Seguir (to follow) conjugation

Catalan
73 examples
This verb can also mean the following: go after, obey, continue, observe

Conjugation of eiti

Jo
Tu
Ell(a)/Vostè
Nosaltres
Vosaltres
Ell(e)s
Present tense
segueixo
I follow
segueixes
you follow
segueix
he/she follows
seguim
we follow
seguiu
you all follow
segueixen
they follow
Present perfect tense
he seguit
I have followed
has seguit
you have followed
ha seguit
he/she has followed
hem seguit
we have followed
heu seguit
you all have followed
han seguit
they have followed
Future tense
seguiré
I will follow
seguiràs
you will follow
seguirà
he/she will follow
seguirem
we will follow
seguireu
you all will follow
seguiran
they will follow
Conditional mood
seguiria
I would follow
seguiries
you would follow
seguiria
he/she would follow
seguiríem
we would follow
seguiríeu
you all would follow
seguirien
they would follow
Jo
Tu
Ell(a)/Vostè
Nosaltres
Vosaltres
Ell(e)s
Past perfect tense
havia seguit
I had followed
havies seguit
you had followed
havia seguit
he/she had followed
havíem seguit
we had followed
havíeu seguit
you all had followed
havien seguit
they had followed
Past impf. tense
seguia
I was following
seguies
you were following
seguia
he/she was following
seguíem
we were following
seguíeu
you all were following
seguien
they were following
Imperative mood
-
segueix
follow!
segueixi
let him/her follow!
seguim
let's follow!
seguiu
follow!
segueixin
let them follow!
Imperative negative mood
-
no segueixis
don't follow!
no segueixi
don't let him/her follow!
no seguim
let's not follow!
no seguiu
don't follow!
no segueixin
don't let them follow!
Jo
Tu
Ell(a)/Vostè
Nosaltres
Vosaltres
Ell(e)s
Conditional perfect tense
hauria seguit
I would have followed
hauries seguit
you would have followed
hauria seguit
he/she would have followed
hauríem seguit
we would have followed
hauríeu seguit
you all would have followed
haurien seguit
they would have followed
Future perfect tense
hauré seguit
I will have followed
hauràs seguit
you will have followed
haurà seguit
he/she will have followed
haurem seguit
we will have followed
haureu seguit
you all will have followed
hauren seguit
they will have followed
Preterite past tense
seguí
I followed
seguires
you followed
seguí
he/she followed
seguírem
we followed
seguíreu
you all followed
seguiren
they followed
Past anterior tense
haguí seguit
I had followed
hagueres seguit
you had followed
hagué seguit
he/she had followed
haguérem seguit
we had followed
haguéreu seguit
you all had followed
haguéren seguit
they had followed
Jo
Tu
Ell(a)/Vostè
Nosaltres
Vosaltres
Ell(e)s
Subjunctive of present tense
segueixi
(so that I) follow
segueixis
(so that you) follow
segueixi
(so that he/she) follows
seguim
(so that we) follow
seguiu
(so that you all) follow
segueixin
(so that they) follow
Subjunctive of imperfect tense
seguís
(so that I) was following
seguissis
(so that you) were following
seguís
(so that he/she) was following
seguíssim
(so that we) were following
seguíssiu
(so that you all) were following
seguissin
(so that they) were following
Subjunctive of present perfect tense
hagi seguit
(so that I) have followed
hagis seguit
(so that you) have followed
hagi seguit
(so that he/she) has followed
hàgim seguit
(so that we) have followed
hàgiu seguit
(so that you all) have followed
hagin seguit
(so that they) have followed
Subjunctive of past perfect tense
hagués seguit
(so that I) had followed
haguessis seguit
(so that you) had followed
hagués seguit
(so that he/she) had followed
haguéssim seguit
(so that we) had followed
haguéssiu seguit
(so that you all) had followed
haguessin seguit
(so that they) had followed
Jo
Tu
Ell(a)/Vostè
Nosaltres
Vosaltres
Ell(e)s
Subjunctive of periphastic past perfect tense
vagi seguir
(so that I) followed
vagis seguir
(so that you) followed
vagi seguir
(so that he/she) followed
vàgim seguir
(so that we) followed
vàgiu seguir
(so that you all) followed
vagin seguir
(so that they) followed
Periphastic past tense
vaig seguir
I followed
vas seguir
you followed
va seguir
he/she followed
vam seguir
we followed
vau seguir
you all followed
van seguir
they followed
Periphastic past anterior tense
vaig haver seguit
I had followed
vas haver seguit
you had followed
va haver seguit
he/she had followed
vam haver seguit
we had followed
vau haver seguit
you all had followed
van haver seguit
they had followed

