Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Spreken (to speak) conjugation

Dutch
40 examples

Conjugation of spreken

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
spreek
I speak
spreekt
you speak
spreekt
he/she/it speaks
spreken
we speak
spreken
you all speak
spreken
they speak
Present perfect tense
heb gesproken
I have spoken
hebt gesproken
you have spoken
heeft gesproken
he/she/it has spoken
hebben gesproken
we have spoken
hebben gesproken
you all have spoken
hebben gesproken
they have spoken
Past tense
sprak
I spoke
sprak
you spoke
sprak
he/she/it spoke
spraken
we spoke
spraken
you all spoke
spraken
they spoke
Future tense
zal spreken
I will speak
zult spreken
you will speak
zal spreken
he/she/it will speak
zullen spreken
we will speak
zullen spreken
you all will speak
zullen spreken
they will speak
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou spreken
I would speak
zou spreken
you would speak
zou spreken
he/she/it would speak
zouden spreken
we would speak
zouden spreken
you all would speak
zouden spreken
they would speak
Subjunctive mood
spreke
I speak
spreke
you speak
spreke
he/she/it speak
spreke
we speak
spreke
you all speak
spreke
they speak
Past perfect tense
had gesproken
I had spoken
had gesproken
you had spoken
had gesproken
he/she/it had spoken
hadden gesproken
we had spoken
hadden gesproken
you all had spoken
hadden gesproken
they had spoken
Future perf.
zal gesproken hebben
I will have spoken
zal gesproken hebben
you will have spoken
zal gesproken hebben
he/she/it will have spoken
zullen gesproken hebben
we will have spoken
zullen gesproken hebben
you all will have spoken
zullen gesproken hebben
they will have spoken
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gesproken hebben
I would have spoken
zou gesproken hebben
you would have spoken
zou gesproken hebben
he/she/it would have spoken
zouden gesproken hebben
we would have spoken
zouden gesproken hebben
you all would have spoken
zouden gesproken hebben
they would have spoken
Du
Ihr
Imperative mood
spreek
speak
spreekt
speak

Examples of spreken

Example in DutchTranslation in English
" Ik kon tot mijn hart spreken"l could speak to my heart
" Ik zou tot mijn verzwakte hart kunnen spreken"l could speak to my heart when it weakened
". Ja, kan ik spreek Ja, ik kan spreken."(mimics) "Yes, I can speak.
".. Ongenoegen leidt mijn tong en laat me spreken over niets meer dan...""... discomfort guides my tongue and bids me speak of nothing but... "
"A," hij vroeg om de advocaat van zijn vader te spreken.- "A," he asked to speak to his father's lawyer.
" Ik dring er op aan om te geloven dat ik de waarheid spreek, dat de wereld in de greep is van sinistere krachten om het in chaos te storten."I urge you to believe that I speak the truth, that the world is in the grip of sinister forces bent on tipping it into chaos.
". Ja, kan ik spreek Ja, ik kan spreken."(mimics) "Yes, I can speak.
"Als ik spreek met de tongen der mensen en der engelen ... ""If I speak in the tongues of men and of angels... "
"Hoewel ik de taal van mannen en engelen spreek..."Though I speak with the tongues of men and of angels..
"Ik maak een grapje". Waarom spreek je geen Chinees?Well, why don't you speak Chinese?
! Waarom spreekt ze geen Engels?Why does he not speak English?
"Als de hele kerk ervoor samenkomt op één plaats en in tongen spreekt en neerdaalt in al wie ongeletterd en ongelovig is, zal je dan niet zeggen dat ik gek bent?""If therefore the whole church become together in one place and speak in tongues and there come in those that are unlearned and unbelievers, will ye not say that ye are mad?"
"Als het ware, de vijand ligt binnen, waardoor het tegen haar eigen principes spreekt,"Its true enemies lie within, making it speak against its own principles,
"Als je spreekt, zal ik u het zwijgen opleggen."If you speak, I will silence you.
"Daarom spreekt ze voor je planeet. ""Therefore, she speaks for your planet."
"Mr. Duncan heeft gesproken op PBS en NPR.""Mr. Duncan has spoken on PBS and NPR.
"Weet je wie ik al een tijdje niet meer gesproken heb?""You know who I haven't spoken to in a stretch?"
' Ik heb 'r niet gesproken.' I have not spoken ' r.
'Als een boot vergaat, heeft de zee gesproken.'"When a boat runs ashore, the sea has spoken."
'Er is geen mooier plek op aarde waar over liefde wordt gesproken."No place on earth as glorious as this... where love is spoken face to face.
"Alan sprak aan de telefoon met Patricia Martin. ""Alan spoke on phone with Patricia Martin."
"De dag voor de ochtend van juli... de man Jezus sprak tot een menigte van meer dan 5000 mensen aan de voet van de berg Tabor... bij het meer Galilea."The day before the nones of July the man Jesus spoke to a crowd of over 5000 people at the foot of Mount Tabor near Lake Galilee.
"De zoon van Kronos sprak en knikte met zijn donkere wenkbrauwen.""The son of Kronos spoke and nodded with his darkish brow."
"Hallo, Zafer. Ik sprak net de advocaat.""Hello, Zafer, I just spoke to the lawyer."
"Keek me vaak aan maar" "sprak niet met me."He looked at me often but he never spoke to me.
"dan is het minuten geleden dat we elkaar voor het laatst spraken terwijl je dit leest, voor jou."then as you read these words it has been mere minutes since we last spoke. For you.
- Als eerste... gezien ik Avo zelf niet kon vinden spraken we via een neef.First, while I could not find Avo myself, we spoke through a cousin.
- De man die we gisteren spraken.The guy we spoke with yesterday.
- Hoe lang spraken ze niet?- How long haven't they spoken?
- Ja, sinds we met elkaar spraken, heb ik een paar problemen.Yes, since we spoke, I've encountered a few problems.
- Bij wijze van spreke lieverd.- In a manner of speaking.
Bij wijze van spreke heeft ze bezit van je genomen... zowel lichamelijk, als geestelijk.In a manner of speaking, she possessed you... in body as well as mind.
En ik zal er met mijn hoofdtuinier over moeten spreke.And I will have to speak to my head gardener about it.
En wie 'n tong heeft, die spreke.And he that has a tongue, let him speak.
Jij... spreke...You, uh... speaky...
( Japans sprekend )( speaking Japanese )
(Angelo Frans sprekend op video) Vrolijk kerstfeest, mama !(Angelo speaking French on video) Joyeux NoÃ"l, maman !
- Nu, sprekend van Daphne, ahem,- Now, speaking of Daphne, ahem,
Alcide heeft die titel verworven door 2 miljoen volgelingen te overtuigen... samen met de medicijnmannen in Frans-sprekend West Afrika... dat hij op een dag naar de hemel zal gaan terwijl hij nog leeft.He cinvinced two million followers and witch doctors in French-speaking West Africa that one day he'd go to Heaven while he was living.
Als strateeg sprekend... zeg ik dat onze positie hier onhoudbaar is.So speaking as a strategist... I should say our position here is untenable.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

sjieken
do
snoeken
pike
spalken
splint
spekken
fill
spieken
crib
sprayen
spray

Similar but longer

afspreken
do
bespreken
discuss
inspreken
record
opspreken
do

Random

sorteren
sort
spelden
do
spirantiseren
do
spitten
dig
splijten
split
spreiden
lay out
sprengen
sprinkle
stabiliseren
tail parts
stamelen
stammer
steengrillen
stone grill

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'speak':

None found.