Overwegen (to consider) conjugation

Dutch
29 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
overweeg
I consider
overweegt
you consider
overweegt
he/she/it considers
overwegen
we consider
overwegen
you all consider
overwegen
they consider
Present perfect tense
heb overwogen
I have considered
hebt overwogen
you have considered
heeft overwogen
he/she/it has considered
hebben overwogen
we have considered
hebben overwogen
you all have considered
hebben overwogen
they have considered
Past tense
overwoog
I considered
overwoog
you considered
overwoog
he/she/it considered
overwogen
we considered
overwogen
you all considered
overwogen
they considered
Future tense
zal overwegen
I will consider
zult overwegen
you will consider
zal overwegen
he/she/it will consider
zullen overwegen
we will consider
zullen overwegen
you all will consider
zullen overwegen
they will consider
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou overwegen
I would consider
zou overwegen
you would consider
zou overwegen
he/she/it would consider
zouden overwegen
we would consider
zouden overwegen
you all would consider
zouden overwegen
they would consider
Subjunctive mood
overwege
I consider
overwege
you consider
overwege
he/she/it consider
overwege
we consider
overwege
you all consider
overwege
they consider
Past perfect tense
had overwogen
I had considered
had overwogen
you had considered
had overwogen
he/she/it had considered
hadden overwogen
we had considered
hadden overwogen
you all had considered
hadden overwogen
they had considered
Future perf.
zal overwogen hebben
I will have considered
zal overwogen hebben
you will have considered
zal overwogen hebben
he/she/it will have considered
zullen overwogen hebben
we will have considered
zullen overwogen hebben
you all will have considered
zullen overwogen hebben
they will have considered
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou overwogen hebben
I would have considered
zou overwogen hebben
you would have considered
zou overwogen hebben
he/she/it would have considered
zouden overwogen hebben
we would have considered
zouden overwogen hebben
you all would have considered
zouden overwogen hebben
they would have considered
Du
Ihr
Imperative mood
overweeg
consider
overweegt
consider

Examples of overwegen

Example in DutchTranslation in English
! Samenwerken met verraders moeten worden gestraft, als een voorbeeld voor iemand anders die zou kunnen overwegen hen te helpen.Collaborating with traitors must be punished, as an example to anyone else who might consider helping them.
"Elke baan waarbij je geen joint mag opsteken, is het overwegen niet waard"?"Any job on which you can't be seen with a lit joint is a job not worthy of consideration"?
"willen overwegen, dat de rente omhoog gaat"?"want to consider that the rates will go up"?
' Ik vraag me af als ik uw, eh, kon uitnodiging overwegen, Everett.''I wonder if I could, er, reconsider your invitation, Everett.'
'T Zou verstandig zijn 't te her-overwegen...Mr. President, I think you'd be wise to reconsider.
"Maar overweeg om niet de balk in uw eigen oog te steken?"But considerest not the beam in thine own eye?
- Als je het al niet hebt overwogen... overweeg het dan nu.- If you haven't considered it already consider it now.
- Daarom overweeg ik het.That's what I'm thinking. That's why I'm considering it.
- Dan overweeg ik verschillende manieren acties.- Then I will consider various courses of action.
- Goed, ik overweeg de motie en kom later terug met mijn besluit.- against Mr. Bishop be dismissed. - All right, I'll consider the motion, and I will return... (gavel bangs) with my ruling.
'Zodra u oordeelt over een van onze zonen en overweegt hem naar de VS te sturen dan zullen wij, de Uitleverbaren, u beoordelen en u nog harder straffen."As you pass judgment on one of our sons" and consider sending him to his fate in the United States, know we, the Extraditables, will pass judgment on you "and bring a sentence far harsher."
- Als dit iets is dat je echt wilt, zou ik graag hebben dat je het volgende overweegt:- Then if this is something you really want, I would like you to consider the following:
- Blake vertelde dat je een donatie overweegt.Blake told me that you'd consider a donation.
- Dat je het overweegt.- Just your consideration.
- De Officier van Justitie... wil doorslaggevend bewijs voor de ring, vooraleer hij iets overweegt.- The Attorney General needs corroborating evidence about the ring before he's willing to move forward and consider a stay.
'interessante ruil overwogen.'Interesting trades considered?
- Als je het al niet hebt overwogen... overweeg het dan nu.- If you haven't considered it already consider it now.
- Colitis ulcerosa, ja. Ik heb ze allemaal overwogen.I considered all those things.
- Dat heb ik overwogen... maar dan zou het niet zwaar genoeg voor de longen zijn.I've considered it, but then it wouldn't be heavy enough to drop into the lungs.
- Dat heb ik overwogen.I've considered it.
"En toen keek ik naar de sterren en overwoog hoe erg het moest zijn..."And then I looked at the stars, "and considered how awful it would be for a man
Dat overwoog ik wel.I considered that.
De Taartenmaker overwoog de keuzes die hem in deze situatie plaatsten. Een situatie die hij wellicht niet zou overleven.The pie maker considered the choices he had made that brought him to this very moment, a moment that may be his last.
De enige reden dat ze het overwoog, was omdat ze zwanger was.The only reason she even considered it was because she was pregnant.
De officier van Justitie overwoog om Covington aan te klagen, maar hij was al verdwenen.The D.A. considered charging Covington, but he was already off the grid.
Dat zou mooi zijn, overwegend dat we er nog geen een hebben gemaakt.That'll be good, considering we haven't made a single one yet.
Hmm, overwegend een goede conditie.Hmm, good shape, considering.
Je weet wel, overwegend.You know, considering.
Lange dagen, late avonden, en ik wil gewoon zeker zijn... dat het niet teveel voor je is, overwegend waar je tegen opbokst. met de zes kinderen en de luizen.- This will mean a lot of traVel, long days, late nights, and I just wanna make sure it won't be too much for you, considering what you're up against with the six kids and the lice.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

overjagen
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'consider':

None found.
Learning languages?