Examples of seguir

Example in CatalanTranslation in English
De tant en tant, aprensius, daven una llambregada cap endarrera, damunt llurs espatlles, com si temessin que hom els pogués seguir.They glanced backward over their shoulders from time to time, apprehensively, as if they feared they might be followed.
Resolgueren sotjar amb ull atent aquell espanyol quan tornés al poble, espiant les avinenteses de sa feina venjativa, i seguir-lo fins al Número 2, onsevulla que es trobés.They resolved to keep a lookout for that Spaniard when he should come to town spying out for chances to do his revengeful job, and follow him to "Number Two," wherever that might be.
Al cap de cinc minuts les noves s'havien escampat, i una dotzena de barcades d'homes feien llur via a la cova de McDougal, i el vaporet, ben atapeit de passatgers, no triga a seguir-los.WITHIN a few minutes the news had spread, and a dozen skiff-loads of men were on their way to McDougal's cave, and the ferryboat, well filled with passengers, soon followed.
-Vau seguir-lo?"_You_ followed him?"
La Constitució preveu de manera precisa quan la Unió pot negociar acordsinternacionals, i indica clarament el procediment a seguir: la Comissió negocia, iel Consell de Ministres i el Parlament Europeu decideixen conjuntament siaccepten el resultat. Per a la política exterior i de seguretat comuna hi ha reglesespecials.The Constitution specifies how and when the Union can negotiate internationalagreements, and it sets out clearly the procedure to be followed: the Commission(or the Foreign Affairs Minister) negotiates, and the Council and the European Parliament decide jointly whether they accept the outcome.
Al dia següent de l'agressió, no tenia el cap a la feina, actualitzava constantment les pàgines de Facebook i els blogs que segueixo per veure que en deien.The day after the attack, I was utterly unproductive at work, constantly refreshing the Facebook pages and blogs I follow, to see what was being said.
- Et segueixo? - Sí, segueix- me.- So, what do I do, follow you?
- Et segueixo?- So, what do I do, follow you?
Ara no el segueixo.I'm not quite following you, Andy.
Aquest punt de vista és el que segueixo en cinema:This is the point of view I follow in my cinema:
Mentira. Li segueixes la pista desde el principi, per això a I'hotel volies allunyar-me d'ell fent veure que m'estimaves, però buscaves retenir-me per...That's a lie, you've been following him from the beginning, that's why you wanted me out of the way yesterday at the Inn pretending you
Tu em segueixes amb el meu Acura.Vincent, you follow in my Acura.
Quant fa que ens segueixes?How long have you following us?
Jesper Anderson, tu que segueixes l'augment de la delinqüència organitzada,Jesper Anderson, you follow the growth of organized crime.
Si em segueixes.If you follow me.
El disseny bàsic de l’ITER segueix el disseny del JET.The basic design of ITER follows on from that of the JET device.
El pressupostcomunitari segueix els principis pressupostaris clàssics i es basa,per tant, en determinats principis com: la unitat (el conjunt de despeses id’ingressos està reunit en un sol i únic document), l’anualitat (les operacionspressupostàries estan subjectes a un exercici anual) i l’equilibri (les despeses nohan de superar els ingressos).The Community budgetfollows traditional budgetary patterns and is thereforefounded on certain principles: unity (overall expenditure and revenue in a singledocument), annuality (budgetary operations are linked to a financial year) andbalance (expenditure must not exceed revenue).
Mczarny segueix la línia dels comentaris que defensen que el trànsit generat en els principals motors de cerca es deu a la curiositat que ha suscitat l’accident: Gràcies a Déu que existeix la curiositat humana!Mczarny follows up on the comments of users who claim that high traffic on main search engines is due to simple curiosity about the accident: Thank God for human curiosity.
The Truth segueix molts sense llar a Bogotà (Colòmbia) que parlen de la seva vida i dels aspectes polítics, socials i econòmics que els afecta.The Truth follows several homeless in Bogota, Colombia, who speak about their lives, touching on political, social and economical aspects of homelessness.
