Rakonti (to tell) conjugation

Esperanto
28 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
rakontas
I tell
estas rakontanta
I am telling
estas rakontata
I am being told
Future tense
rakontos
I will tell
estas rakontonta
I will be telling
estas rakontota
I am to be told
Conditional mood
rakontus
I would tell
estas rakontunta
I would be telling
estas rakontuta
I am to potentially be told
Past tense
rakontis
I told
estas rakontinta
I have told
estas rakontita
I was being told
Vi
Jussive / command
rakontu
tell!

Examples of rakonti

Example in EsperantoTranslation in English
"Vi ja promesis rakonti al mi vian historion," diris Alicio, "kaj la kaŭzon pro kiu vi malamas la... la... la... Ko kaj Ho."'You promised to tell me your history, you know,' said Alice, 'and why it is you hate--C and D,' she added in a whisper, half afraid that it would be offended again.
Aŭdiĝis responde tre malforta sibla voĉo ("jen la voĉo de Bil," pensis Alicio). "Nu, apenaŭ mi scias—ne pli, dankojn—jam mi refortiĝas—mi estas tro konfuzita por rakonti—io—kvazaŭ risorte—atakis min—kaj mi pafiĝis supren kiel raketo—jen ĉio."Last came a little feeble, squeaking voice, ('That's Bill,' thought Alice,) 'Well, I hardly know--No more, thank ye; I'm better now--but I'm a deal too flustered to tell you--all I know is, something comes at me like a Jack-in-the-box, and up I goes like a sky-rocket!'
"Mi nur povus rakonti miajn aventurojn komencante per la hodiaŭa mateno," diris Alicio naive, "ĉar ne utilus priparoli la antaŭajn tagojn, eĉ la hieraŭan, pro tio ke mi ne estis la sama persono."'I could tell you my adventures--beginning from this morning,' said Alice a little timidly: 'but it's no use going back to yesterday, because I was a different person then.'
Sekve, Alicio komencis rakonti al ili siajn aventurojn de la tempo kiam ŝi ekvidis la Blankan Kuniklon.So Alice began telling them her adventures from the time when she first saw the White Rabbit.
“La kontraŭprincinoj daŭre estos latinamerikaninoj, ĉar ni decidis rakonti la historion de nia Ameriko, en kontinento, kiu pulsas en ni kaj identigas nin.The Anti-Princesses will keep being Latin American because we decided to tell the story of our America, in a continent that makes us keep our feelings flowing towards it and that gives us our identity.
Barata bloganto Kiran Kumar Karlapu rakontas sian realan travivaĵon pri malfacila situacio de Nepala knabino, kiu estis resendita de sia dunganto el Riado, Sauda Arabio.Indian blogger Kiran Kumar Karlapu tells a real life story of the plights of a Nepali girl, who was pushed back by her employer from Riyadh, Saudi Arabia.
Blogulo Mathias Mouendé Ngamo rakontas kiel atestanto pri la malkonstruo de ĉirkaŭ 3 000 domoj en la kvartalo Nkomba en la urbo Dualao en Kameruno.Blogger Mathias Mouendé Ngamo gives an eye-witness account of the demolition of about 3,000 houses in the Nkomba neighborhood in the city of Douala in Cameroon.
Dum sia restado de 3 monatoj la du globtrotuloj provas sperti vivon en sia nova loko pli profunde ol ordinara turisto kaj rakontas siajn spertojn bloge, dirante ke ili planas eventuale verki bitlibrojn pri la temo.During their three-month stays, the two globe-trotters attempt to experience life in their new location more thoroughly than a regular tourist and relate their experiences in a blog, saying they plan on eventually authoring e-books on the subject.
Se oni rakontas al ili amuzan humuraĵon...If you tell him a nice story ...
Vi bele rakontas, sed... nia tasko ne estas kantado, ne komprenado.You and you stories, it's not our place to understand, all we have to do is sing.
"Nu," pensis Alicio, "kiam mi rakontos en la hejmo pri ĉi tiu falego, ĉiuj admiros mian maltimon; kaj, estonte, eĉ pri falo de l' supro ĝis malsupro de l' ŝtuparo mi nezorge ridos; kaj se mi falos eĉ de la tegmento, mi kredeble ne multe priparolos la falon."'Well!' thought Alice to herself, 'after such a fall as this, I shall think nothing of tumbling down stairs! How brave they'll all think me at home!
