Vasthouden (to hold) conjugation

Dutch
55 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
hou vast
I hold
houdt vast
you hold
houdt vast
he/she/it holds
houden vast
we hold
houden vast
you all hold
houden vast
they hold
Present perfect tense
heb vastgehouden
I have held
hebt vastgehouden
you have held
heeft vastgehouden
he/she/it has held
hebben vastgehouden
we have held
hebben vastgehouden
you all have held
hebben vastgehouden
they have held
Past tense
hield vast
I held
hield vast
you held
hield vast
he/she/it held
hielden vast
we held
hielden vast
you all held
hielden vast
they held
Future tense
zal vasthouden
I will hold
zult vasthouden
you will hold
zal vasthouden
he/she/it will hold
zullen vasthouden
we will hold
zullen vasthouden
you all will hold
zullen vasthouden
they will hold
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou vasthouden
I would hold
zou vasthouden
you would hold
zou vasthouden
he/she/it would hold
zouden vasthouden
we would hold
zouden vasthouden
you all would hold
zouden vasthouden
they would hold
Subjunctive mood
houde vast
I hold
houde vast
you hold
houde vast
he/she/it hold
houde vast
we hold
houde vast
you all hold
houde vast
they hold
Past perfect tense
had vastgehouden
I had held
had vastgehouden
you had held
had vastgehouden
he/she/it had held
hadden vastgehouden
we had held
hadden vastgehouden
you all had held
hadden vastgehouden
they had held
Future perf.
zal vastgehouden hebben
I will have held
zal vastgehouden hebben
you will have held
zal vastgehouden hebben
he/she/it will have held
zullen vastgehouden hebben
we will have held
zullen vastgehouden hebben
you all will have held
zullen vastgehouden hebben
they will have held
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou vastgehouden hebben
I would have held
zou vastgehouden hebben
you would have held
zou vastgehouden hebben
he/she/it would have held
zouden vastgehouden hebben
we would have held
zouden vastgehouden hebben
you all would have held
zouden vastgehouden hebben
they would have held
Present bijzin tense
vasthou
I hold
vasthoudt
you hold
vasthoudt
he/she/it holds
vasthouden
we hold
vasthouden
you all hold
vasthouden
they hold
Past bijzin tense
vasthield
I held
vasthield
you held
vasthield
he/she/it held
vasthielden
we held
vasthielden
you all held
vasthielden
they held
Future bijzin tense
zal vasthouden
I will hold
zult vasthouden
you will hold
zal vasthouden
he/she/it will hold
zullen vasthouden
we will hold
zullen vasthouden
you all will hold
zullen vasthouden
they will hold
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou vasthouden
I would hold
zou vasthouden
you would hold
zou vasthouden
he/she/it would hold
zouden vasthouden
we would hold
zouden vasthouden
you all would hold
zouden vasthouden
they would hold
Subjunctive bijzin mood
vasthoude
I hold
vasthoude
you hold
vasthoude
he/she/it hold
vasthoude
we hold
vasthoude
you all hold
vasthoude
they hold
Du
Ihr
Imperative mood
hou vast
hold
houdt vast
hold

