Inlezen (to read) conjugation

Dutch
37 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
lees in
I read
leest in
you read
leest in
he/she/it reads
lezen in
we read
lezen in
you all read
lezen in
they read
Present perfect tense
heb ingelezen
I have read
hebt ingelezen
you have read
heeft ingelezen
he/she/it has read
hebben ingelezen
we have read
hebben ingelezen
you all have read
hebben ingelezen
they have read
Past tense
las in
I read
las in
you read
las in
he/she/it read
lazen in
we read
lazen in
you all read
lazen in
they read
Future tense
zal inlezen
I will read
zult inlezen
you will read
zal inlezen
he/she/it will read
zullen inlezen
we will read
zullen inlezen
you all will read
zullen inlezen
they will read
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou inlezen
I would read
zou inlezen
you would read
zou inlezen
he/she/it would read
zouden inlezen
we would read
zouden inlezen
you all would read
zouden inlezen
they would read
Subjunctive mood
leze in
I read
leze in
you read
leze in
he/she/it read
leze in
we read
leze in
you all read
leze in
they read
Past perfect tense
had ingelezen
I had read
had ingelezen
you had read
had ingelezen
he/she/it had read
hadden ingelezen
we had read
hadden ingelezen
you all had read
hadden ingelezen
they had read
Future perf.
zal ingelezen hebben
I will have read
zal ingelezen hebben
you will have read
zal ingelezen hebben
he/she/it will have read
zullen ingelezen hebben
we will have read
zullen ingelezen hebben
you all will have read
zullen ingelezen hebben
they will have read
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou ingelezen hebben
I would have read
zou ingelezen hebben
you would have read
zou ingelezen hebben
he/she/it would have read
zouden ingelezen hebben
we would have read
zouden ingelezen hebben
you all would have read
zouden ingelezen hebben
they would have read
Present bijzin tense
inlees
I read
inleest
you read
inleest
he/she/it reads
inlezen
we read
inlezen
you all read
inlezen
they read
Past bijzin tense
inlas
I read
inlas
you read
inlas
he/she/it read
inlazen
we read
inlazen
you all read
inlazen
they read
Future bijzin tense
zal inlezen
I will read
zult inlezen
you will read
zal inlezen
he/she/it will read
zullen inlezen
we will read
zullen inlezen
you all will read
zullen inlezen
they will read
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou inlezen
I would read
zou inlezen
you would read
zou inlezen
he/she/it would read
zouden inlezen
we would read
zouden inlezen
you all would read
zouden inlezen
they would read
Subjunctive bijzin mood
inleze
I read
inleze
you read
inleze
he/she/it read
inleze
we read
inleze
you all read
inleze
they read
Du
Ihr
Imperative mood
lees in
read
leest in
read

