Pasakyti (to tell) conjugation

Lithuanian
58 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pasakau
I tell
pasakai
you tell
pasako
he/she tells
pasakome
we tell
pasakote
you all tell
pasako
they tell
Past tense
pasakiau
I told
pasakei
you told
pasakė
he/she told
pasakėme
we told
pasakėte
you all told
pasakė
they told
Past freq. tense
pasakydavau
I used to tell
pasakydavai
you tell
pasakydavo
he/she used to tell
pasakydavome
we used to tell
pasakydavote
you all used to tell
pasakydavo
they used to tell
Future tense
pasakysiu
I will tell
pasakysi
you will tell
pasakys
he/she will tell
pasakysime
we will tell
pasakysite
you all will tell
pasakys
they will tell
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
pasakyčiau
I would tell
pasakytum
you would tell
pasakytų
he/she would tell
pasakytume
we would tell
pasakytute
you all would tell
pasakytų
they would tell
Imperative mood
-
pasakyk
you tell
-
-
pasakykite
you all tell
-

Examples of pasakyti

Example in LithuanianTranslation in English
Viena iš jų – ES ir Rusijos aukščiausio lygios susitikimo Lahtyje metu vykusi vakarienė, kai turėjau pasakyti šalia manęs sėdinčiam Prezidentui V. Putinui, kad Europa neprivalo žmogaus teisių iškeisti į energijos tiekimo saugumą.The EU-Russian Summit dinner in Lahti, Finland, where I had to tell President Putin, seated next to me, that Europe should not be exchanging human rights for energy supplies.
5.15 pav. Ką darbdavys turi pasakyti savo darbuotojams?Figure 5.15 What does the employer have to tell his employee?
Tuometinis Indijos užsienio reikalų ministras Jaswant Singh steigiamajame apskritojo stalo susitikime pabrėžė, kad „apskritojo stalo dalyviai gali mums nevaržomai pasakyti, kurioje srityje mūsų mąstymas yra ribotas ir kurioje srityje mums reikėtų sparčiau imtis veiksmų“.As India’s then Foreign Minister, Jaswant Singh, emphasised at the inaugural meeting, the round table is ‘free to tell us where we are limiting our thinking and where we ought to move forward much faster’.
Jūsų darbuotojai yra įmonės gyvenimo sūkuryje – jie žino, kas bloga gali atsitikti, taigi dažnai jie gali geriausiai pasakyti, ką reikia daryti.Your workers are there in the front line of your business: they know what could go wrong, so they’re often the best people to tell you what needs to be done.
Tiesiog pasakau jiems: Jis buvo mano tėvas.I just tell them he was my father.
Kai kaikas man užduoda klausimą, aš pasakau atsakymą.When somebody asks me a question I tell them the answer.
Jei ką nors pasakau, ji negali būti nepapasakojus Karen.If I say anything, there's no stopping her from telling Karen.
Kai kam nors pasakau, kad netekau vaiko, jų akis užpildo gailestis, kuris man labai nepatinka, nes jie tarsi atsiprašinėja manęs.When you tell somebody you've lost a child, I really don't like that look of pity that comes into their eyes, that they feel sorry for me.
Jie norėjo tau nesakyti, bet aš tau pasakau, kad galėtum pasimelsti už jos sielą.They weren't going to tell you. But I'm telling you that you can pray for her soul to find its way heaven.
Tu pasakai jam kada, ir jis atvažiuoja traukiniu.You tell him when, and he'll come down on the train.
Aš visiškai nebesugebu tikėti bet kuo, ką tu pasakai.I believe you are truly and utterly incapable... of telling the truth, especially to me.
lr tik dabar pasakai?You're telling me this now?
Ir taip tu man tai pasakai?And this is how you tell me?
Arba tu pasakai man tiesą, arba aš vaikus palikau su pamišėliu.You're either telling me the truth or I've left my kids with a nut job.
Juk ne šiaip profesoriui Koneriui pasakiau, kad sąskaitą siųstų jūsų tėvui.Of course you may, my darlings. Why else did I tell Professor Kohner to send the bill to your father?
- Nikai, aš jau pasakiau kas.-Nick, l'll tell you what.
Ką aš tau pasakiau?What did l tell you?
Tu supranti ką aš tau pasakiau?Do you understand what I'm telling you?
Aš jam pasakiau ir jūms pasakysiu. Manes nedomyna.Well, I've told him and I'm telling you, I'm not interested.
Ar visiems pasakei?Did you tell everyone?
Kodėl pasakei tėvams, kad buvai pas mane?Why did you tell your parents you were at my place?
-Tu pasakei merginai, kad ji tau patiko?- Did you tell the girl you love her?
Ar pasakei, kad primokės už interviu?Did you tell her it would be extra for interviews after?
Ką pasakei savo tėvui?So, what did you tell your father?
Feni Elsing pasakė dakarui Midui, kad kapitonas Batleris prisipažino jog jis buvo apdovanotas už dalyvavimą Franklino mūšyje.You should kill them, spreading lies. I have a strange way of not killing people who tell the truth. There's no time to argue now.
