Beschouwen (to consider) conjugation

Dutch
31 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
beschouw
I consider
beschouwt
you consider
beschouwt
he/she/it considers
beschouwen
we consider
beschouwen
you all consider
beschouwen
they consider
Present perfect tense
heb beschouwd
I have considered
hebt beschouwd
you have considered
heeft beschouwd
he/she/it has considered
hebben beschouwd
we have considered
hebben beschouwd
you all have considered
hebben beschouwd
they have considered
Past tense
beschouwde
I considered
beschouwde
you considered
beschouwde
he/she/it considered
beschouwden
we considered
beschouwden
you all considered
beschouwden
they considered
Future tense
zal beschouwen
I will consider
zult beschouwen
you will consider
zal beschouwen
he/she/it will consider
zullen beschouwen
we will consider
zullen beschouwen
you all will consider
zullen beschouwen
they will consider
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou beschouwen
I would consider
zou beschouwen
you would consider
zou beschouwen
he/she/it would consider
zouden beschouwen
we would consider
zouden beschouwen
you all would consider
zouden beschouwen
they would consider
Subjunctive mood
beschouwe
I consider
beschouwe
you consider
beschouwe
he/she/it consider
beschouwe
we consider
beschouwe
you all consider
beschouwe
they consider
Past perfect tense
had beschouwd
I had considered
had beschouwd
you had considered
had beschouwd
he/she/it had considered
hadden beschouwd
we had considered
hadden beschouwd
you all had considered
hadden beschouwd
they had considered
Future perf.
zal beschouwd hebben
I will have considered
zal beschouwd hebben
you will have considered
zal beschouwd hebben
he/she/it will have considered
zullen beschouwd hebben
we will have considered
zullen beschouwd hebben
you all will have considered
zullen beschouwd hebben
they will have considered
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou beschouwd hebben
I would have considered
zou beschouwd hebben
you would have considered
zou beschouwd hebben
he/she/it would have considered
zouden beschouwd hebben
we would have considered
zouden beschouwd hebben
you all would have considered
zouden beschouwd hebben
they would have considered
Du
Ihr
Imperative mood
beschouw
consider
beschouwt
consider

Examples of beschouwen

Example in DutchTranslation in English
"Dieet, injecties en regelgeving zullen samenwerken, vanaf een erg vroege leeftijd, om het soort karakter en het soort geloof te ontwikkelen, dat de authoriteiten beschouwen als wenselijk"Diet, injections, and injunctions will combine, from a very early age, - to produce the sort of character and the sort of beliefs that the - authorities consider desirable, - and any serious criticism of the powers that be will become -
"Donderdagavond in wat velen beschouwen als"Tuesday night in what many consider to be
"We beschouwen dit incident als afgesloten."We'll consider this incident closed! "
'Er is geen betere manier... om de natuurwetenschap te benaderen... dan door de verschijningsvorm van een kaars te beschouwen.'"There is no more open door by which one can enter the study of natural science than by considering the phenomena of a candle." Faraday said that.
'We beschouwen Alison DiLaurentis niet meer als 'n verdachte... in Youngs moordonderzoek.'"we no longer consider alison dilaurentis A person of interest in young's murder investigation."
"De respondent heeft gehandeld op een manier die ik beschouw als gevaarlijk of bedreigend""The respondent has acted in a way I consider dangerous or threatening."
"Eigenlijk beschouw ik het exegis van onze mastitis worden geconfronteerd criplling hermeneutiek" Infact I consider the exegis of our mastitis are facing criplling hermeneutics
"Vandaag beschouw ik mezelf als de gelukkigste man op aarde"."today I consider myself the luckiest man on the face of the earth."
- Beau, beschouw jezelf als werkeloos.Beau, consider yourself unemployed.
- Ik beschouw het als gebeurd als ik het zie.I don't consider it done till it's done. Go on.
"Hij zal, van tijd tot tijd het Congres informatie geven over de Staat van de Unie en maatregelen aanbevelen voor hun beoordeling die hij nodig en passend beschouwt.""He shall, from time to time give to the Congress information of the State of the Union and recommend to their consideration such measures as he shall judge necessary and expedient. "
'Het Departement van Defensie (DoD)... heeft zijn opdrachten van de minister van Defensie' opdracht van de minister van Defensie,... om praktijken te bedrijven die de FBI beschouwt als,... uiterst verwerpelijk en gevaarlijk.'Orders of the Secretary of Defense tactics to use ... that the FBI considered extremely offensive and dangerous.
'Het Hof van Beroep beschouwt de bijlage van de gedaagden als bewezen.'"The Court of Appeal considers the defendants' contribution proven."
- De president beschouwt...- "The President considers these allegations..."
- Hij beschouwt 't niet als mijn land.I don't know that he considers it MY land.
"De werken aan de vesting die zijn begonnen zonder mijn toestemming ...worden beschouwd als een misdaad tegen de ...code van de Samurai en bijgevolg onwettig geacht."The works on the fortress which have begun without my permission are considered to be a crime against the code of the Samurai and thereby deemed illegitimate.
"Geschiedschrijvers zijn het er mee eens dat dit rijk... als de eerste van het moderne tijdperk wordt beschouwd.""Historians generally agree that this empire is considered the first of the modern era."
"Hij is veel te lief. " Dat wordt als een nadeel beschouwd."He's too nice." That's considered a detriment.
"In de beste omstandigheden, je zou worden beschouwd als een dwaas. ""In the best of circumstances, you'd be considered a fool."
"beschouwd als één van de sterren in de reclame-industrie... ""considered one of the stars of the advertising industry... "
"lk beschouwde 't ooit als 'n verzameling van m'n veroveringen. ""I considered it my trophy. A collection of my conquests. "
- Jij ook koos zijn kant en... ik beschouwde jullie twee...- You too sided with him and.. l considered you two..
Afgezien van die ene keer was er niets in zijn gedrag dat afweek van wat men beschouwde als waardig gedrag voor'n vorst.Apart from this - nothing in his behavior was different from what everybody considered suitable behavior for a king.
Banksy had hem net gegeven, wat hij als een directe order beschouwde.Banksy had just given him what he considered to be a direct order:
Charles Darwin beschouwde dat hun levenscyclus in strijd is met de notie van een welwillende Schepper.Charles Darwin considered their life cycle to be inimical to the notion of a benevolent creator.
Cabot heeft het over een oude Micmac legende... Een tijd die zij als het donkerst beschouwden... in hun langste geschiedenis.Cabot records an ancient micmac legend, a time they considered the blackest.
Creepy bedoelt dat we je altijd als 'n vriend beschouwden.Now what Creepy meant to say, Billy... is that we always considered you to be a good friend.
DAN RAFAEL BOKSJOURNALIST beschouwden dat als een serieus kampioenschap.DAN RAFAEL BOXING JOURNALIST that really considered that to be a serious championship.
De Centauri Republiek laat zich door niemand intimideren... ook niet door hen die we als vrienden beschouwden.The Centauri Republic will not be threatened or intimidated by anyone including those we might once have considered friends.
De Grieken beschouwden de lijders als uitverkorenen van de goden.The early Greeks considered... ... those who suffered from it to be favored by the gods.
En beschouwend wat de wereld nu is, met alle ellende, conflict, vernietigende wreedheid agressie, en zoverder, is de mensAnd, considering what the world is now, with all the misery, conflict, destructive brutality, aggression, and so on...

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

beschoeien
revet

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'consider':

None found.
Learning languages?