Examples of inlezen

Example in DutchTranslation in English
- Wil je dat echt weten? Daarna gaan we ons over Woodalls tactiek inlezen van zijn laatste zaak.After that, we're gonna read up on every tactic Woodall used in his last case.
Als hij de disk wil inlezen, moet hij deze ingang nemen.If he wants to read the disk, there's only one way in.
Die zich moeten inlezen.Who have to be read-in.
Ik ben me aan het inlezen.Come on in. l already started flipping through some of the files.
Ik was me aan het inlezen over het Dyad Institute, en wist je dat dokter Leekie, een speciale afdeling voor transgene orgaantransplantaties heeft gebouwd?I was reading up on the Dyad Institute and did you know that, Dr. Leekie, he has built a dedicated department for transgenic organ transplants? And...
- Hoe weet je mijn naam? Ik lees in de boulevardbladen dat u met een actrice geslapen hebt in Thailand.I read it on the tabloids that... you shagged an actress in Thailand.
- Ik lees in memoriams.I read obits.
- Nee, ik lees in bed.- No, I read in bed. - Got your book?
Als ik iets grappigs zien, of lees in de kranten,When I see something funny, or read something in the newspapers,
Dat was de Premier vanmorgen en hij zal niet blij zijn met het nieuws dat net binnenkomt, en dat ik lees in de berichten van het Pers Agentschap..."Well, that was the Prime Minister this morning and he won't be cheered by the news that's just come in, "and I'm reading here from the news wires from the Press Association...
Als je verder leest in haar status, dan zal je zien dat ze een holistische bevallings plan heeft.If you'd read further in her chart, you'd see she has a holistic birth plan.
Dan: geloof niets omdat een wijs man het zegt of omdat je het leest in een boek of omdat van goddelijke afkomst is of gewoon omdat je moeder het je vertelde.Believe nothing just because a wise man said it or you read it in a book or it's of divine origin or simply because your mother told you.
Dat is als iets dat je leest in de krant... en dan vind je een zooitje onthoofde hoeren.That's like something you read in the newspaper and then you find a bunch of headless hookers.
Dat is wat je leest in de wachtkamer van de tandarts.That's the kind of thing you read when you're waiting in a dentist's office.
Dat zou iedereen zijn met alle economische ellende... waarover je leest in...Well, anyone would be nervous with all the economic turmoil you read about in the-
"wou dat ik naast je lag", voor mij om te lezen in bed voordat het licht uit gaat."wish I were next to you," for me to read in bed before lights-out.
'Leer lezen in 2 lessen'"It learns to read in 2 classes."
'Maar dat kunt u morgen lezen in de krant.'But you can read about that in tomorrow's paper.
'We verkeerden twee uur in extase. We renden door de enorme kamers... en probeerden de geschriften te lezen in het maanlicht.'We stayed there two hours in ecstasy running through the huge rooms and trying to read the exterior inscriptions in the moonlight."
'n Verrekijker om 't leven op afstand te bekijken en Shakespeare om erover te lezen in plaats van het leven.Binoculars to watch life from a distance and Shakespeare to read about it, instead of living it.
- Ik heb me ingelezen.Well, you know, I-I read the "Journal" on the way over.
- Ik snap het niet omdat ik niet ingelezen ben in het web van leugens.I don't understand because I'm not read into the web of lies.
- Jij was niet ingelezen en... op het moment dat ik het bekende tegen Potus, stopte de bedreiging.You hadn't been read in and... As soon as I confessed everything to POTUS, the threats stopped.
- Laten we het hopen. Ik heb me ingelezen op de operatie en... - Jij hebt je ingelezen op de operatie?-I read up on the surgery and-- you read up on my surgery?
- We zijn ingelezen.- We got read in.
Als ik geen zelfmoord pleegde terwijl ik deze las in de auto, zal ik het dat doen.Well, if I didn't kill myself reading these in the car, I won't.
Dat was de eerste keer dat ik over jullie las in de kranten.It was the first day I read about you two in the New York papers.
De hond waarover ik las in Yellowknife?The dog I was reading about in the Yellowknifer?
Een schaduw die beweegt alsof het leeft, in combinatie met fluisterende stemmen... deed me aan iets denken. Iets dat ik las in het dagboek van je voorouder Grace Dixon.A shadow that moves as if alive, in conjunction with whispering voices, jogged a memory... something I'd read in your ancestor Grace Dixon's journal.
Elke avond schonk hij een glas Scotch in, hij ging in die stoel zitten, en las in z'n Bijbel.Every night he'd pour himself a glass of Scotch, sit in this chair, and read his bible.
Dan daarna gingen ik en mijn broer naar de schuur en lazen in een slecht boek.Then afterward, me and my brother would go out to the barn and read from a bad book.
De kokkin en ik lazen in de krant over meneer z'n vergissing en dat hij daarom zelfmoord pleegde.Me and the cook, we'd read in the papers how the master had made a mistake with that drug and had shot himself. So it did seem quite clear, didn't it, sir?
Ik zweer dat niemand wat van de drugs wist, tot we het lazen in de krant.I swear none of us knew any of that drug stuff until we read it in the papers.
We lazen in de krant dat je gewond was. In Cuba.We read about you in the newspaper, being wounded, being in Cuba.
We lazen in de krant over Grant en die bergen.And we read about Grant in the paper. The mountain thing.
Dat ik 't interview doe én de vragen inlees?I can't do an interview and read in those bloody questions. Just read them in for me.
-Niks voorlezen. Ik wil dat jij de vraag inleest.I just need you to read in the question for me.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

aflezen
read
belezen
do
inladen
load
inlaten
do
inlenen
borrow
inleven
do
inlopen
run in
inloten
do
nalezen
read
oplezen
read

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'read':

None found.
Learning languages?