Inladen (to load) conjugation

Dutch
27 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
laad in
I load
laadt in
you load
laadt in
he/she/it loads
laden in
we load
laden in
you all load
laden in
they load
Present perfect tense
heb ingeladen
I have loaded
hebt ingeladen
you have loaded
heeft ingeladen
he/she/it has loaded
hebben ingeladen
we have loaded
hebben ingeladen
you all have loaded
hebben ingeladen
they have loaded
Past tense
laadde in
I loaded
laadde in
you loaded
laadde in
he/she/it loaded
laadden in
we loaded
laadden in
you all loaded
laadden in
they loaded
Future tense
zal inladen
I will load
zult inladen
you will load
zal inladen
he/she/it will load
zullen inladen
we will load
zullen inladen
you all will load
zullen inladen
they will load
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou inladen
I would load
zou inladen
you would load
zou inladen
he/she/it would load
zouden inladen
we would load
zouden inladen
you all would load
zouden inladen
they would load
Subjunctive mood
lade in
I load
lade in
you load
lade in
he/she/it load
lade in
we load
lade in
you all load
lade in
they load
Past perfect tense
had ingeladen
I had loaded
had ingeladen
you had loaded
had ingeladen
he/she/it had loaded
hadden ingeladen
we had loaded
hadden ingeladen
you all had loaded
hadden ingeladen
they had loaded
Future perf.
zal ingeladen hebben
I will have loaded
zal ingeladen hebben
you will have loaded
zal ingeladen hebben
he/she/it will have loaded
zullen ingeladen hebben
we will have loaded
zullen ingeladen hebben
you all will have loaded
zullen ingeladen hebben
they will have loaded
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou ingeladen hebben
I would have loaded
zou ingeladen hebben
you would have loaded
zou ingeladen hebben
he/she/it would have loaded
zouden ingeladen hebben
we would have loaded
zouden ingeladen hebben
you all would have loaded
zouden ingeladen hebben
they would have loaded
Present bijzin tense
inlaad
I load
inlaadt
you load
inlaadt
he/she/it loads
inladen
we load
inladen
you all load
inladen
they load
Past bijzin tense
inlaadde
I loaded
inlaadde
you loaded
inlaadde
he/she/it loaded
inlaadden
we loaded
inlaadden
you all loaded
inlaadden
they loaded
Future bijzin tense
zal inladen
I will load
zult inladen
you will load
zal inladen
he/she/it will load
zullen inladen
we will load
zullen inladen
you all will load
zullen inladen
they will load
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou inladen
I would load
zou inladen
you would load
zou inladen
he/she/it would load
zouden inladen
we would load
zouden inladen
you all would load
zouden inladen
they would load
Subjunctive bijzin mood
inlade
I load
inlade
you load
inlade
he/she/it load
inlade
we load
inlade
you all load
inlade
they load
Du
Ihr
Imperative mood
laad in
load
laadt in
load

Examples of inladen

Example in DutchTranslation in English
- Danny wilde hulp met inladen.- Danny wanted help with loading.
- De vrachtwagen waar ze blijkbaar de auto's inladen.The truck that obviously they're loading these cars onto.
- Eerst maar eens inladen.Let's get it loaded first.
- Gewoonlijk, alleen ik, Marco en een paar van de assistenten, Maar Nicholas was hier gisteravond de laatste stukken aan het inladen.Usually, just me, Marco, and a few of the assistants, but Nicholas was here loading in the final pieces last night.
- Holon, Roger, inladen!Holland, Rodger, let's load up.
Pak je spullen en laad in.Grab your gear and load up.
Als je het niet erg vindt een 90 kilo zware bronzen sculptuur in te laden in een oude stationwagen, zes uur te rijden, kaas te eten, kunst te bekijken, dan zou ik wel willen helpen.I'm in a show in Minneapolis tomorrow. If you wouldn't mind helping loading a 200-pound bronze sculpture into an old station wagon, driving six hours, eating some cheese, looking at some art,
Dan sluiten ze de poorten om iedereen buiten te houden, maar blokkeren er eentje terwijl ze zich klaarmaken om op z'n minst 450 kg schilderijen en 350 kg mannen te laden in een...Then they close the gates to keep everybody out but block one of them open while they prepare to load, conservatively, 1,000 pounds of paintings and 800 pounds of men that we know about, in a...
De tankwagen wordt bij het laden in Long Beach gewogen... en bij het uitladen in Texas weer.The tanker we're gonna hit gets weighed when it gets loaded in Long Beach and then again when it's unloaded in Texas.
Een musket laden gebeurd in negen stappen die steeds herhaald worden tot ze automatismen zijn of, zoals we het noemen, laden in negen tijden.Loading a musket is done in nine movements performed over and over until they become automatic or, as we call it, loading in nine times.
Ik was chauffeur toen ik hier voor het eerst kwam en ik moest een truck laden in de Mu Bakh Straat, elke week toen ik er achter kwam dat hij leger-voorraden steelde.He's got a problem with me. I was his driver when I first came over, running truckloads of supplies down to Mu Bakh Street every week... till I found out he was hustling Army goods to peddlers.
'Ik heb mijn partner Riley Manning nooit genoemd... die me met het plannen van de overval hielp, de auto bestuurde... en de wacht hield toen de botten werden ingeladen'."I never named my partner, Riley Manning, "who helped me plan the heist, drove the van, and kept watch as the bones were loaded."
- Dan... als de bezittingen van Kosh zijn ingeladen, activeert het schip zichzelf.Then once Kosh's belongings are loaded into his ship... it will activate itself.
- De auto's zijn ingeladen.Cars are loaded, yeah.
- De laatste is ingeladen.- Last van's loaded.
- De wagen is ingeladen, mijn cheque?- Truck's loaded. Can I get my cheque?
Ik denk dat hij één of twee musketten lade in de hoop dat iemand gekwetst geraakte.I reckon he loaded one or two of the muskets in the hope that somebody would have been hurt.
Hij wilde dat ik die pallet inlaad? Niet zo romantisch als springen uit een vliegtuig... maar het heeft z'n charme.He wanted me to load this pallet?
Ik laat hem graag een beetje zijn vleugels fladderen, hem vermoeien voor ik hem inlaad.I like to let him flap his wings a little, tire him out before I load him in.
Zorg dat ik erop sta terwijl ik Erics laatste troep inlaad.Kitty, be sure to get me in the background loading' the last bunch of Eric's crap. - Aw, man.
Als jij die spullen inlaadt, dan ga ik de rest halen.All right, you load this stuff up. I'll go get the rest. Okay.
Denk je niet dat Santa zijn slee inlaadt?You don't think Santa loaded his sleigh? No, he doesn't.
Dus de foto waar het om draait is het moment dat de veiligheidsagent... schoenen inlaadt in het midden van de nacht.Yeah, yeah, yeah. So the money shot we want is a security guy loading shoes in the middle of the night.
Wat is de kans dat iemand dit ongezien inlaadt?What are the chances of someone loading this unchecked and unlisted?
Wil je dat ik ze inlaadt?- You want me to load them?
Ze kwam weer bij toen hij haar inlaadde.She regained consciousness as he loaded her into the trunk.
- Hij was voor toen ze de meisjes inlaadden.- He was out front when they loaded the girls.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

afladen
unload
beladen
burden
inlaten
do
inlenen
borrow
inleven
do
inlezen
read
inlopen
run in
inloten
do
omladen
charge reversal
opladen
load

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'load':

None found.
Learning languages?