Trzymać (to hold) conjugation

Polish
82 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
trzymam
I hold
trzymasz
you hold
trzyma
he/she/it holds
trzymamy
we hold
trzymacie
you all hold
trzymają
they hold
Imperfective future tense
będę trzymać
I will hold
będziesz trzymać
you will hold
będzie trzymać
he/she/it will hold
będziemy trzymać
we will hold
będziecie trzymać
you all will hold
będą trzymać
they will hold
Imperative
-
trzymaj
you hold!
niech trzyma
let him/her/it hold
trzymajmy
let's hold
trzymajcie
you all hold
niech trzymają
let them hold
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
trzymałam
I held
trzymałaś
you held
trzymała
she held
trzymałyśmy
we held
trzymałyście
you all held
trzymały
they held
Future feminine tense
będę trzymała
I will hold
będziesz trzymała
you will hold
będzie trzymała
she will hold
będziemy trzymały
we will hold
będziecie trzymały
you all will hold
będą trzymały
they will hold
Conditional feminine tense
trzymałabym
I would hold
trzymałabyś
you would hold
trzymałaby
she would hold
trzymałybyśmy
we would hold
trzymałybyście
you all would hold
trzymałyby
they would hold
Conditional perfective feminine tense
trzymałabym była
I would have held
trzymałabyś była
you would have held
trzymałaby była
she would have held
trzymałybyśmy były
we would have held
trzymałybyście były
you all would have held
trzymałyby były
they would have held
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
trzymałem
I held
trzymałeś
you held
trzymał
he held
trzymaliśmy
we held
trzymaliście
you all held
trzymali
they held
Future masculine tense
będę trzymał
I will hold
będziesz trzymał
you will hold
będzie trzymał
he will hold
będziemy trzymali
we will hold
będziecie trzymali
you all will hold
będą trzymali
they will hold
Conditional masculine tense
trzymałbym
I would hold
trzymałbyś
you would hold
trzymałby
he would hold
trzymalibyśmy
we would hold
trzymalibyście
you all would hold
trzymaliby
they would hold
Conditional perfective masculine tense
trzymałbym był
I would have held
trzymałbyś był
you would have held
trzymałby był
he would have held
trzymalibyśmy byli
we would have held
trzymalibyście byli
you all would have held
trzymaliby byli
they would have held
Impersonal
trzymano by
there would be held
trzymano by
there would be held

Examples of trzymać

Example in PolishTranslation in English
"Chciałbym ją trzymać dniami i nocami"I really wish to hold her day and night.
"Flagi: jak je trzymać i jak je składać. ""Flags: you gotta know how to hold 'em, you gotta know how to fold 'em."
"Nie, w tym mieście musimy trzymać sobie sami.""No, sir, in this city we've to hold it ourselves."
"Dlaczego trzymam ten 30 funtowy blok cementu w moich rękach?""Why am I holding this 30-pound cinderblock in my hands?" You might also ask yourself,
"Mógłbym grać z dala od świtu, trzymam cie po prostu jak OJ"I could play away to the break of day, "put you on hold just like an oj.
"jeśli zobaczysz mnie z białą to trzymam ją dla policji""if you see me with a white girl,I'm holding her for the police."
# Kiedy trzymam cię w ramionach #[ James Brown ] When I hold you in my arms
# Wiem, że cię nie skrzywdzę # # i kiedy trzymam cię w ramionach # # moja miłość cię nie skrzywdzi #I know that I can't do no wrong And when I hold you in my arms My love won't do you no harm
"Dlaczego trzymasz mnie za rękę?"Why do you hold my hand?
"Doleczku... tak mi brak tego dreszczu, gdy trzymasz mnie W ramionach...""Oh, Dimples, I miss the way it feels when you hold me. "
"Kiedy mnie trzymasz mocno w swoich ramionach"♪ when you hold me in your arms so tight ♪
"Mamy zdjęcia z twojego domu, na których trzymasz karabin"We have photos at your home of you holding a rifle."
# Ale kiedy trzymasz mnie w swych ramionach # Mówię to znowu# But when you hold me in your arms I say it again
" Bo to magiczna dłoń, która trzyma cię delikatnie "'Cause it's the magic hand that holds you gently
"Kiedy powiedziała o ich miejscu, ona wciąż trzyma klucz do ich odnalezienia" Jest niedokończonyWhile she told me the location of the scrolls, she holds the key to find them still.
"Kto diabła raz przychwycił, niech go trzyma w ręku."Who holds the Devil, let him hold him well.
"Ona trzyma klucz do ich planów.""She holds the key to their plans."