Examples of vasthouden

Example in DutchTranslation in English
! - het heeft geen zin of je moet hem vasthouden!- There's no point unless you hold him!
" ... een man in je armen vasthouden is prachtig"...to hold a man in your arms is wonderful
" Elke noot die jij kunt houden, kan ik langer vasthouden"Any note you can hold l can hold longer
" Ik kan elke noot langer vasthouden dan jou"l can hold any note longer than you
"En dan kun je mij vasthouden"And you will hold me."
't Is je bougie. 'k Heb wat gereedschap bij me, hou vast.It's your plug. Got some tools on the bike, hold up.
- Clara, hou vast !Clara, hold on!
- Dave, hou vast.Hey, Dave, hold on!
- Hier, hou vast.-Here, hold it.
Dat is niet zeker zonder screentest maar de camera houdt vast van je.That is certainly not without a screen test but the camera holds on you.
En je houdt vast aan wat je ook wilt... maar ik denk dat jij je daaraan moet vasthouden.And you hold onto whatever you want to, but I think you should hold onto that.
Het mooie weer houdt vast wel aan.I'm sure the weather will hold.
Hier Jones houdt vast.Here, Jonesy, grab hold of it.
Hier, houdt vast.Here, hold this.
- Dank je. Dank je, Emma, voor je ongevraagde advies. Maar we houden vast aan onze koers.Thank you, Emma, for your unsolicited advice, but we will hold our course.
We houden vast aan de pijn... omdat het alles is dat we over hebben.We're holding on to the pain because it's all we have left.
We houden vast aan de wrok.We hold on to resentment.
We wachten op onze momenten, houden vast aan onze intel en melden het wanneer het ons uitkomt.We wait for our moments, hold on to our intel and call it in when it suits us.
"Hij werd vastgehouden hangende het moordonderzoek."He was held for investigation of murder.
'De Razdan familie kan onbeperkt vastgehouden worden. " Anwar?'the Razdan family could be held indefinitely.' Anwar?
- "Zover we weten, leeft Culper nog... "en wordt hij vastgehouden in de Livingston's Suger House gevangenis.""As far as we know, Culper is still alive and being held at Livingston's sugar house prison."
- Als iemand dit bandje vindt... wil ik het officieel laten vaststellen dat we hier tegen onze wil worden vastgehouden.I would just like it to be known on record that we are being held here against our will.
- De cel. Gaeta wil dat de essentiële manschappen en cylons, vastgehouden worden...Gaeta wants all essential personnel and Cylons held until--
De Hoge Raad hield vast, dat de noodzakelijke een juiste bepaling betekent, dat de regering geen wetten kan maken, die redelijk verbonden zijn aan het algemeen welzijn.The Supreme Court held that the necessary and proper clause means government can make laws that are rationally related to the common welfare.
En dan, die avond, de laatste avond voordat we zouden vertrekken, ik... ik hem hield vast.And then, that night, the last night before we were supposed to leave, I just - - I held him.
En terwijl het leven uit het lichaam wegvloeide... reikte de Duivel om het lichaam te pakken, maar ik hield vast.And as the life left that body, the Devil reached out and snatched the body, but I held on.
Ik hield vast aan datgene ik vond dat goed was.And I held firm To what I felt was right
Jouw dochter hield vast aan haar menselijke deel.She's not Jeanne, okay? Your daughter held on to her humanity with every fiber.
Canada en Europa hielden vast aan het verbod op RBGH.Canada and Europe have upheld the ban on RB G H.
We hielden vast... Net zoals je tegen me gezegd had...We held on... just like you said.
- Je bent al maanden aan het smeken, en nu... wil je dat ik het verhaal vasthou, zodat je er nog wat commentaar bij kunt plaatsen.You've been begging me for months... and now you want me to hold the story so you can move some commas around?
Ah! Als er in je kamer camera's geplaatst werden... zal de appel verdwijnen in m'n maag, of liever, wanneer ik erin bijt... Als ik hem vasthou, zal het lijken alsof hij zweeft...From the surveillance camera... if I put the apple in my mouth no one can see it, but it'II look like it's floating if I'm just holding it.
Als ik dit niet kan, als ik deze operatie niet kan afmaken... En als ik het bloedvat vasthou?If I can't do this, if I can't finish this surgery, then... what if I hold the vessel?
Als ik een voorwerp van een dode vasthou, spreken ze tegen me vanuit het hiernamaals.And if I'm holding an item of a deceased person, well, then they just start talking to me from the beyond.
Als ik hem zo vasthou?Maybe if we just hold it.
"Het lange uiteinde heeft een nikkelen klem die de onderkant van de rok op de gewenste hoogte vasthoudt het korte heeft een haakje om een waaier aan te hangen.""...the longer of which has a nickel clasp... "...which holds the bottom of the skirt to any desirable height... "...the shorter one, a hook for holding a fan.
'Wie deze hamer vasthoudt, mocht hij waardig zijn, zal de kracht van Thor bezitten.'"Whoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor."
- Alleen wat Manny vasthoudt.Only the stuff Manny's holding for collateral.
- Als je m'n hand vasthoudt is het net zo spannend als de eerste keer. Maar de jury kan de verkeerde indruk krijgen.Denny, when you hold my hand, it's just as thrilling as the very first time, but the jury could get the wrong idea.
- Als jij mij vasthoudt.- Only if you hold me.
- Denk je dat ie smokkelt ? Hoe ie z'n koffertje vasthield, de blik in z'n ogen.It was the way he held the case, the look in his eye.
- En toevallig... ook de plek waar je moeder je voor het eerst vasthield, je het eerste gevoel van liefde leerde.And, coincidentally, where your mother first held you, first taught you feelings of love.
- Herkende u haar als de vrouw die het hoofd van uw eskaderleider vasthield?- Did you recognise her, sir, as the woman who held the severed head of your squadron commander?
- Het is wat ik voelde toen ik het vasthield.It's what I felt when I... first held it.
- Ja, waar de dader het vasthield.- Yeah some on each side of the board, right where the killer would have held it.
-Soort van. ik ben naar het huis gegaan waar ze Mike vasthielden.I went to the house where Mike was held.
Dat is de eerste keer dat wij elkaars hand vasthielden, als man en vrouw.That's the first time we held hands as man and wife.
De manier waarop ze naar hem toe liep en ze elkaar vasthielden als geliefden...The way she walked into his arms and they held each other like lovers and
Die mensen die me vasthielden, zijn geen deel van een regeringsinstelling die ik ken.These people who held me, they're not part of any government agency I know of.
Dit zijn de handen die je vasthielden toen je net was geboren.These are the hands that held you When you were first born.
Als Matthew me vasthield, voelde ik mij een tiener op een picknick deken mekaars handen vasthoudend onder de sterren.When Matthew held me close, I felt like a teenager on a picnic blanket holding hands under the stars.
Beethoven, staande op dat podium... zijn dirigeerstok vasthoudend.. zijn handen elegant zwaaiend door de lucht... en het orkest in zijn hoofd speelde perfect.Beethoven standing on that podium... holding his baton... his hands waving gracefully through the air... and the orchestra in his mind... is playing perfectly.
Dan haastten we ons door de ijskoude nacht... elkaar stevig vasthoudend.And we'd rush through the freezing cold... holding each other tight.
Deze teek was vasthoudend.And this one was holding on tight.
Een klein verlies... zich vasthoudend aan wat er achtergebleven is.A little lost... holding on to whatever was left behind.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'hold':

None found.
Learning languages?