Vertegenwoordigen (to represent) conjugation

Dutch
33 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
vertegenwoordig
I represent
vertegenwoordigt
you represent
vertegenwoordigt
he/she/it represents
vertegenwoordigen
we represent
vertegenwoordigen
you all represent
vertegenwoordigen
they represent
Present perfect tense
heb vertegenwoordigd
I have represented
hebt vertegenwoordigd
you have represented
heeft vertegenwoordigd
he/she/it has represented
hebben vertegenwoordigd
we have represented
hebben vertegenwoordigd
you all have represented
hebben vertegenwoordigd
they have represented
Past tense
vertegenwoordigde
I represented
vertegenwoordigde
you represented
vertegenwoordigde
he/she/it represented
vertegenwoordigden
we represented
vertegenwoordigden
you all represented
vertegenwoordigden
they represented
Future tense
zal vertegenwoordigen
I will represent
zult vertegenwoordigen
you will represent
zal vertegenwoordigen
he/she/it will represent
zullen vertegenwoordigen
we will represent
zullen vertegenwoordigen
you all will represent
zullen vertegenwoordigen
they will represent
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou vertegenwoordigen
I would represent
zou vertegenwoordigen
you would represent
zou vertegenwoordigen
he/she/it would represent
zouden vertegenwoordigen
we would represent
zouden vertegenwoordigen
you all would represent
zouden vertegenwoordigen
they would represent
Subjunctive mood
vertegenwoordige
I represent
vertegenwoordige
you represent
vertegenwoordige
he/she/it represent
vertegenwoordige
we represent
vertegenwoordige
you all represent
vertegenwoordige
they represent
Past perfect tense
had vertegenwoordigd
I had represented
had vertegenwoordigd
you had represented
had vertegenwoordigd
he/she/it had represented
hadden vertegenwoordigd
we had represented
hadden vertegenwoordigd
you all had represented
hadden vertegenwoordigd
they had represented
Future perf.
zal vertegenwoordigd hebben
I will have represented
zal vertegenwoordigd hebben
you will have represented
zal vertegenwoordigd hebben
he/she/it will have represented
zullen vertegenwoordigd hebben
we will have represented
zullen vertegenwoordigd hebben
you all will have represented
zullen vertegenwoordigd hebben
they will have represented
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou vertegenwoordigd hebben
I would have represented
zou vertegenwoordigd hebben
you would have represented
zou vertegenwoordigd hebben
he/she/it would have represented
zouden vertegenwoordigd hebben
we would have represented
zouden vertegenwoordigd hebben
you all would have represented
zouden vertegenwoordigd hebben
they would have represented
Du
Ihr
Imperative mood
vertegenwoordig
represent
vertegenwoordigt
represent