"Widziałem to na kablówce wczoraj wieczorem." "Świetnie trzyma poziom."I caught it on the cable last night and it totally holds up".
"'trzymamy te prawdy by były widoczne:"'We hold these truths to be self-evident.:
"Drwią, gdy trzymamy się za ręce"They sneer if l'm holding her hand
"I trzymamy się za ręce"And we're holdin' hands
"Moja samotność i ja, trzymamy się za ręce i w ciemności oglądamy telewizję""My loneliness and I, we hold hands in the dark and watch the tele"
* Czemu nie trzymamy się nawzajem w ramionach *"Why not we hold each other in our arms"
- Gdzie je trzymacie?- Where do you hold them?
- Jak się trzymacie?- How are you holding up?
# jesteś wanna gonna trzymają mnie ## You're gonna wanna hold me #
- Calamaraine atakują. Osłony trzymają.Shields holding.
- Chalky. - Jak trzymają się twoi chłopcy?How you boys holding up?
- Czy osłony trzymają, komputer?- Are the shields holding?
" I trzymaj serce w swojej piersi "And hold your heart from your chest
"Kochana Panno młoda, trzymaj to w twoim sercu.""Dear bride, hold on to your heart now."
"Nie trzymaj mnie tak mocno"Two young people are speaking with each other. I can hear what they are saying. Do not hold me so tightly
"Potem go zwiąż i trzymaj nad krawędzią wulkanu.Then tie him up and hold him over the volcano's edge.
"Masz rację, ale trzymajcie mnie, bo dam mu w łeb"You're right, but hold me back in case I lose my cool
- Chłopcy, trzymajcie tatusia za rękę!Boys, hold on to your daddy's hand.
- Dobra, ludzie, trzymajcie się.- Okay, guys, just hold on.
- Dobra, wszyscy, trzymajcie mocno!- All right, everybody, hold tight!
- Dobrze trzymajcie, a gdy strzelacie, patrzcie na cel i trzymajcie nad nim celownik. - Ognia!Nice and firm grip, and as you punch straight out, sight in on the target, and you hold it up on the target, fire!
"Kochana, odkąd pierwszy raz cię trzymałam w dłoniach, aż do naszego ostatniego pożegnania, byłaś moją największą radością."Darling girl, from the first time I held you to our final hug goodbye, you have been my greatest joy.
- Ja siedziałam tutaj. Tak, siedzieliśmy na tym fotelu. A ja trzymałam go za rękę.We sat here and I held your hand in mine
- Jakiś czas trzymałam cię w niewoli.I held you captive for quite a while.
- Nie, ja tylko trzymałam go za rękę, podczas gdy dzwonił.- Did you call her for him? - No, I just held his hand while he called. The shortest, weirdest phone call you have ever heard.
/Gdy trzymałam Dolores za rękę, /zrozumiałam, wypowiadając te słowa /nie wierzyłam w nie, /lecz pociecha byłą wystarczająca.As I held Dolores's hand I realised the words I wasn't sure of, or believed, that comfort was enough.
A potem przestraszyłaś się tego, co może zrobić w odwecie, więc trzymałaś jego głowę w syropie, aż nie przestał się ruszać. Żeby już nigdy, przenigdy... nie mógł cię znów uderzyć.And then when you got scared of-of what he might do in retaliation, you held his head under the syrup until he stopped moving, so he could never, ever... beat you again.
A tutaj jest 7-godzinna kraniotomia, podczas której cały czas trzymałaś zacisk.And right here... this is a 7-hour craniotomy, and you held the clamp the entire time, never flinched.
Ale nie trzymałaś go w rękach, prawda?But you haven't held it in your hands, have you?
Bo opierałam się na tobie, a ty trzymałaś mnie w pionie.Because I leaned on you, and you held me up.
Ciągle ją mocno trzymałaś i zanim się zorientowałaś co się stało, ona przestała się szamotać.A shot went off. You held her tighter still, and before you even knew what happened, she stopped struggling.
"Gin, zaniedbana kobieta, która mieszkała przy drzewie "kaya" trzymała w swoich ramionach synów, wnuki a nawet prawnuki.""Gin the untidy woman, who lived by the kaya tree, held in her arms sons, grandchildren, and even great-grandchildren."
"Kochająca dłoń, która mnie uratowała, trzymała zbyt mocno"."the loving hand that saved me held too tight."
"W mroku i świetle Księżniczka trzymała się nadziei...""Through darkness and light, the princess held out hope..."
"i trzymała wzniesiony do góry złoty kielich "wypełniony plugastwem jej wszeteczeństwa.'And she held forth a golden chalice...' 'full of the filthiness of her fornications.'
