Mokyti (to teach) conjugation

Lithuanian
36 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
mokau
I teach
mokai
you teach
moko
he/she teaches
mokome
we teach
mokote
you all teach
moko
they teach
Past tense
mokiau
I taught
mokei
you taught
mokė
he/she taught
mokėme
we taught
mokėte
you all taught
mokė
they taught
Past freq. tense
mokydavau
I used to teach
mokydavai
you teach
mokydavo
he/she used to teach
mokydavome
we used to teach
mokydavote
you all used to teach
mokydavo
they used to teach
Future tense
mokysiu
I will teach
mokysi
you will teach
mokys
he/she will teach
mokysime
we will teach
mokysite
you all will teach
mokys
they will teach
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
mokyčiau
I would teach
mokytum
you would teach
mokytų
he/she would teach
mokytume
we would teach
mokytute
you all would teach
mokytų
they would teach
Imperative mood
-
mokyk
you teach
-
-
mokykite
you all teach
-

Examples of mokyti

Example in LithuanianTranslation in English
8 metų pagrindinio ugdymo ir 5 metų profesinio vidurinio mokymo ar atitinkamo vidurinio ugdymo susijusioje srityje bei ne trumpesnių kaip 150 valandų pedagogikos kursų, darbo saugos ir higienos kursų ir 2 metų profesijos, kurios ketinama mokyti, profesinės praktikos, arbaeight years of elementary education and five years of vocational secondary education or equivalent secondary education in a relevant field followed by the course in pedagogy of a total duration of at least 150 hours, the course in work safety and work hygiene, and two years of professional experience in the profession one is going to teach; or
Dėl naujų technologijų ir žiniasklaidos naujovių besikeičiant žiniasklaidos panoramai yra būtina mokyti vaikus, taip pat tėvus, mokytojus ir instruktorius veiksmingai naudotis audiovizualinėmis ir internetinėmis informacinėmis paslaugomis.The changing media landscape, resulting from new technologies and media innovation, makes it necessary to teach children, and also parents, teachers and trainers to use audiovisual and on-line information services effectively.
Dėl naujų technologijų ir žiniasklaidos naujovių keičiantis žiniasklaidos padėčiai būtina mokyti vaikus, taip pat tėvus, globėjus, mokytojus ir pedagogus saugiai ir veiksmingai naudotis informacinėmis interneto paslaugomis.The changing media landscape, resulting from new technologies and media innovation, makes it necessary to teach children, as well as parents, carers, teachers and educators, to use on-line information services safely and effectively.
Pradėti mokyti kalbų reikėtų anksti, tačiau rezultatų galima tikėtis tik jeigu mokytojai bus specialiai rengiami kalbų mokyti mažus vaikus.While teaching should begin early, it only makes sense if teachers are specially trained to teach languages to young children.
Kas gali būti išmintingiau, nei įdarbinti mokytoją britą mokyti anglų kalbos Romoje arba skatinti abiturientą belgą laikyti valstybės tarnybos egzaminą Prancūzijoje?Indeed, what could be more natural than recruiting a British teacher to teach English in Rome, or encouraging a young Belgian graduate to compete in a civil service exam in France?
„Patirtis padėjoman aiškiai įsivaizduoti, ko noriu siekti ir kaip noriu tą pasiekti. To aš ir mokau kitus.“The provincial city of Siauliai in northern Lithuania feels far removed from the heart of Europe, even from the country’s own capital of Vilnius, but Nedas Jurgaitis, a language teacher at the local college, is intent on keeping up with the rest of the world.
Bet aš jos mokau.But I teach.
Aš mokau hip - hopo, Centre. Centre?- l teach hip-hop at the center.
Tai parašyta istorijos knygose, iš kuriu aš mokau.It is in one of the history books I used to teach in the towns.