L'apagada massiva segueix un mes de greus talls de corrent per tota la ciutat, cosa que genera importants costos socioeconòmics pel fet de ser imprevisibles.The mass outage follows a month of severe power cuts around the city, resulting in extensive socio-economic costs due to their unpredictability.
Encara seguim el rastre d'ions, però hi ha interferències que limiten l'abast dels sensors.We're still following the ion trail, but electromagnetic interference is limiting our sensor range.
- Només seguim una traça.- We're just following up on a lead.
El seguim a l'interior, oi?We follow him in, right?
Només seguim les ordres del nostre aquelarre.Just following our coven's orders. Aah! - Liv!
Si sou espectadors iranians segurament ja seguiu Golnaz a Twitter.If you're an Iran watcher, you're probably already following Golnaz on Twitter.
- Sí, seguiu-me, per favor.- Yes, follow me, please.
Els del 2on i 3r Escamot, seguiu-nos.You people from 2nd and 3rd Platoons, follow us.
Hashey, García, seguiu-me!Hashey, Garcia, follow me!
Els altres, seguiu-me. Sí, senyor.- Everybody else, follow me.
-Ves, agafeu el gat i us en aneu i entreu al cementiri, tard, al volt de la mitja nit, i aneu on algun dolent hagi estat enterrat; i quan sera mitja nit un dimoni vindra, o potser dos o tres, pero no els podreu llucar: només podreu sentir una cosa com el vent, o bé podreu sentir-los enraonar; i quan se'n duran aquell company, els tirareu el gat al darrera i direu: «El dimoni segueix el cos mort, el gat segueix el dimoni, les berrugues segueixen el gat, i jo ja estic sense!»"Why, you take your cat and go and get in the grave-yard 'long about midnight when somebody that was wicked has been buried; and when it's midnight a devil will come, or maybe two or three, but you can't see 'em, you can only hear something like the wind, or maybe hear 'em talk; and when they're taking that feller away, you heave your cat after 'em and say, 'Devil follow corpse, cat follow devil, warts follow cat, I'm done with ye!'
L’any 1981, Grècia s’uneix a la Comunitat, i la segueixen Espanya i Portugal, l’any 1986.In 1981, Greece joined the Community, followed by Spain and Portugal in 1986.
A Tuiter, els comptes @StopEspoli i @DèficitFiscal segueixen l'evolució del dèficit fiscal català (la diferència entre la contribució dels ciutadans catalans a la hisenda de l'Estat i les inversions que l'Estat fa a Catalunya).The Twitter accounts @StopEspoli and @DèficitFiscal follow the evolution of Catalonia's fiscal deficit with Madrid (that is, the difference between the contribution of Catalan taxpayers to the state and the state's investment in Catalonia).
El nou grup budista singalès Bodu Bala Sena va organitzar un seguit de grans manifestacions durant tot el mes del febrer passat per tal d'exigir l'abolició del sistema halal musulmà , que certifica que el menjar i altres béns segueixen les directrius dietètiques islàmiques.New Sinhalese Buddahist group Bodu Bala Sena (Buddhist Strength Force) staged large rallies throughout February 2013 calling for the abolition of the Muslim halal system of certifying that foods and other goods follow Islamic dietary guidelines.
Els àrabs segueixen de prop els esdeveniments d'Egipte.Arabs too closely followed the unfolding events in Egypt.
Us seguiré fins al final de la galàxia i us aniquilaré!I will follow you to the end of the galaxy and annihilate you!
Allà on vagis, et seguiré.Wherever you go, I will follow.
Us seguiré a on sigui, ja ho sabeu.I will follow you anywhere, you know that.
Si deixes anar el nen, tu el seguiràs.Throw this boy to the rocks, you will follow.
El futur decidirà si els joves seguiran els passos dels seus avantpassats i conservaran la riquesa cultura. Totes les imatges s'han utilitzat amb permís.Whether the young ones will follow the footsteps of their forefathers and conserve the rich culture – the future will decide.All images used with permission.
Aquesta nau comença a emetre el senyal que estan buscant, per tant, els míssils la seguiran.I send this craft off emitting the signal they're looking for, the missiles will follow.
El bé, la misericòrdia i l'amor em seguiran tots els dies de la meva vida i seré acollit a la casa del senyor per sempre més.Surely goodness, mercy, and love will follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever.