- Ar tau kas nors pasakė, kad taip ir atrodai?- Anybody ever tell you you look dead? (laughing)
Steinas pasakė?Did Steyn tell you?
Ir ji pasakė, jog jos bosas, juvelyras gabena akmenis į Olandiją kur jis laiko turtą, kuriame stalčiuje seife.Not only that, she likes it. And she tells me when her boss, the jeweler... ...isshippingstonestoholland...
jie pasakė tau, kad mergina išprotėjo, o jos motina nusižudė mūsų svetainėje? Ką?Did they tell you that that girl lost her mind... and her mother killed herself in our living room?
Kane galvojo, kad jis gali mums pasakyti, ką daryti, ir mes pasakėme Kane,Kane thought he could tell us what to do, and we told Kane,
Mes pasakėme joms mano idėją.We're telling them the idea I told you about.
Visada man pasakydavai, gavęs kvietimą.You always used to tell me when an invitation came in.
– Aš pasakysiu mūsų miesto merui, kad svarbu sukurti parkus ir rezervatus, siekiant apsaugoti gyvūnus, augalus ir vandenį!I will tell the Mayor to make more nature reserves to protect the animals and plants, and the rivers and lakes too!
Dabar... Aš pasakysiu, ką jie man moka, ir jūs pasakysite man, ar tai... tarno alga.Now.... l will tell you what they pay me, and you will tell me if this is a servant's wages.
Manau, kad pasakysiu tau tiesą.I suppose I will tell you.
Jei paleisi mane, pasakysiu.If you let me go, I will tell you where he is.
Kai jis paaugs, pasakysiu jam, kad jo tėvas žuvo Himalajuose... jo tikras tėvas pradingo Himalajuose.When he is old enough, I will tell him... his real father was lost in the Himalayas.
Tu man pasakysi, kas dar.You will tell me who else.
Tu juk jam pasakysi, ar ne?You will tell him, won't you?
Tu jiems pasakysi tiesą!I will tell them nothing unless you help me,
Tu jiems pasakysi, kad aš nieko nepadariau!You will tell them that I did nothing!
Dabar pasakysi man kur jis yra?Here we go. You will tell me where is he now?
Jie jums atvirai pasakys, ar jūsų atsakymas įtikinantis.They will tell you very honestly if the answer you give is convincing.
Jis pasakys kitiems, kad esu čia.I am afraid he will tell others that I am here,
Kas nors pasakys jų dukrai ir tada viskas virs gyvu pragaru.Someone will tell their daughter and it will be living hell.
Dabar galim skambint policijai. Jie mums pasakys, ką daryt.We can call the police and they will tell us what to do.
Šis daikčiukas tau pasakys, kokiais kvepalais pupytė iškvėpinusi už 30 mylių.This thing will tell you what kind a parfume a chick wear from thirty miles away.
Jei žinočiau, tai pasakyčiau.If I knew it, I would tell you.
Jei aš žinočiau tiesą, aš tau ją pasakyčiau.If I knew the truth, I would tell you.
Tu juk man pasakytum, jeigu kas nors būtu ne taip.You would tell me if anything was wrong.
Juk man pasakytum, tiesa?I mean, you would tell me, right?
Ne, Sintija man pasakytų.No, Cynthia would tell me.
Jei jie būtų su mumis atviri, taip ir pasakytų.If they were honest, they would tell us that.
Mielasis, paskambink ir pasakyk jam, kad Fredas - genijus.Darling, I want you to call him and tell him what a genius Fred is.
Cholinai, pasakyk jam, aš juk būsiu naudingas, stengsiuosi.Kholin, tell him I'll do a good job, I'll be useful.
Katasonyčiau, pasakyk jiems... Aš negaliu būti užnugaryje.You tell him, Katasonych, I can't go to the rear!
Be to, jei Kapitonas Gibonas terausis manęs... pasakyk jam, jog išėjau pasikalbėti su generolu.By the way, if Captain Gibbon should enquire for me tell him l've gone for a chat with the general.
Jei tu tokia protinga, pasakyk, kaip tą tarnaitę priversti įkalbėt Georgą leisti vaikams dalyvauti festivalyje.- Perhaps. If you're so clever, tell me how to get fräulein to influence Georg.

More Lithuanian verbs

Related

apsakyti
tell
atsakyti
respond
atsisakyti
decline
įsakyti
order
išsakyti
say
nusakyti
describe
pasisakyti
speak up
persakyti
retell
sakyti
say
užsakyti
book
užsisakyti
order

Similar

apsakyti
tell
atsakyti
respond
išsakyti
say
nusakyti
describe
pamokyti
teach
parūkyti
smoke
pasakoti
tell
pasivyti
catch up
užsakyti
book

Similar but longer

pasisakyti
speak up

Random

geibti
weaken
iškirsti
cut down
įtraukti
include
nusviesti
toss
skambinti
call (on the phone)
smerkti
condemn
storinti
thicken
suklastoti
tamper
sužibėti
shine
užsirašyti
write down

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'tell':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In