Aŭdinte tion, la Muso turnis sin malrapide kaj renaĝis al ŝi. Ĝia vizaĝo estis tre pala (pro kolero, pensis en si Alicio), kaj per mallaŭta tremanta voĉo ĝi diris: "Ni naĝu al la bordo, kaj poste mi rakontos al vi mian historion, por komprenigi pro kio mi malamas la katojn kaj hundojn."When the Mouse heard this, it turned round and swam slowly back to her: its face was quite pale (with passion, Alice thought), and it said in a low trembling voice, 'Let us get to the shore, and then I'll tell you my history, and you'll understand why it is I hate cats and dogs.'
"Jen sufiĉe pri la lecionoj," la Grifo interrompis ŝin tre firme. "La Falsa Kelonio nun rakontos al vi ion pri la ludoj."'That's enough about lessons,' the Gryphon interrupted in a very decided tone: 'tell her something about the games now.'
Ŝi rakontos al ni, kiel la situacio evoluas ĝis nun surloke kaj ankaŭ en sociaj komunikiloj.She'll be telling us about how the situation has been developing on the ground, as well as on social media.
Mi rakontos al vi nekredeblan aferon.I'll tell you an incredible story.
Se mi volus fortimigi vin, mi rakontus al vi pri kio mi sonĝis antaŭ kelkaj semajnoj.If I wanted to scare you, I would tell you what I dreamt about a few weeks ago.
Kia malutilo okazus, se iu rakontus treegan mensogon por la bono kaj por la kristana eklezio ... mensogo pro neceso, utila mensogo, helpa mensogo, tiaj mensogoj ne estus kontraŭ Dio, Li akceptus ilin.What harm would it do, if a man told a good strong lie for the sake of the good and for the Christian church … a lie out of necessity, a useful lie, a helpful lie, such lies would not be against God, he would accept them.
Estus neetike de mi, se mi rakontus al vi pri la medicinaj problemoj de Tom.It would be unethical for me to tell you about Tom's medical problems.
La aŭskultantoj restis tute trankvilaj ĝis ŝi rakontis pri la deklamo (antaŭ la Raŭpo) de la poemo "Patro Vilĉo." Kiam ŝi diris al ili ke la vortoj elvenis el la buŝo tute malpravaj, la Falsa Kelonio profunde enspiregis kaj diris "Jen tre kurioza fakto."Her listeners were perfectly quiet till she got to the part about her repeating 'You are old, Father William,' to the Caterpillar, and the words all coming different, and then the Mock Turtle drew a long breath, and said 'That's very curious.'
Kaj ŝi rakontis al la fratino laŭeble ĉiujn ĉi strangajn Aventurojn, kiujn vi ĵus tralegis. Kiam ŝi finis la rakonton, la fratino kisis ŝin, dirante:—'Oh, I've had such a curious dream!' said Alice, and she told her sister, as well as she could remember them, all these strange Adventures of hers that you have just been reading about; and when she had finished, her sister kissed her, and said,
La venenaĵoj, rakontis la pentinta mafiano, estis malŝarĝitaj dumnokte kaj la ŝovelmaŝinoj ilin kovris per tero.The waste, according to the the reformed mafioso, was unloaded at night and the bulldozers would cover it with earth.
Li rakontis, kiel tiu homama karavano vojaĝis dum malvarma kaj nebula vetero por transdoni piedvestojn kaj aliajn aĵojn al loĝantoj de Samtse, distrikto de sudokcidenta Butano.He narrates how its members rode together in a charity ride in cold and foggy weather to distribute the footwear and other items in Samtse district in southwest Bhutan.
Oni jam rakontis al mi.they have told me.
Tamen ĉio fine elfariĝis. Ili sidigis sin denove en la rondo kaj petis al la Muso ke ĝi rakontu al ili ion plu.However, it was over at last, and they sat down again in a ring, and begged the Mouse to tell them something more.
Mi proponas ke la Fraŭlineto rakontu al ni fabelon."I vote the young lady tells us a story.'
"Vi rakontu al ni fabelon," diris la Martleporo.'Tell us a story!' said the March Hare.
Ĉar Alicio ne tuj komprenis lian klarigon pri la fiŝa afiŝo, la Falsa Kelonio ofendiĝis kaj la Grifo profitis la silenton por proponi ke nun Alicio rakontu al ili sian historion.'I mean what I say,' the Mock Turtle replied in an offended tone. And the Gryphon added 'Come, let's hear some of your adventures.'
Sed eble vi unue rakontu al ni, kiu estis via rilato al Dreverhaven.What was your relationship to Mr Dreverhaven.

More Esperanto verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

rakontaĉi
do
rakontadi
do
rakontebli
do
rakontendi
do
rerakonti
do

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'tell':

None found.
Learning languages?