Qara (to read) conjugation

Maltese
11 examples

Conjugation of qara

int(i)
intom
Imperative mood
iqra
read!
iqraw
read!
jien(a)
int(i)
hu(wa)
hi(ja)
aħna
intom
huma
Imperfect tense
niqra
I am reading
tiqra
you are reading
jiqra
he is reading
tiqra
she is reading
niqraw
we are reading
tiqraw
you all are reading
jiqraw
they are reading
Perfect tense
qrajt
I have read
qrajt
you have read
qara
he has read
qrat
she has read
qrajna
we have read
qrajtu
you all have read
qraw
they have read

Examples of qara

Example in MalteseTranslation in English
Biex wieħed jifhem il-ħames kapitlu b’mod sħiħ, jeħtieġ li jkun qara bir-reqqa t-tielet kapitlu u, b’mod partikolari, irraba’ kapitlu.In order to understand fully Chapter 5, it is necessary to have read Chapter 3 and, in particular, Chapter 4 carefully.
F’messaġġ li qara matul iċ-ċerimonja ta’ premjazzjoni f’Jannar 1990, Andrei Sakharov ddeskrivieh bħala wieħed mill-figuri li żamm ħajja t-tama għad-dissidenti Sovjetiċi fit-taqbida twila tagħhom għall-glasnost. Dubček esprima x-xewqa li ‘riżultat tar-Rebbiegħa ta’ Praga, is-sinfonija kbira tal-ispirtu tal-komunità Ewropea jibqa’ jinstema’ fl-1990 u fis-snin li ġejjin’.Dubček miet fis-7 ta’ Novembru 1992, bħala riżultat ta’ ġrieħi li ġarrab f’aċċident bil-karozza li kellu ftit ġimgħat qabel.the Soviet dissidents in their long struggle for glasnost, as Andrei Sakharov described him in a message read out during the award ceremony in January 1990, Dubček expressed the wish that “as a result of the Prague Spring the great symphony of the European community spirit will continue to resound in 1990 and in all the years to come”.Dubček died on November7, 1992, as a result of injuries sustained in a car crash that took place a few weeks earlier.
Għar-rekords perjodiċi, il-qara hu llimitat għal punt B50 [1] u l-ġnub ta' isfel tan-naħa tax-xellug u tan-naħa tal-lemin taż-żona D (ara Dijagramm 2 fl-Anness 4).For the periodic records, the reading is limited to point B50 [1] and left and right bottom corners of zone D (see Figure 2 in Annex 4).
Klawsola finali Il-viżitatur jikkonferma li qara u fehem ir-regoli msemmija hawn fuq u jintrabat li jikkonforma ruħu magħhom , billi jimla u jibgħat lura l-formola ta » l-applikazzjoni .Final clause By completing and returning the request form , the visitor confirms that he / she has read and understood the aforementioned rules , and agrees to abide by them .
Meta jitlob bidla fl-ICM, il-parteċipant jiddikjara li jkun qara u aċċetta r-regoli dwar l-għażla tal-ICM (Artikolu II.15 tal-Ftehim Mudell tal-Għotja).By requesting an ICM change, the participant declares to have read and accepted the rules regarding the choice of the ICM (Article II.15 of the Model Grant Agreement).
Jiena, hawn taħt iffirmat veterinarju uffiċjali, niddikjara li qrajt u fhimt ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill (1a) u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011 (1b) u niċċertifika li l-prodotti mid-demm deskritti hawn fuq:I, the undersigned official veterinarian, declare that I have read and understood Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council (1a) and Commission Regulation (EU) No 142/2011 (1b) and certify that the blood products described above:
Jiena, hawn taħt iffirmat veterinarju uffiċjali, niddikjara li qrajt u fhimt ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1a) u b’mod partikolari l-Artikoli 8, 9 u 10 tiegħu, u r-Regolament (UE) Nru 142/2011 (1b), u b’mod partikolari l-Anness XIV, Kapitolu II tiegħu, u niċċertifika li x-xaħmijiet maħlula deskritti hawn fuq:I, the undersigned official veterinarian, declare that I have read and understood Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council (1a) and in particular Articles 8, 9 and 10 thereof, and Regulation (EU) No 142/2011 (1b), and in particular Annex XIV, Chapter II thereof, and certify that the rendered fats described above:
Jiena, hawn taħt iffirmat veterinarju uffiċjali, niddikjara li qrajt u fhimt ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1a) u partikolarment l-Artikoli 8 u 10 tiegħu, u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011( (1b), u partikolarment l-Anness XIII, il-Kapitolu II u l-Anness XIV, il-Kapitolu II tiegħu u niċċertifika li l-ikel għall-annimali domestiċi deskritt hawn fuq:I, the undersigned official veterinarian, declare that I have read and understood Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council (1a) and in particular Articles 8 and 10 thereof, and Commission Regulation (EU) No 142/2011 (1b), and in particular Chapter II of Annex XIII and Chapter II of Annex XIV thereto and certify that the petfood described above:
Jiena, hawn taħt iffirmat veterinarju uffiċjali, niddikjara li qrajt u fhimt ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1a) u partikolarment l-Artikolu 10 tiegħu, u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011 (1b), u partikolarment l-Anness XIII, il-Kapitolu II u l-Anness XIV, il-Kapitolu II tiegħu u niċċertifika li l-ikel nej għall-annimali domestiċi jew prodotti sekondarji mill-annimali mill-klieb deskritti hawn fuq:I, the undersigned official veterinarian, declare that I have read and understood Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council (1a) and in particular Articles 10 thereof, and Commission Regulation (EU) No 142/2011 (1b), and in particular Chapter II of Annex XIII and Chapter II of Annex XIV thereto and certify that the raw petfood or animal by-products described above:
Jiena, hawn taħt iffirmat veterinarju uffiċjali, niddikjara li qrajt u fhimt ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1a) u partikolarment l-Artikolu 10 tiegħu, u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011(1b), u partikolarment l-Anness XIII, il-Kapitolu II u l-Anness XIV, il-Kapitolu II tiegħu u niċċertifika li l-ikel nej għall-annimali domestiċi jew prodotti sekondarji mill-annimali mill-klieb deskritti hawn fuq:I, the undersigned official veterinarian, declare that I have read and understood Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council (1a) and in particular Articles 10 thereof, and Commission Regulation (EU) No 142/2011 (1b), and in particular Chapter II of Annex XIII and Chapter II of Annex XIV thereto, and certify that the raw pet food or animal by-products described above:
Biex tingħata għajnuna lill-ġenituri u lill-għalliematagħkom, jew lil dawk li magħkom qraw din l-istorjaċkejkna, biex jgħidulkom ftit aktar dwar il-kooperazzjoni għall-iżviluppu x’nistgħu nagħmlu Ikoll kemm aħna biex niġġieldu l-faqar fid-dinja, lUnita’ ta’ l-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni tadDirettorat Ġenerali għall-Iżvilupp (il-Kummissjoni Ewropea), ippubblikat manwal ta’ tagħlim aktardettaljat.To help your parents, your teacher, or those who have readthis little story with you, to tell you a little bit more aboutdevelopment co-operationand what we can all do to try toease poverty in the world, the Information and Communication Unit of the Directorate-General for Development (European Commission) has published a more detailed teaching manual.

More Maltese verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

dara
get used to
wera
show

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

qal
say
qasam
divide
qabeż
jump
rikeb
ride a horse
esperjenza
experience
telaq
leave
daħal
enter
ġabar
collect
aggredixxa
aggress
aġġastja
adjust

Other Maltese verbs with the meaning similar to 'read':

None found.
Learning languages?