Be (to ask) conjugation

Swedish
26 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
ber
I ask
Future tense
ska be
I will ask
Conditional mood
skulle be
I would ask
Past perfect tense
har bett
I have asked
Jag
Future perf.
ska ha bett
I will have asked
Conditional perfect tense
skulle ha bett
I would have asked
Du
Imperative mood
be
ask
Jag
Preterite past tense
bad
I asked
Past pluperfect tense
hade bett
I had asked

Examples of be

Example in SwedishTranslation in English
"Det är inte mycket att be om - en mans liv istället för att hela jorden utplånas."Listen to this. "Little enough to ask the life of one man... against a holocaust that could destroy the globe."
"Här står jag för att be om förlåtelse."I stand here today to ask for forgiveness.
"Inte för att döda fru Marchal, utan för att be om ett förskott.""Not to kill wife Marchal, but to ask for an advance."
"Var inte rädd för att be om kredit, vi avslår alltid er begäran vänligt. "It read "Do not be afraid to ask for credit for our way of refusing is very polite."
"Vi samlas för att be om Herrens frälsning"We gather together "to ask the Lord's blessing
"Be om ett officiellt brev som ber om den.""Ask for an official letter asking for it."
"Det är inte mycket att be om - en mans liv istället för att hela jorden utplånas."Listen to this. "Little enough to ask the life of one man... against a holocaust that could destroy the globe."
"Du borde be honom om många tjänster...""You should. You should ask him for many favors..."
"Hur skulle vi kunna be våra kejser- liga förfäders andar om tillgift?"How could we ask forgiveness of the divine spirits of our imperial ancestors?
"Här står jag för att be om förlåtelse."I stand here today to ask for forgiveness.
! Jag är medveten om att jag inte har gjort min plikt och ber respektfullt om ursäkt.Sir, I am aware that I have not done my duty and I respectfully ask your pardon.
"- och ber mig reagera på den.""and ask me to take action.
"...ber jag dig att ge mig en önskan.That I ask you to grant me one wish.
"Allt jag ber om... är att ni lämnar mig ensam.""All I ask is... that you leave me alone. "
"Be om ett officiellt brev som ber om den.""Ask for an official letter asking for it."
Jag var bedd att lämna det här.I was asked to give this to you.
! - Översten bad mig att tiga.Colonel asked me not to say anything.
! Angela... ..när Richard bad om en kopp te till tog du den gamla koppen tillbaka in i huset?Angela... ..when Richard asked you for another cup of tea, did you take the old cup back into the house?
" och bad mig att skydda henne från nazisterna ,"and asked me to protect her from the Nazis,
"Han var rädd för ett bakhåll och bad mig hämta pistolen."He said he was frightened of a hold-up and asked me to get the gun, just in case.
"I söndags bad jag Gud om råd och råddes att göra det jag gör nu.""Last Sunday in church, my dear one, when I asked the Lord what to do about it, I was told to act as I am acting now."
! Du har fått all hjälp du bett om!You've had all the help you've asked for!
"Den gröne prinsen" ringde och sa att fem självmordsbombare hade bett honom att hjälpa dem.ohe Green Prince called me, and told me that five suicide bombers came and asked for his help.
"Dina barn och jag har bett prästerna i ammoniak-templet""that you are alive. "Your children and l "have asked the priests at the Temple of Aymonk to say prayers for your safe return."
"Förre brittiske utrikesministern Rycart har bett ICC i Haag att utreda om Adam Lang beordrade det illegala överlämnandet av misstänkta terrorister, som sedan torteras av CIA"."Former British Foreign Secretary Richard Rycart "has asked the International Criminal Court in The Hague to investigate allegations "that the former British Prime Minister Adam Lang
"Hur många gånger har jag bett dig att sluta vara ful"?"How many times have I asked you to stop being ugly?"

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bo
nest
ge
deal
le
smile
se
see
te
tea

Similar but longer

bebo
inhabit
bege
use
begå
use
bele
do
bena
endeavor
bero
depend
bese
watch
besy
do
beså
sow
beta
bet
bete
behave
bre
fight
ombe
do

Random

avlägsna
remove
banda
do
barhoppa
do
basa
do
baxa
do
baxna
do
beakta
consider
begagna
use
begrava
bury
begrava stridsyxan
bury the hatchet

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'ask':

None found.
Learning Swedish?