'Mama trzymała swoje maleństwo i powoli kołysała je w ramionach' 'W przód i w tył, w przód i w tył'A mother held her new baby and very slowly rocked him back and forth, back and forth, back and forth.
/Zawsze trzymałyśmy się /jakiegoś skrawka nadziei.We always held on to a shred of hope.
W kinie trzymałyśmy się za ręce bo strach przechodził nam palcami.At the movies, we held hands because we thought fear came in through your fingers.
"Te szpony trzymały mnie w niewoli, zagrażały nie tylko memu sercu ale i życiu".Hand was a claw. That claw held me in its thrall, and threatened not only my heart but my life.
*zostawiamy kajdany, które nas trzymały* *ciemność cię otoczy* *zrób to swoim kałamarzem*is this light leaving behind shackles that held it tight the darkness will surround you make it your ink pot
- to było staroświeckie łóżko, wiecie - więc te deski, które trzymały płytę ledwo trzymały się razem tylko na dwóch gwoździach.- it was an old-fashioned bed, you know - so the boards which held the slats were barely held together by two nails only.
/Dwie małe dziewczynki z New Jersey /trzymały w rękach nowe marzenie. /Że pewnego dnia znajdą tą jedyną osobę, /która bez względu na wszystko, /zawsze z nimi będzie.And two little girls from New Jersey... held in their hands a new dream- that one day they would find that one person... who would stand by them no matter what... and when they did, they too... would have June weddings at the Plaza.
/Nie wiem gdzie te dranie mnie trzymały.I don't know where they held me. The creatures kept me from seeing.
"Całą noc trzymałem ją w ramionach"All night long I held her in my arms
- Bo gdy trzymałem panią w ramionach...Because when I held you in my arms...
- Nigdy nie trzymałem spluwy.- I"ve never even held a gun.
"Gdy trzymałeś mnie w ramionach i miażdżyłeś ustami poznałam, jak to jest być prawdziwą kobietąWhat happened last night to bring this on? When you held me in your manly arms and crushed me to your lips,
# Myślałam, że potrafię latać, # # kiedy trzymałeś mnie za rękę. # # Myślałam, że potrafię latać! #♪ Thought I could fly when you held my hand ♪
- I trzymałeś to cały czas przy sobie?That you held from me till now?
"Radosna zdawała się miłość, gdy trzymał me serce w dłoni, i w jego ramionach..."Joyous love sing to me... "the while he held my heart in his hands... "and in his arms...
(Dalton) Juror trzymał się konferencja prasowa.(Dalton) The judge held a press conference.
* On nigdy w życiu nie trzymał * kobiecej dłoni* He has never held a woman's hand * in his life
- Ach, nie, widziałam go po raz pierwszy... no i sama nie wiem, coś było w sposobie, w jaki trzymał kredę i- Do you even know this man? - No, this is the first time I'd seen him... there was just something about the way he held the chalk...
- Ale trzymał go tak długo...- But he held onto it for so long-- - I believe him, Claire.
Ash i ja trzymaliśmy się za ręce, gdy śpiewała naszą piosenkę.Ash and I held hands while she sang our song. It was so great.
- A kiedy to trzymaliście się za ręce i uciekaliście?- When had you held hands and run away?
A trzymaliście kiedyś w rękach świerszczyka, którego wasz przyjaciel, Mark, wyciągnął ze śmietnika w kościele?Have any of you ever held an actual nudie magazine that your friend, Mark, pulled out of the Dumpster at church?
"Może kiedy byłaś mała," "trzymali cię w ramionach,"¢Ü Perhaps when you were little, they held you in their arms
- Inni też go trzymali!- Others held it!
Bardziej prawdopodobne, że trzymałby ją tak.I would have to hold the gun in an extremely awkward manner. It's more likely he would hold it like this.
Mieliśmy urządzić sobie piknik, tak jak wy. Dzieci bawiłyby się wokół... a ja i żona trzymalibyśmy się za ręce... i mówili o poważnych sprawach.We were gonna have a barbecue, like you guys and she was gonna play outside and my wife would hold my hand and talk about grownup things.
... więc musiał wrócić, aby poprawić coś w papierach, a wszystko trzymało się na sznurku.So he had to go back and fix the paper in galleys, He pretty much held it together with baling wire,
10. ludzi mnie trzymało.Ten men held onto me and dragged me away
A co go trzymało poza bramami?Ay; and what has held him baffled at the gate all these months?
Chciałem, ale zawsze coś mnie trzymało.l meant to, but something always held me up.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'hold':

None found.
Learning languages?