Taip parašyta istorijos knygose, su kuriomis aš mokau.It is in one of the history books I used to teach in the towns.
Ir ko tu jį mokai šiandien?And what are you teaching him today?
- O ką tu mokai universitete, Lio?-What do you teach at the university, Lio?
Ne, viskas ką tu darai tai tik mokai tų kvailų istorijų ir apsimeti, kad nieko nevyksta kol...No, all you'll do is teach me to make up stupid stories and pretend that things aren't happening until...
Jeigu ką nors ko nors mokai, apribojimų uždėti negali.Once you teach something to learn, you can't put limits on it.
- Tu mokai jį bokso.- You teach him to box.
Aš tave mokiau drąsos.I teach you ways of the brave.
Manai, kad mokiau tave magijos, kad prieš mergaites pasirodytum?Do you think I've been teaching you magic tricks for some little girl's tea party?
Turiu galvoje, tu visada mokei tam tikros rusies mokinius.Well, I mean, you're used to teaching your kind of kids.
O kaip ta pilietybės klasė, kurią mokei vakarais?What about that citizenship class you used to teach at night?
Ar tave mokė, ką daryti tokioje situacijoje?They teach you what to do in this kind of situation?
Mūsų žmonės mokė berniuką indėniško būdo, padaryti iš jo karį.Our people teach boy Indian ways, make him great warrior.
Ar jis mokė tave naudoti sausą jauką?Did dad teach you mostly dry lures?
Vis dar medituoji kaip guru iš Indijos tave mokė?You still meditate like your guru in India teach you?
Ar ten, šiaurėje, jie mokė tave ko nors naudingo?Did they teach you anything useful up north?
Tai "Kolumbija", tu ten mokydavai.That's Columbia, where you used to teach.
Aš tave mokysiu.I will teach you. (with heavy Spanish accent)
Aš mokysiu savo sūnų mylėti Dievą visa savo širdimi, visu savo protu, ir visomis savo jėgomis.l will teach my son to love God with all of his heart, all of his mind, and all of his strength.
Jums nereikia klausti, kas mokys mano sūnų sekti Kristumi, nes aš mokysiu.You don't have to ask who will teach my son to follow Christ because I will.
Mano dukra, mokysi jį mūsų kelio, kalbėti ir vaikščioti kaip mes.My Daughter-- you will teach him our way, to speak and walk as we do
Toliau numatoma, kad šis vietos menininkas vietos gyventojus mokys tapybos ir meno istorijos.In a further step, the local artist will teach painting and art history to the locals.
Anglai mokys Bedu kovoti?English will teach Bedu to fight?
Mano duktė tave mokys.My daughter will teach you our ways.
Jums nereikia klausti, kas mokys mano sūnų sekti Kristumi, nes aš mokysiu.You don't have to ask who will teach my son to follow Christ because I will.
Mes juos mokysime, Šerifai Ali, kovoti modernia, mechanizuota armija.We will teach them, Sherif Ali, to fight a modern mechanized army.
"Saugok mane šią naktį ir mokyk mane, Dieve, tikėt tavim""Watch this night well over me And teach me, Lord, to trust in Thee
-Turiu omenyje,išmokyk bent jau"Smoke On The Water" Žinau,kad ja mokate.I mean, at least teach me "Smoke on the Water." l know you know that one.

More Lithuanian verbs

Related

apmokyti
instruct
išmokyti
teach
pamokyti
teach
pasimokyti
learn
persimokyti
overstudy

Similar

manyti
think
mąsyti
think
matyti
see
matytis
be visible
mėtyti
throw
mokėti
know
mokinti
teach
mokintis
learn
mokytis
learn
mūryti
brick
rūkyti
smoke
sakyti
say

Similar but longer

apmokyti
instruct
išmokyti
teach
pamokyti
teach

Random

apsivilkti
put on (clothes)
gverti
wear of
įteikti
present
nusiųsti
send
nuvežti
drive
pasipiršti
propose
pastebėti
notice
pūti
mold
sudalyvauti
participate
užtarti
say a good word (for somebody)

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'teach':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In