Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Laten (to let) conjugation

Dutch
31 examples

Conjugation of laten

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
laat
I let
laat
you let
laat
lets
laten
we let
laten
you all let
laten
they let
Present perfect tense
heb gelaten
I have let
hebt gelaten
you have let
heeft gelaten
has let
hebben gelaten
we have let
hebben gelaten
you all have let
hebben gelaten
they have let
Past tense
liet
I let
liet
you let
liet
let
lieten
we let
lieten
you all let
lieten
they let
Future tense
zal laten
I will let
zult laten
you will let
zal laten
will let
zullen laten
we will let
zullen laten
you all will let
zullen laten
they will let
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou laten
I would let
zou laten
you would let
zou laten
would let
zouden laten
we would let
zouden laten
you all would let
zouden laten
they would let
Subjunctive mood
late
I let
late
you let
late
let
late
we let
late
you all let
late
they let
Past perfect tense
had gelaten
I had let
had gelaten
you had let
had gelaten
had let
hadden gelaten
we had let
hadden gelaten
you all had let
hadden gelaten
they had let
Future perf.
zal gelaten hebben
I will have let
zal gelaten hebben
you will have let
zal gelaten hebben
will have let
zullen gelaten hebben
we will have let
zullen gelaten hebben
you all will have let
zullen gelaten hebben
they will have let
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gelaten hebben
I would have let
zou gelaten hebben
you would have let
zou gelaten hebben
would have let
zouden gelaten hebben
we would have let
zouden gelaten hebben
you all would have let
zouden gelaten hebben
they would have let
Du
Ihr
Imperative mood
laat
let
laat
let

Examples of laten

Example in DutchTranslation in English
"Als ik nu weer eens bang ben, durf ik m'n angst misschien te laten zien.""And now I think, from time to time, when I'm afraid again... "I may have the courage to let another person know it.
"Als we iets van belang vinden met betrekking tot jullie onderzoek, dan laten we het weten. ""If we have anything pertinent to your investigation, we'll let you know."
"Beide landen laten een incoherent beslissingssysteem zien."At times, both countries have shown an incoherent decision-making system.
"De scheiding bestaat... omdat we het land niet kunnen laten besturen door 'n sprookje."The nominee said, and I quote, "The separation exists... because we cannot have a fairy tale govern a nation."
"En dat kan genoeg zijn..." "Als jullie ons genoeg ruimte laten..." "En genoeg lucht..."And that could be enough if you will let us have room enough and air enough and peace enough to love each other as you never could. "
"Als hij in San Francisco is, en ik bel de politie om hem tegen te houden... als ik nog op tijd ben... dan hangt hij zich gewoon op, of laat hij de politie hem doodschieten."If he's in San Francisco, and I call the police to stop him, if I have time yet then he's going to just hang himself or have the policeman shoot him."
"Als hij nu valt kan ik door, ik laat hem achter en er is geen gepruts, met hem of met deze situatie.""If he slips off the side of the mountain now, then I can just clear off," "and leave him and get myself down and I don't have to have all the hassle," "of trying to deal with him and with the situation we're in".
"Als iemand 100 schapen heeft... en één is er verdwaald... laat hij de 99 andere dan alleen... en trekt hij dan de bergen in... om dat ene te gaan zoeken?"If a man have a hundred sheep... and one of them be gone astray... doth he not leave the 90 and 9... and goeth into the mountains... and seeketh that which has gone astray?
"Hou je aan de tekst of ik laat de zaal ontruimen,""Stick to the text or I'll have the court cleared,"
"Misschien laat ik hem voor mij werken."Maybe I have this guy work for me.
'Na Pinky en Perky mij naar beneden gelaten hadden, ' gingen we op pad met onze trucks voor dag zeven. ''After Pinky and Perky had winched me down, 'we set off on our seventh day of long-distance lorry driving.'
'Pap, ze heeft een scheet gelaten.'l had to open a window.
- Dat zijn het wel. Als ik je met rust had gelaten, was dit allemaal niet gebeurd.If I had only left you alone from the beginning, none of this would be happening.
- Dit was niet gebeurd als... als je me met rust had gelaten.A mess that wouldn't have happened if you had just left me alone.
- Had die jongen met rust gelaten.- You had no right to throw down on a boy.
"Ik liet hem binnen, hoewel de graaf me niet had gezegd dat hij zou komen."He's expecting me. I showed him in, although the Count hadn't said he was coming.
"Ze liet me bewaken door een norse, blaffende Fransman... "zodat ik niets zou stelen. "And then she had me watched by a surly barking Frenchman so that I didn't steal anything!"
"haar volslagen verwaarloosd achter liet."had left her stranded in utter neglect.
"liet Nebukadnessar de oven zevenmaal zo heet stoken als normaal"Nebuchadnezzar ordered the furnace heated seven times hotter than normal
'Als ik het weer moest doen, liet ik me weer bijten'?"if I had to do it over, I'd get bitten again"?
"Haar mond en haar gedachten lieten zien... wat het hart hoorde van een geest.""Nor mouth had, no nor mind, expressed "What heart heard of, ghost guessed:
'B' werd overgeplaatst naar onze school en werd lid van de gymnastiekclub, maar daar werd alleen aan atletiek gedaan. Ze lieten hem er zelfs nog geen racket vasthouden.'B' had transferred to our school, and joined the P.E club, but it was all just athletics and they wouldn't even let him hold a racket.
'Ik nam haar hand en we lieten de ruïne achter ons. De ochtendmist was allang opgetrokken. Nu kwam de avondmist weer op."I took her hand in mine, and we went out of the ruined place, and as the morning mists had risen long ago when I first left the forge, so the evening mists were rising now.
'Thicky Trick' was een rap lied dat een wittebrood behandeling krijgt door de blanke kinderen, en dan lieten we de Afrikaans-Amerikaanse kinderen een ander lied als een rap zingen."Thicky Tric" was a rap song given a white-bread treatment by the white kids, and then we had the African-American kids sing another song as a rap.
- Jullie lieten me Phil nog eens scannen.Well, because you guys had me re-scan phil.
Als ik late dienst heb, mag ik in het hotel slapen zodat ik niet naar huis hoef te rijden.When I work late nights, they let me stay at the hotel so I don't have to drive home.
Dan ben je op late leeftijd vader geworden.You must have had him late.
De cijfers liegen er niet om, gezien zin late start... maar de burgers van Phoenix hebben genoeg van Manuel Devalos.Now,I'll admit his numbers look impressive, given his late entrance into the race, but the citizens of Phoenix have had enough of Manuel Devalos.
De late nachten, het nooit weten wanneer ze weg moest voor een opdracht.The late nights, the never knowing when she'd have to go out on a job.
De late ploeg had al lang daar moeten zijn, om ons eruit te halen om te tellen.The late shift should have taken us out for the count.
Hij ontsnapt uit zijn cel zonder een idee achter latend hoe... en dan, verdwijnt hij magisch... ondanks het feit dat er geen geld op zijn naam staat... en nu brengt hij mij het Ant-Man pak... het enige dat met mijn creatie kan wedijveren.He escapes his jail cell without leaving any clue as to how, and then, he disappears magically, despite having no money to his name, and now he brings me the Ant-Man suit, the only thing that can rival my creation.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

atten
gulp down
baten
avail
boten
do
buten
do
daten
date
enten
inoculate
etten
do
haten
hate
heten
be called
keten
chain
koten
do
laden
load
laken
do
laven
refresh
legen
empty

Similar but longer

aflaten
cease
blaten
bleat
inlaten
do
lasten
do
latten
do
nalaten
omit
oplaten
do

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'let':

None found.