Si aneu fins Asshai, els seus assassins us seguiran.If you ride to darkest Asshai, his assassins will follow you.
Els meus pecats em seguiran més enllà de la tomba.My sins will follow me beyond the grave.
Jo no sabia que em seguia, i vaig seguir caminant.I didn't know he was following me So I continued walking
Una altra resplendor, tota espaordidora, il·lumina el bosc, i el seguí un espetec immediat que sembla que esberlés el cim dels arbres damunt mateix de les testes dels minyons.Another fierce glare lit up the forest and an instant crash followed that seemed to rend the treetops right over the boys' heads.
Tom jeia damunt un sofa, amb un avid auditori al seu voltant, i digué la historia de la prodigiosa aventura, encabint-hi alguns afegitons sensacionals per agençar-la; i acaba amb la descripció de com deixa Becky i continua una eixida d'esploració; com seguí dues avingudes, tan enlla com li permeté el seu cordill d'estar; com en seguí una altra en tota la llargada del cordill, i estava a punt de entornar-se'n quan lluca una taqueta llunyana que semblava claror de dia, i deixa el cordill, i ana a les palpentes envers ella, i empenyé cap i espatlles enfora d'un trau i veié l'ample Mississipí que el vorejava.Tom lay upon a sofa with an eager auditory about him and told the history of the wonderful adventure, putting in many striking additions to adorn it withal; and closed with a description of how he left Becky and went on an exploring expedition; how he followed two avenues as far as his kite-line would reach; how he followed a third to the fullest stretch of the kite-line, and was about to turn back when he glimpsed a far-off speck that looked like daylight; dropped the line and groped toward it, pushed his head and shoulders through a small hole, and saw the broad Mississippi rolling by!
Huck el seguí.Huck followed.
El senyor Jones deixa el carretó vora la porta i els seguí.Mr. Jones left the wagon near the door and followed.
Primer un, després un altre parell d'ulls, seguiren els del ministre; i aleshores, gairebé en un sol impuls, la concurrencia s'aixeca, astorada, a l'ensems que els tres minyons morts anaven pujant pel passadís: Tom al davant, Joe després, i Huck, una ruina de penjarelles esparracades, arrossegant-se temoregament al darrera.First one and then another pair of eyes followed the minister's, and then almost with one impulse the congregation rose and stared while the three dead boys came marching up the aisle, Tom in the lead, Joe next, and Huck, a ruin of drooping rags, sneaking sheepishly in the rear!
Anaren fent via, i al cap de poc encetaren i seguiren l'altre passadís de Tom, fins que arribaren al lloc on calia saltar.They went on, and presently entered and followed Tom's other corridor until they reached the "jumping-off place."
Immediatament després de la sobtada renuncia del Papa Benet XVI en ple carnestoltes, els brasilers demanaren al recentment electe president del Senat, que és el centre d'una investigació de corrupció, que segueixi l'exemple de sa Santedat i que també renunciï.On the heels of Pope Benedict XVI's sudden resignation, Brazilians in the full swing of Carnival called on the country's newly elected Senate president, who is at the center of a corruption investigation, to follow the example set by His Holiness and step down.
No-no-no pots continuar parlant... i esperar que et segueixi, després d'aquest començament.You can't keep talking... and expect me to follow it when you start the way you did.
Que no ens segueixi ningú, perquè som uns delinqüents desesperats!Okay, nobody try to follow us... ...because we're desperate criminals.
Tenim deu hores abans no ens segueixi.Get your stuff. We got ten hours before he follows us.
No cal que em segueixi ningú, però ningú m'aturarà.Nobody need follow me, but nobody will stop me.
- No, no el segueixis, el gos.No. Don’t follow that dog.
És important que segueixis el que diuen les cintes.It is important that you follow the tapes.
Vull que segueixis a aquest reporter.I want you to follow this reporter.
D'aquí a quinze minuts sera fosc, i aleshores que ens segueixin, si volen: jo m'hi avinc.It will be dark in fifteen minutes--and then let them follow us if they want to.
