Sakyti (to say) conjugation

Lithuanian
37 examples
This verb takes on the accusative case: "ką“? For example, "sakyti tiesą" - "to say the truth".

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
sakau
I say
sakai
you say
sako
he/she says
sakome
we say
sakote
you all say
sako
they say
Past tense
sakiau
I said
sakei
you said
sakė
he/she said
sakėme
we said
sakėte
you all said
sakė
they said
Past freq. tense
sakydavau
I used to say
sakydavai
you say
sakydavo
he/she used to say
sakydavome
we used to say
sakydavote
you all used to say
sakydavo
they used to say
Future tense
sakysiu
I will say
sakysi
you will say
sakys
he/she will say
sakysime
we will say
sakysite
you all will say
sakys
they will say
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
sakyčiau
I would say
sakytum
you would say
sakytų
he/she would say
sakytume
we would say
sakytute
you all would say
sakytų
they would say
Imperative mood
-
sakyk
you say
-
-
sakykite
you all say
-

Examples of sakyti

Example in LithuanianTranslation in English
Todėl neteisinga sakyti, kad visos priemonės buvo išnaudotos.Thus, it is not correct to say that all means were exhausted.
Gal galima sakyti šitaip?Maybe one can say like this?
Nereikia nė sakyti, kad suteikti prieigą prie kultūros visiems žmonėms yra svarbu.Needless to say, access to culture for all people is important.
Aš tik sakau, kad laikui atėjus mes imsimės atitinkamų priemonių.I am simply saying that we shall take appropriate measures when the time comes.
Aš paprasčiausiai sakau, kad norėčiau praleisti atostogas su savo vyru ir dukrele, be horizonte nuolat šmėžuojančios anytos.All I’m saying is that it would be really nice to go on a proper holiday, with just my husband and daughter, without my mother-in-law constantly hovering in the background.
Vertėjas žodžiu turi versti tik tai, ką sakai tu ir pokalbio rengėjas.The interpreter must only interpret what you and the interviewer are saying.
Tu taip tik sakai.That´s what you say!
Tu nežinai ką sakai!You don´t know what you´re saying!
Kodėl tu taip sakai?Why do you say that?
Kai triukšminga įranga į aplinką skleidžia garsą, sakome, kad ji spinduliuoja garso energiją.When noisy equipment produces sound, we say that it radiates sound energy.
Mes tik pasėdime, pakratome galvas ir sakome: "Teisingumas įvykdytas".We just sit there quietly, nod our heads and say: "Justice has been done."
Jūs visi sakote tą patį.You all say the same thing.
Kai perduosi pranešimą, nebeatsiminsi nieko, ką dabar sakiau.And after you deliver the message, you will remember nothing I now say.
Tu nesakei, kad esi genijus, aš sakiau.You didn't say you were genius, I did.
Kada taip sakiau?When did I say that?
Kodėl sakei, kad neužteks?Why did you say there wasn't enough?
Pats sakei, kad nori jį įsisūnyti, o dabar...You said you wanted to adopt him, and now...
Tiesą tada sakei.You were saying the truth then.
Jis sakė, kad sutiks.He said he would agree.
Mes ne tai sakėme.That's not what we said.
Ar ne šitaip sakydavai?lsn't that what you used to say?
Ką sakydavai vaikams HiIIsdaIe mokykIoje?What was it that you used to say to your kids at Hillsdale High?
Kai buvau mažas, tu sakydavai, kad mane myli.When I was little you used to say you loved me.
Pameni, ką sakydavai vaikystėje?Remember that thing you used to say when we were kids?
Mano dėdė sakydavo, kad mes mėgstame žmones dėl jų gerų savybių o mylime dėl trūkumų.My uncle, he used to say we like people for their qualities but love them for their defects.
Sakysiu tik tiesą.I will say only the truth.
Gal sakysi, kad mano susirūpinimas nereikalingas ir juokingas.Perhaps you will say my concern is unnecessary and ridiculous.
Tavo draugai ir kolegos sakys: „Žinoma, jis pamišęs."Your friends and colleagues will say, "Of course he's crazy."
Protokolas nurodo, kad daugelis žemiečių sakys, jog tai sapnas.Protocol actually says that most Terrsies will say that this has to be a dream.
Jei nežinočiau geriau, sakyčiau, kad jis tau gana mielas.If I didn't know better, I would say he was sweet on you.
Iš to, ką matėme šįvakar, sakyčiau, delsti nebegalime.And with what we saw tonight, I would say we cannot delay anymore.
Taip, sakyčiau, kad rimta.I would say it's serious, yes.
Aš turiu sakyti ką kitas žmogus sakytų?I just need to say what the other person would say?
Ir kai būsi pasiruošęs... trenk jai su keliu ir sakyk " Hut-hut-hut."When you are ready to go hit her on the shoulder and say, " Hut-hut-hut."
Tai sakyk: taip ar ne?Just say 'yes' or 'no'?
Jei turi ką pasakyti, sakyk Maiklui.If you have anything to say, say it to Michael.
O jei kas kerščiuojasi, sakykite: „Ataušk".If someone gets upset you say: "Chill out".

More Lithuanian verbs

Related

apsakyti
tell
atsakyti
respond
atsisakyti
decline
įsakyti
order
išsakyti
say
nusakyti
describe
pasakyti
tell
pasisakyti
speak up
persakyti
retell
užsakyti
book
užsisakyti
order

Similar

mokyti
teach
mokytis
learn
rūkyti
smoke
sūdyti
salt

Similar but longer

apsakyti
tell
atsakyti
respond
įsakyti
order
išsakyti
say
nusakyti
describe
pasakyti
tell
užsakyti
book

Random

atjungti
disconnect (something)
baltinti
make white
įsijausti
empathize
išvystyti
develop (something)
laidyti
let something (often)
numirti
die
pamąstyti
think
papirkinėti
keep buying off
stingti
freeze
tramdyti
subdue

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'say':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In