Ekparoli (to speak) conjugation

Esperanto
13 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
ekparolas
I speak
estas ekparolanta
I am speaking
estas ekparolata
I am being spoken
Future tense
ekparolos
I will speak
estas ekparolonta
I will be speaking
estas ekparolota
I am to be spoken
Conditional mood
ekparolus
I would speak
estas ekparolunta
I would be speaking
estas ekparoluta
I am to potentially be spoken
Past tense
ekparolis
I spoke
estas ekparolinta
I have spoken
estas ekparolita
I was being spoken
Vi
Jussive / command
ekparolu
speak!

Examples of ekparoli

Example in EsperantoTranslation in English
Kaj antaŭ ol Alicio povis ree ekparoli, la Grifo ekkriis al ŝi severe: "Vi fermu la buŝon!"'Hold your tongue!' added the Gryphon, before Alice could speak again.
De longaj—longaj—longaj—multaj minutoj, multaj horoj, multaj tagoj, mi aŭdas ĝin—tamen mi malkuraĝis—ho, kompatu min, mizeran mizerulon kiu mi estas!—mankis al mi la kuraĝo—mankis la kuraĝo ekparoli!Long—long—long—many minutes, many hours, many days, have I heard it—yet I dared not—oh, pity me, miserable wretch that I am!—I dared not—I dared not speak!
Mi aŭdis ilin—antaŭ multaj, multaj tagoj—tamen mankis al mi la kuraĝo—mankis la kuraĝo ekparoli!I heard them—many, many days ago—yet I dared not—I dared not speak!
Li estis tro embarasita ekparoli eĉ vorton antaŭ la homamaso.He was too embarrassed to utter a word in front of the crowd.
Mi aŭdis, ke ne eblas soni kiel denaska parolanto, se oni ne ekparolas la lingvon antaŭ la aĝo de dek du jaroj.I've heard that it's impossible to sound like a native speaker unless one starts speaking the language before the age of twelve.
Antaŭ ol ni ekparolos pri lerneja progreso de la geknabojBefore we get to the children's grades
Ĝis li ekparolos, mia Kapitano...As long as he talks.
Krom babili ja estis nenio por fari, sekve Alicio baldaŭ denove ekparolis: "Hodiaŭ vespere Dajna tre sopiros min."There was nothing else to do, so Alice soon began talking again. 'Dinah'll miss me very much to-night, I should think!'
Ĉar Alicio jam fariĝis preskaŭ senespera, ŝi estis preta peti helpon de kiu ajn. Do, kiam la Kuniklo sufiĉe apudiĝis, ŝi ekparolis per tre mallaŭta timplena voĉo: "Se al vi plaĉos, Sinjoro:—" La Kuniklo forte eksaltis, lasis fali gantojn kaj ventumilon, kaj per ĉiuj fortoj ekforkuregis en la mallumon!Alice felt so desperate that she was ready to ask help of any one; so, when the Rabbit came near her, she began, in a low, timid voice, 'If you please, sir--' The Rabbit started violently, dropped the white kid gloves and the fan, and skurried away into the darkness as hard as he could go.
Do ŝi ekparolis per: "Ho muso, ĉu vi konas la elirejon el tiu ĉi lageto?So she began: 'O Mouse, do you know the way out of this pool?
Poste rompis la silenton rulbruo de malgrandaj vagonradoj, kaj voĉoj ne malmultaj ekparolis ĉiuj kune. Ŝi elaŭdis nur la sekvantajn: "Kie la alia ŝtupetaro?—Mi ja devis alporti nur unu, la alian Bil alportas—Bilĉo, ĝin starigu tie ĉi—Jen en ĉi tiu angulo ni starigu ilin—Ne, ne! antaŭ ĉio necesas kunligi ilin, alie ni ne atingos la fenestron—Vi ne ĝenu vin, ili jam sufiĉe taŭgas—Vi, Bil, ekkaptu ĉi tiun ŝnuron—Ĉu la tegmento subtenos la premon?—Gardu vin, jen malfiksiĝinta ardezaĵo—Ho, ĝi jam falas, gardu la kapojn sube—(Laŭta frakaso)—Nu, kiu fuŝis tion?—Mi kredas ke Bil—Kiu devas derampi la kamentubon?—Ne, mi ne volas, vi rampu mem—Tion ne mi, Bil devas—Bil, la mastro ordonas ke vi derampu."She waited for some time without hearing anything more: at last came a rumbling of little cartwheels, and the sound of a good many voices all talking together: she made out the words: 'Where's the other ladder?--Why, I hadn't to bring but one; Bill's got the other--Bill! fetch it here, lad!--Here, put 'em up at this corner--No, tie 'em together first--they don't reach half high enough yet--Oh! they'll do well enough; don't be particular-- Here, Bill! catch hold of this rope--Will the roof bear?--Mind that loose slate--Oh, it's coming down! Heads below!' (a loud crash)--'Now, who did that?--It was Bill, I fancy--Who's to go down the chimney?--Nay, I shan't! you do it!--That I won't, then!--Bill's to go down--Here, Bill! the master says you're to go down the chimney!'
Mi komence kredis, ke mi revas, sed ŝi ekparolis pri mi.- First, I thought I was dreaming.
Multaj usonanoj sentas sin malkomforte dum silento, kaj ili rigardas silenton dum konversacio kiel signalon, ke ili ekparolu.Many Americans are uncomfortable with silence, and they tend to regard silence in a conversation as a signal that they need to start talking.

More Esperanto verbs

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'speak':

None found.
Learning languages?