Klausti (to ask) conjugation

Lithuanian
26 examples
This verb takes on genitive the case "ko?“ both when refering to the person you are asking and the thing you are asking about. For example, "paklausti viršininko klausimo" - "to ask the boss a question".

Conjugation of klausti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
klausiu
I ask
klausi
you ask
klausia
he/she asks
klausiame
we ask
klausiate
you all ask
klausia
they ask
Past tense
klausiau
I asked
klausei
you asked
klausė
he/she asked
klausėme
we asked
klausėte
you all asked
klausė
they asked
Future tense
klausiu
I will ask
klausi
you will ask
klaus
he/she will ask
klausime
we will ask
klausite
you all will ask
klaus
they will ask
Conditional mood
klausčiau
I would ask
klaustum
you would ask
klaustų
he/she would ask
klaustume
we would ask
klaustute
you all would ask
klaustų
they would ask
Tu
Jūs
Imperative mood
klausk
you ask
klauskite
you all ask
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
klausdavau
I used to ask
klausdavai
you ask
klausdavo
he/she used to ask
klausdavome
we used to ask
klausdavote
you all used to ask
klausdavo
they used to ask

Examples of klausti

Example in LithuanianTranslation in English
Kandidatai gali klausti, ko dar nežino, apie būsimą darbą, pareigas ir kt.Candidates are allowed to ask questions about the job, the duties etc. to which they have not yet obtained an answer.
Antrąjį pokalbį dažnai veda padalinio vadovas, tiksliai žinantis, kokių konkrečių su darbu susijusių dalykų klausti; jis bus tiesioginis naujojo darbuotojo viršininkas.The second interview is often conducted by a line manager, as he/she knows exactly what work-specic questions to ask, and is the person who the applicant will be working for directly.
Kas liepė manęs to klausti?Who told you to ask me that?
Kvaila net ir klausti.It's silly even to ask.
-Tu neturėtum klausti šio klausimoThat's not the question you need to ask.
Pati savęs to klausiu.l ask that to myself.
Ir kaskart klausiu savęs to paties klausimo.And every time that happens I keep asking myself the same question.
Aš neklausiu, ar jis parduodamas, Klausiu, kiek jis kainuoja.I didn't ask if it is for sale, I just want to know what its price is.
Tada pereinu prie lengvo pokalbio ir klausiu, kur ji mokėsi.I downshift into small talk and ask where she went to school.
Vis dar klausiu savęs, ar gerai padariau, palikdamas šį plaukiojantį miestą.I still ask myself if I did the right thing, abandoning his floating city.
Kodėl dabar klausi?Why are you asking now?
Kai pradedame naują verslą, visada klausiame savęs – kaip pasirodyti profesionaliai.When we start a new business we always ask ourselves how we can appear professional.
Kai klausiame Dievo, kodėl taip turėjo atsitikti.When we are asking God why this had to happen.
Šiąnakt mes klausiame...Tonight we ask...
Mūsų kompanijoje visada klausiame savęs, kaip galime išlaikyti žmones sveikus, kad jie galėtų išties mėgautis gyvenimu.In our firm we always ask how can we keep people healthy so they can enjoy their lives to the fullest.
Klausiau tavo pavardės.I asked for your name.
Aš tik klausiau, ar jūs baigėte.I was just asking if you were done.
Aš klausiau ministrų nuomonės, o ne sekretoriūkščio.I asked the opinion of the ministers, not that of a mere secretary.
Prisimeni, tu klausei apie būgnininką.Remember, you asked me about the drummer?
Kai tu manęs klausei, ar aš ką turiu veikti, maniau, kad tai juokelis.When you asked if I was doing anything later, I thought it was playful banter.
Ko klausei?What did you ask?
Įmonė taip pat klausė, ar į sutartį būtų galima įtraukti didesnius kiekius.It also asked whether higher volumes could be included in the contract.
Nemanau, kad daugelis mūsų apskritai klausinėjo apie ponią Nadžent, ir, jei klausėme, jis turėjo labai įtikinamą paaiškinimą.I don't think too many of us ever asked very many questions about Mrs. Nugent, and if we did, he would always have a very plausible explanation.
Tu klausk vieną... tuomet aš paklausiu, tuomet tu, tuomet aš...You ask one... then I'll ask one, then you, then me, then...
-Tiesiog klausk.-Just ask.
Klauskite mano vyro.Ask my husband.

More Lithuanian verbs

Similar

drausti
forbid
glausti
clasp
glaustis
snuggle up
klajoti
wander
klaupti
kneel
klauptis
kneel
klausyti
listen
klausytis
listen
prausti
wash
siausti
storm
snausti
slumber
spausti
click

Similar but longer

apklausti
survey
klausyti
listen
klausytis
listen
paklausti
ask

Random

apsistoti
stay
atvargti
take pains
išgulėti
lie
išpurtyti
shake out
pamyluoti
caress
pasekti
follow
pataikauti
toady
priekaištauti
reproach
suplauti
wash
susivokti
comprehend

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'ask':

None found.
Learning Lithuanian?