóljatok hozzám is.If you can look into the seeds of time and say which grain will grow and which will not, speak then to me.
Ha nem szeretnétek, ha szivaroznék és finganék a kocsiban, csak szóljatok!Hey, if you guys don't want me to smoke or fart in here, just speak up.
"Szánjanak meg. Ó, szóljanak, könyörgöm.""'In pity speak, oh, speak, I pray you.'"
Azt javaslom, hagyják, hogy az ügyvédjeik szóljanak maguk helyett.I suggest you let your attorneys speak for you.
Bagózhatnak, ha kedvük tartja, és szóljanak, ha nem hallanak ott hátul!You can smoke if you want to... and speak up if you can't hear me in the back.
Bűnük világos, szót se szóljanakLet them not speak a word! The guilt is plain!
Csak szóljanak, ha bármire szükségük van.Just whatever you wanna say. you just speak up.
Igen... és újra szólnom kell a néphez.Yes, and I need to speak to the people again.
Lehetne nagyon sürgősen szólnom, uram?Permission to speak really quite urgently, sir!
Már hónapok óta nem az, szólnom kell Veronicának róla.It hasn't worked for months. I'll have to speak to Veronica about it.
És ha hozzá kell szólnom a gyerekeimhez?I may be forced to speak to our children.
Úgyhogy szólnom kellett.So I had to speak.
- Spanyolul kell szólnod hozzá.You have to speak to him in spanish.
Csak szólnod kell.Mm, you only have to speak it.
Még csak szólnod sem szabad hozzám többé, ezt mondtam!- Quark. l told you never to speak to me again.
Nem kell hozzájuk szólnod.No need to speak to them.
Nem kell szólnod, csak ne ellenkezz.You don't have to speak Just support me in this
Aki a kezében tartja, annak igazat kell szólnia.It compels the holder to speak the truth.
Valakinek szólnia kell érte.Someone has to speak for him.
És Mrs. Wilkes, ha véletlen meglát az utcán nem kell szólnia hozzám.And Miss Wilkes if you ever see me on the street, you don't have to speak to me.
A sokaság pánikban van, és életek milliói keresnek irányt, és nekünk szólnunk kell ezekhez az életekhez, a remény üzenetét kell eljuttatnunk hozzájuk ezekben a sötét időkben.Now we have a multitude in panic, and millions of lives that are looking for a direction, and we have to speak into those lives a message of hope in these dark times.
Reméljük nem kell többé egymáshoz szólnunk.In fact, we never need to speak to each other again.
Ülni, és hallgatni a rádiót, és nem beszélni, mert olyan jól ismerlek, hogy egyáltalán nem kell szólnunk.Sit, and listen to the wireless and not talk, because I know you so well we don't have to speak at all.
A gyerekeken túl nagy a nyomás, hogy beszéljenek, ezért egyértelművé tesszük, hogy itt egy szót sem kell szólniuk.Now these kids, they're under too much pressure to speak... so we make it very clear that in here, they need not say a word.
"Kedves Superman, az iskolában az elnök fegyverkezési versenyről szóló beszédéről volt szó."dear Superman, my teacher Is speaking "about the president's speech on the arms race.
- Egy ékesen szóló szónok vagyok?But l know about speaking my heart. - You.
Ha már a szavaknál hangosabban szóló testbeszédnél tartunk...Talk about actions speaking louder than words.
Hamarosan hallani fogod a Legfelső Miniszter neked szóló rögzített beszédét.Shortly, you will hear the recorded voice of the High Minister speaking personally to you.
Jól van, Terry, átnéztem a könyveidet, amik igazából mind csak fiataloknak szóló novellák, amikbe a számlákat dugtad, és ezért szépen szólva nagy szarba kerültünk.Okay, Terry, so I looked through your books-- which are actually just young adult novels you've shoved receipts into-- and technically speaking, we're in some deep deuce.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

síel
ski
szab
tailor
szán
pity
szed
take from somewhere
szeg
hem
szel
slice
szid
chide
szít
instigate
szór
sprinkle
szül
give birth
szűr
strain

Similar but longer

beszól
call
szólal
speak
szólít
call

Random

súg
whisper
szabványosít
standardize
szakad
tear
szaporít
multiply
szerződik
contract
szokik
get used to something
szólal
speak
szomjazik
thirst
tákol
knock up
támad
arise

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'speak':

None found.
Learning languages?