Skaityti (to read) conjugation

Lithuanian
33 examples
This verb takes on the case: "ką?" For example, one could say "skaitau knygą" - "I read a book".

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
skaitau
I read
skaitai
you read
skaito
he/she reads
skaitome
we read
skaitote
you all read
skaito
they read
Past tense
skaičiau
I read
skaitei
you read
skaitė
he/she read
skaitėme
we read
skaitėte
you all read
skaitė
they read
Past freq. tense
skaitydavau
I used to read
skaitydavai
you read
skaitydavo
he/she used to read
skaitydavome
we used to read
skaitydavote
you all used to read
skaitydavo
they used to read
Future tense
skaitysiu
I will read
skaitysi
you will read
skaitys
he/she will read
skaitysime
we will read
skaitysite
you all will read
skaitys
they will read
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
skaityčiau
I would read
skaitytum
you would read
skaitytų
he/she would read
skaitytume
we would read
skaitytute
you all would read
skaitytų
they would read
Imperative mood
-
skaityk
you read
-
-
skaitykite
you all read
-

Examples of skaityti

Example in LithuanianTranslation in English
Nepatartina skaityti iš anksto paruoštą tekstą.It is inadvisable to read out a text prepared in advance.
Svarbiausi bendravimo užsienio kalbomis įgūdžiai – tai gebėjimas suprasti žodžiu perduodamą žinią, pradėti, palaikyti ir pabaigti pokalbį bei skaityti, suprasti ir parengti tekstą pagal asmeninius poreikius.Essential skills for communication in foreign languages consist of the ability to understand spoken messages, to initiate, sustain and conclude conversations and to read, understand and produce texts appropriate to the individual's needs.
Pavyzdžiui, raštas neturi būti neaiškus, o šriftas – mažas ar sunkus skaityti.For example, print is not expected to be smudged or in a font style which is too small or difficult to read.
Taip, ponia. Aš nelabai ją skaitau, tačiau retkarčiais peržvelgiu.I ain't much of a reader, but I pick it up from time to time.
Aš skaitau.l read.
Dar girdėjau, kad skaitau per lėtai.I also hear I read too slow.
Aš skaitau tą knygą.I read that book.
Ar skaitai?Do you read?
Ką skaitai?What is that you're reading?
Malonu matyt, kad tai skaitai.Pleased to see you reading this.
Skaitome kartu.We read together.
Mes tik kvėpuojame grynu oru, skaitome žurnalus.We're just getting some air, reading magazines...
Skaičiau šitą knygą vakar.I read this book yesterday.
Ei, Einšteinai, skaitei Lia Fonteną?Hey, "Einstein"!, you ever read "La Fontaine"?
- Jau ją skaitei turbūt tūkstantį kartų.- You've read it, like, a thousand times.
Tu skaitei ir užmigai.You were reading and you fell asleep.
Ar skaitei tai?Have you read this?
Vėliau šį pradinį variantą skaitė visi susiję asmenys.Afterwards the draft was given a further reading by all of those concerned.
Inspektorius apie tai skaitė mums visiems.The inspector read it out to us all.
Ar tavo šeima skaitė šį laikraštį?Has your family read this paper?
Mes kaip tik skaitėme apie tave laikraštyje.We've only just read about it in morning papers.
Bet visi mes skaitėme kelionių gidus.But one has read one's guidebooks.
Taip, ne, noriu pasakyti, mes skaitėme visas tas knygas, straipsnius ir...Yeah, no, I mean we definitely read all the books, and articles and...
Mes visi skaitėme jo knygą.We've all read his book.
Juk skaitėte "Kliunkį Pliumkį".You all read "Humpty Dumpty."
Kiekvieną naktį skaitydavau tą knygą.I used to read the book every night.
Aš tau ją skaitydavau, kai buvai mažas.I used to read this to you when you were little.
Jis skaitydavo 4 laikraščius kasdien, įsirašinėdavo visas naujienų laidas.You used to read four papers a day and tape the news shows.
Mama man ją skaitydavo.My mother used to read it to me.
Ji man prieš miegą tai skaitydavo.She used to read it to me before I'd go to sleep.
Tada skaityk iš mano lūpų!Then read my lips!
Deni, uždėk savo pirštą čia ir skaityk.Dan, put your finger here and read.
Taip, puodeliui kavos, bet tiek to, skaitykite.Yeah. Yeah, for a cup of coffee, but go ahead, read.

More Lithuanian verbs

Related

apsiskaityti
become educated
atsiskaityti
pay back
įskaityti
include
išskaityti
deduct (by reading)
pasiskaityti
read
paskaityti
read
persiskaityti
read
perskaityti
read through
praskaityti
miss (by reading)
prisiskaityti
read extensively
priskaityti
read extensively
užsiskaityti
get counted
užskaityti
count in

Similar

skaidyti
divide up
skaitytis
reckon
skaldyti
split

Similar but longer

įskaityti
include
išskaityti
deduct (by reading)
paskaityti
read
užskaityti
count in

Random

apsiriboti
confine
gėdintis
be ashamed
kauptis
accumulate
kėsti
expand
kiurdyti
hole
konvertuoti
convert
nusiplikyti
scald
pragerti
lose (something) because of drinking
prisidengti
cover
vykdyti
perform

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'read':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In