Verkeren (to be) conjugation

Dutch
30 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
verkeer
I am
verkeert
you are
verkeert
he/she/it is
verkeren
we are
verkeren
you all are
verkeren
they are
Present perfect tense
heb verkeerd
I have been
hebt verkeerd
you have been
heeft verkeerd
he/she/it has been
hebben verkeerd
we have been
hebben verkeerd
you all have been
hebben verkeerd
they have been
Past tense
verkeerde
I was
verkeerde
you were
verkeerde
he/she/it was
verkeerden
we were
verkeerden
you all were
verkeerden
they were
Future tense
zal verkeren
I will be
zult verkeren
you will be
zal verkeren
he/she/it will be
zullen verkeren
we will be
zullen verkeren
you all will be
zullen verkeren
they will be
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou verkeren
I would be
zou verkeren
you would be
zou verkeren
he/she/it would be
zouden verkeren
we would be
zouden verkeren
you all would be
zouden verkeren
they would be
Subjunctive mood
verkere
I am
verkere
you are
verkere
he/she/it be
verkere
we are
verkere
you all are
verkere
they are
Past perfect tense
had verkeerd
I had been
had verkeerd
you had been
had verkeerd
he/she/it had been
hadden verkeerd
we had been
hadden verkeerd
you all had been
hadden verkeerd
they had been
Future perf.
zal verkeerd hebben
I will have been
zal verkeerd hebben
you will have been
zal verkeerd hebben
he/she/it will have been
zullen verkeerd hebben
we will have been
zullen verkeerd hebben
you all will have been
zullen verkeerd hebben
they will have been
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou verkeerd hebben
I would have been
zou verkeerd hebben
you would have been
zou verkeerd hebben
he/she/it would have been
zouden verkeerd hebben
we would have been
zouden verkeerd hebben
you all would have been
zouden verkeerd hebben
they would have been
Du
Ihr
Imperative mood
verkeer
be
verkeert
be

Examples of verkeren

Example in DutchTranslation in English
"Zijne majesteit heeft verklaard aan de Duitse regering... dat Groot-Brittannië en Duitsland in staat van oorlog verkeren..."His Majesty's government declared to the German government "that a state of war exists between Great Britain and Germany
'Op een dag in de toekomst zal Brittannië in groot gevaar verkeren... 'en het zal mijn taak zijn..."One day in the future, Britain will be in great danger... "and it will fall to me...
- Wat zeg je nu? Het kostte me jaren om dit punt te bereiken, om uiteindelijk in een positie te verkeren... om het onrecht van deze familie verraderlijke verleden recht te zetten... door het te vernietigen.It took me decades to get to this point, to finally be in a position to right the wrongs of this family's insidious past by destroying it.
-Mag ze in goede gezondheid verkeren.-May she be well.
Al deze uiteen getrokken fossielen werden gevonden in dieper water, waar de plesiosaurussen zich moeten voeden maar waar ze in het grootste gevaar verkeren.All these dismembered fossils we found in deeper waters where plesiosaurs need to feed but where they're in the greatest danger.
"Geen verkeer, heldere hemel... we gaan naar het strand"."Hey, no traffic, clear skies... let's head to the beach."
"Kom en zie in welke toestand ik verkeer.""come and see what state I've been in"
'Het verkeer in de West End is tot stilstand gekomen.'Traffic in the West End has been brought to a standstill.
- Chicago politie leidt het verkeer om.CPC be advised, divert all traffic.
- Die leveren soms in het midden van de nacht. Zo ontwijken ze het verkeer.Aw, these guys deliver in the middle of the night sometimes, beat the traffic.
"De gedaagden zijn geïdentificeerd als leden van de strijdkrachten van de Verenigde Staten, met wie Japan in staat van oorlog verkeert.""Whereas the defendants have been identified as members of the armed forces of the United States of America, an enemy with which the Japanese Empire is at war, and whereas on the 18th day of April in the year of 1942,
Aan 'als' hebben we niks terwijl jij in hogere sferen verkeert."If," darling. You're always givin' me ifs. I can't eat ifs and neither can you, while Julia Rainbird and you are waltzing' around in the great beyond.
Als hij verkeert denkt is ze geen schoonheid in zijn ogen.If he is delusional, she just has to fall short of his standard of beauty.
Als je het verkeert uitlegt, zal hij woedend zijn.Explain It badly and he'll be furious.
Als je ooit nog een vriendin vermeldt... is dat de laatste keer geweest dat je in mijn gezelschap verkeert.If you ever mention a lady friend again... it will be the last time that you share my company.
"De berekeningen zijn verkeerd."The numbers have been miscalculated.
- Dat zou verkeerd zijn geweest.- Jane. - That would have been wrong.
- Hoelang rijden we al verkeerd?Well,howlonghavewebeen driving in the wrong direction for?
- Ik heb hem verkeerd ingeschat.- I may have been wrong about that.
- Je bedoelt dat je verkeerd begrepen werd.You're saying you've been misunderstood.
"Bij onraad zou hij de verkeerde naam gebruiken. ""If he was caught, he called her by the wrong name."
' Ik wilde niks zeggen om je verkeerde ideeën te geven, maar er was een man bij haar.Look, I didn't want to tell you 'cause I didn't want you to go there, but there was a guy with her.
' dacht ik dat zij onschuldig was, maar ze was dus van streek omdat de verkeerde was vergiftigd.I thought she was innocent, but really she was just upset that the wrong person had been poisoned.
'Ik ben met de verkeerde vrouw getrouwd, en dat moet ik nu berouwen.' En die. 'Ik ben in 1981 in New York geweest en ik voelde me niet veilig.'waspy white guy fish i married the wrong woman, and now i lead a life of regret oh look at this guy, i went to new york once, in 1981 and i just did not feel safe
'Jullie wilden me erin luizen, maar pakten de verkeerde.'you were trying to trick me. no one was trying to trick you. you were trying to lock me down but you arrested the wrong person.
De troepen die aan dat front stonden, verkeerden in de veronderstelling dat de Duitsers het klooster voor militaire doeleinden gebruikten.(man) lt was the general view and the general belief of the troops involved on that front that the monastery at Cassino was being used for military purposes by the Germans.
Het vervelende is dat de verkeerden de lucht ingingen.Only thing was, I wasted the wrong three people.
Ik was ontzet over de staat waarin de welpen verkeerden.I was so appalled with the condition that the cubs were in.
We hebben juist gehandeld... gezien de omstandigheden waarin we verkeerden.I feel morally certain that what we did was right in the circumstances we were in. [Killian laughs]
Ze stond altijd klaar voor de mensen die in nood verkeerden, dus is het niet meer dan toepasselijk... dat we nu deze mooie omgeving hebben om mensen rust te bieden of herinnering.She was always there for those in need, so it is only fitting that we now have... this gorgeous setting to comfort anyone seeking solace or reflection.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

kerkeren
dungeon
markeren
mark
parkeren
park
verduren
endure
vergaren
collect
verharen
moult
verhoren
interrogate
verhuren
rent
verjaren
scare
verkoken
do
verkolen
carbonize
verkopen
sell
verleren
unlearn
verteren
digest
vervuren
do

Similar but longer

verankeren
anchor
verkerven
do
verkeuren
do
verkokeren
cool times
verkoperen
copper
verzekeren
affirm

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'be':

None found.
Learning languages?