Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Vertellen (to tell) conjugation

Dutch
39 examples

Conjugation of vertellen

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
vertel
I tell
vertelt
you tell
vertelt
he/she/it tells
vertellen
we tell
vertellen
you all tell
vertellen
they tell
Present perfect tense
heb verteld
I have told
hebt verteld
you have told
heeft verteld
he/she/it has told
hebben verteld
we have told
hebben verteld
you all have told
hebben verteld
they have told
Past tense
vertelde
I told
vertelde
you told
vertelde
he/she/it told
vertelden
we told
vertelden
you all told
vertelden
they told
Future tense
zal vertellen
I will tell
zult vertellen
you will tell
zal vertellen
he/she/it will tell
zullen vertellen
we will tell
zullen vertellen
you all will tell
zullen vertellen
they will tell
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou vertellen
I would tell
zou vertellen
you would tell
zou vertellen
he/she/it would tell
zouden vertellen
we would tell
zouden vertellen
you all would tell
zouden vertellen
they would tell
Subjunctive mood
vertelle
I tell
vertelle
you tell
vertelle
he/she/it tell
vertelle
we tell
vertelle
you all tell
vertelle
they tell
Past perfect tense
had verteld
I had told
had verteld
you had told
had verteld
he/she/it had told
hadden verteld
we had told
hadden verteld
you all had told
hadden verteld
they had told
Future perf.
zal verteld hebben
I will have told
zal verteld hebben
you will have told
zal verteld hebben
he/she/it will have told
zullen verteld hebben
we will have told
zullen verteld hebben
you all will have told
zullen verteld hebben
they will have told
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou verteld hebben
I would have told
zou verteld hebben
you would have told
zou verteld hebben
he/she/it would have told
zouden verteld hebben
we would have told
zouden verteld hebben
you all would have told
zouden verteld hebben
they would have told
Du
Ihr
Imperative mood
vertel
tell
vertelt
tell

Examples of vertellen

Example in DutchTranslation in English
! - Hij denkt om de pers te vertellen...- He's thinking of telling the press...
! Hij liet me beloven, dat ik het je niet zou vertellen.He made me promise not to tell you.
! Hoe kan ik het u vertellen?How could I tell you?
! Je kan het niet vertellen aan Lois.- You cannot tell Lois about this.
! Laten we ons verhaal eerst vertellen.- Let us tell you our story first.
! Ik bedoel, vertel me gewoon hoe ik je gelukkig kan maken!I-I mean, just tell me what I can do to make you happy!
! Ik vertel het tegen iedereen.I tell everybody.
! Ik vertel je de waarheid.I'm telling you the truth.
" Maar vertel me nu, wat heb ik eraan?"But now tell me what have l got?
"Als ik nog een woord van je hoor, vertel ik het tegen mijn vader."lf l hear one more word from you, l'll tell my dad.
"Als je iets anders vertelt,"If you tell anyone otherwise,
"Een vraag is gewoon een statement dat vertelt mij ​​wat je echt denkt."A question is just a statement that tells me what you're really thinking."
"Exit" vertelt het ware verhaal van de Deense politiek.'Exit' tells the true story about Danish politics.
"Geef een man een masker, en hij vertelt je de waarheid.""Give a man a mask, and he will tell you the truth."
"Het tijdschrift dat aan de tommies de waarheid over de oorlog vertelt."The magazine that tells the tommies the truth about the war.
! Het heeft ons verteld wat we wilden weten.It told us what we needed.
"...die verteld heeft over de Bundy bounce was... zie andere hand.""...told about the Bundy bounce was...
"Als Luke wilde dat ik het wist... "had hij het me wel in mijn vorige leven verteld... "en ik verwacht niet..."If Luke had wanted me to know, he would have told me back in my other lifetime, and I certainly don't expect-"
"Als je een brood," zou hij me verteld hebt,"If you have a loaf of bread," he would've told me,
"Als jongen werd mij verteld... "dat de Heer ons naar Zijn eigen evenbeeld heeft geschapen.'When I was a boy, I was told... '...that the Lord fashioned us from his own image.
! - Wat je vertelde, tegen de muur.- Where you told me, up against the wall.
"'Je kunt het', vertelde Giltoy z'n vriend steeds maar weer.""'You can do this', Giltoy told his friend, over and over."
"Agent Kim Burgess, een agent uit Platts district vertelde me... dat geen baliebrigadier in de stad zo veel charisma als brigadier Trudy Platt heeft." Zei jij dat?"Officer Kim Burgess, a beat co in Platt's district told me, no desk sergeant in the city has as much charisma as Sergeant Trudy Platt." You said that?
"CeCe vertelde me dat ze bij DiLaurentis langsging om met Alison te praten op dezelfde avond dat die verdween.Cece told me she stopped By the dilaurentis house To talk to alison the night she went missing.
"En Mozes vertelde het aan Aaron en aan al de kinderen van lsraél.""And Moses told it unto Aaron, and to all the children of israel."
"En ze vertelden Peter weg te blijven van de wolf."... and they told Peter to stay away from the wolf.
"Nee dat niet", zei hij, "maar mijn soldaten vertelden het me."I didn't", he said, "but my soldiers told me about it.
"We vertelden Hem, dat we ons geloof in hem hebben.""We told him that we put our faith in him."
'Te dun' Ik heb om ziekenzorgverzekering gevraagd met dekking. En ze vertelden me dat mijn BMI index te hoog was.I applied for healthcare through BlueCross BlueShield and they told me that my body mass index was too high.
'We zullen meegaan', vertelden ze hem."We will come with you, " they told him.
Dus ik vertelle mijn pappa, "Weet je wat?So I tells my daddy, "You know what?
En kwaad... ja, maar kun je ons vertelle hoe we daar komen?And evil... yes, but can you tell us how to get there?
Ik ben erg gevleid, Douglas, Maar er is een probleem, iets wat ik moet vertelle...I'm very flattered, Douglas, but, erm... there's a problem, something I should tell you. - Go on.
Maar sommige, vinden dat ze moeten vertelle waarom ik het verpest.But a few,the feel like they have to tell me What i'm screwing up.
De meesten van die kinderen maken het verhaal mooier met fantasieën, en denkbeeldige vrienden... verhalen vertellend, ik...Most of these kids dress up the facts with fantasies, imaginary friends... storytelling, I..
En zo heb ik de laatste 12 jaar doorgebracht, de ene leugen na de andere vertellend.And that's how I've spent the last 12 years... just telling one lie after another.
Ik heb hele nacht met hem gezeten. Kijkend in zijn ogen, vertellend hoeveel ik van hem hou. Geaccepteerd dat ik hem nooit zijn eerste woordjes zou horen zeggen.I spent a whole night looking in his eyes, telling him I loved him, accepting that I would never, ever hear his first word.
Ik heb om met hen geprobeerd te communiceren, vertellend hen om op te houden.I've been trying to communicate with them, telling them to stop.
Ik voel me als een antroploog... die een primitieve stam in het bos vind, hurkend rond een vuurtje... verhalen vertellend, vonken die opvliegen.I feel like an anthropologist... finding some primitive tribe squatting around a fire in the forest... telling stories, sparks flying up in the air.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

hertellen
recount
vergallen
spoil
verhullen
veil
verkillen
grow cold
verlullen
do
verrollen
scroll
verteuten
distance uten
vertillen
do
vervallen
do
vervellen
peel
vervullen
fulfill
verzellen
do

Similar but longer

navertellen
repeat
overtellen
recount
verstellen
mend

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'tell':

None found.