Predomina l'admiració pel Papa, així com el desig que alguns dirigents africans segueixin el seu exemple.The predominant feeling was that of admiration for the Pope combined with the wish that certain African leaders would follow his example.
Dit això, el mateix atreviment de Baronova en els darrers 18 mesos —i l'esperança que moltes dècades els segueixin— promet mantenir els masclistes de Rússia ben ocupats.That said, Baronova’s own audacity over the last 18 months—and the prospect of decades more to follow—promises to keep Russia’s male chauvinists busy indeed.
Un cop a dins, segueixin el passadís fins a arribar a les habitacions.Once inside, follow the corridor until the wards.
Senyores i senyors, segueixin la meva veu per guiar-se.Ladies and gentleman, I need you to follow my voice.
Posa la ma a la butxaca del gec, troba sana i bona la seva peça d'escorça, i en acabat prengué embranzida a través dels boscos, seguint la ribera amb els vestits regalimant.He put his hand on his jacket pocket, found his piece of bark safe, and then struck through the woods, following the shore, with streaming garments.
També pot enviar la seva petició per via electrònica (http://www.europarl.eu.int) seguint les instruccions de l'ajuda en línia.You may also submit your petition electronical­ly (http://www.europarl.eu.int) by following the on­line help instructions.
De la mateixa manera que amb les anteriors protestes, des de Rússia s'han anat seguint activament els esdeveniments d'Egipte.As with past protests in the region, Russians have been actively following the events in Egypt.
Estem seguint l'exemple de moltes altres pàgines web i de noves organitzacions periodístiques que són pioneres en aquest tipus de cobertura sota el principi de publicar notícies positives, pioners en periodistes que els motiven les solucions, en reportatges constructius i similars.We're following the lead of many other websites and news organizations who are pioneering this type of reporting under the headings like positive news, solutions-driven journalism, constructive reporting, and similar.
- M'ha estat seguint.He's been following me.
Menjava una poma, i feia a intervals un llarg i melodiós esgarip seguit d'un ding-dong-dong, ding-dong-dong, en to profund, perque estava personificant un vapor.He was eating an apple, and giving a long, melodious whoop, at intervals, followed by a deep-toned ding-dong-dong, ding-dong-dong, for he was personating a steamboat.
Tom féu un crit esclatant, i tot seguit la ma fou seguida pel cos al qual pertanyia: el de Joe l'Indi!Tom lifted up a glorious shout, and instantly that hand was followed by the body it belonged to--Injun Joe's!
L'1 de maig es va organitzar un dinar popular seguit per una Assemblea al barri madrileny de Malasaña sobre economia.On May 1 a popular meal was organized followed by an economy assembly at the Malasaña neighborhood in Madrid.
L’usuari de Weibo Zhang Xingsheng escrigué: “Ja havíem seguit les instruccions de les altes esferes que no devíem mai creure o disseminar un rumor.Weibo user Zhang Xingsheng wrote, “We had already followed the instruction from the higher-up that we’d never believe or spread a rumor.
Els participants, oradors i interessats (inclosos els mitjans més importants, estudiosos i grups que han seguit aquest tema i l'han fet seu) no només se centren en el problema que representa el fet que els recursos mediàtics siguin monopolitzats per capitalistes, sinó que també apunten a un enemic.The participants, speakers, and interveners (including the mainstream media, scholars, and groups who have followed along and appropriated the issue) not only focus on the issue of media resources being monopolized by capitalists but also point toward an enemy.

More Catalan verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

seduir
seduce
sentir
sense
servir
serve

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

reformar
reform
regar
irrigate
residir
live in
reviscolar
revive
rosegar
gnaw
segrestar
kidnap
seleccionar
pick
somriure
smile
soterrar
bury
sotmetre
submit

Other Catalan verbs with the meaning similar to 'follow':

None found.
Learning languages?