Examples of vertegenwoordigen

Example in DutchTranslation in English
"Laat deze boom vertegenwoordigen uw liefde blijft groeien,""May this beautiful tree represent your growing love
"Moet vurig zijn cliënt vertegenwoordigen binnen de grenzen van de wet.""Should zealously represent his client within the bounds of the law."
"Uw firma, Lockhart Gardner, heeft vergunning gekregen om Mr. Marwat te vertegenwoordigen in zijn rechtszaak tegen de United States of America, waarbij periodieke rapportage aan mijn kantoor is verplicht. ""Your firm, Lockhart/Gardner, "has been granted a license to represent Mr. Marwat "in his lawsuit against the United States of America, which requires periodic reporting to my office."
'Internationale schilders zijn geselecteerd... die de aspiraties van alle kinderen ter wereld zullen vertegenwoordigen. 'Internationally celebrated artist has been selected. Will represent the aspirations of children worldwide."
'Patiënten met een gevorderde leverkanker die nog niet eerder chemotherapie kregen werden willekeurig toegewezen aan drie verschillende behandelingen... welke een minimale, een conventionele en een intensieve cytotoxische behandeling vertegenwoordigen.'Patients with advanced liver cancer who had not previously received chemotherapy were randomly allocated to three different regiments... representing minimal, conventional and intensive cytotoxic treatments.
"Edelachtbare, vandaag vertegenwoordig ik mijzelf... omdat ik wil dat u de oprechtheid van mijn woorden hoort.Your Honour, I'm representing myself today, because I want you to hear the sincerity of my words.
- 'Ik vertegenwoordig Dippity Do Dog... het beste dog-dippende restaurant ter wereld.'Now, what's our motto? I represent Dippity Do Dog the best doggone dog-dipping restaurant in the world.
- Dat ik het tuig vertegenwoordig?What, that I hate the scum that I represent?
- En ik vertegenwoordig de Opera.But I represent the New York Opera Company. Boy?
- Ga naar de clienten die ik vertegenwoordig.- Go after the clients I represent.
"Volkomen onbaatzuchtig en empathisch, vertegenwoordigt Hodgins geen bedreiging.""Thoroughly prosocial and empathetic, Hodgins represents no threat."
'Houdt Gatsby van Daisy, of houdt hij van de levensstijl die ze vertegenwoordigt?Does Gatsby love Daisy, or does he love the lifestyle she represents? Uh, Kelsey, where do you think you're going?
- Als hij Newall vertegenwoordigt, Zal hij onderzoek doen naar Qestrel.If he represents Newall, he'll look into Qestrel.
- Dat is een probleem, Jake, want wat we ook voor haar persoonlijk voelen, de Verenigde Staten onderhandelt niet met iemand die de Capitol inloopt met een bom ongeacht wie haar vertegenwoordigt.Well, that's a problem, Jake, Because whatever you or I might feel for Olivia personally, the United States will not negotiate with someone who walks into the Capitol Building wearing a bomb, no matter who's representing her.
- Door wat hij vertegenwoordigt.Yes, because of what he represents.
"Tussen de vennootschap Thiess, vertegenwoordigd door M. Wolf Thiess en Mw. Bertha Thiess, en M. Franz Biberkopf, wordt een leenovereenkomst afgesloten."The thiess partnership... "represented by the partners, mr. Wolf thiess... "mrs. Berta thiess, and mr. Franz biberkopf...
'Iedereen was vertegenwoordigd op Camp Firewood."Everyone was represented at Camp Firewood.
'n Nieuwe vergadering met werkgevers en vakbonden... vertegenwoordigd door Gilles Lagache gaat morgen door...a new meeting with employers and trade unions... represented by Gilles Lagache is proceeding tomorrow...
- Dat is goed. U wordt door dezelfde firma waar Brendan Voss werkt vertegenwoordigd, de advocaat die Elena ontoerekeningsvatbaar pleitte, alleen keek hij niet naar haar belangen.You're represented by the same firm that employs Brendan Voss, the lawyer who entered Elena's insanity plea, only he wasn't looking out for her interests.
- Geen wonder dat ik zo slecht vertegenwoordigd word.- No wonder I'm so poorly represented.
- Craig vertegenwoordigde ons in een rechtszaak die we indienden tegen het ziekenhuis dat onze dochters verwisselden bij de geboorte.- What was it again? Craig represented us in a lawsuit we filed against a hospital that had switched our daughters at birth.
- Eenmaal we dat hadden gevonden zijn we teruggegaan en te weten gekomen dat Andrew Waller David Waller vertegenwoordigde in een afpersingszaak.Yeah, once we hit on that, we went back and found out that Andrew Waller represented David Zale in an extortion case.
- Goed punt. We moeten uitzoeken of hij Vance, Whistler, of Maleva vertegenwoordigde.- We need to find out if Stephen Eli represented Vance, Whistler, or Maleva.
- Goed. Ik begrijp dat u een keer Philip Spaull vertegenwoordigdeI understand that you once represented a man called Philip Spaull.
Alles verbinden. Twee jaar geleden vertegenwoordigde Yuri een Sasha Miranov... in een zaak over het leven van de winst van prostitutie.Connecting the dots... two years ago, Yuri represented a Sasha Miranov in a case of living off the avails of prostitution.
"Mannen die de Amerikaanse vlag vertegenwoordigden..." "...en vlogen aan de voet van een slapende vulkaan."Men representing and represented by the American flag which flew at the base of a sleeping volcano.
- Geen van jullie ? Want jullie vertegenwoordigden de spoorlijn.Because you gentlemen represented the railroad.
- Ik denk dat het is wat zij vertegenwoordigden.I think it's what they represented.
Austen, Woolf, en de Brontë zusters waren artiesten die de vrouwelijke emancipatie van hun tijd vertegenwoordigden.Austen, Woolf, and the Bronte sisters were artists who represented the female empowerment of their age.
De klootzakken dat mijn zuster vertegenwoordigden, vertegenwoordigen nu haar moordenaar.Well, well. The dirtbags that represented my sister are now representing her murderer.
Hij vertegenwoordige alles wat fout was in de modewereld, naar Wycks mening.He represented everything that was wrong in the fashion world, in Wyck's opinion.
Als eerste sprekend, de afbeeldingen vertegenwoordigend mevrouw Delsanto.Speaking first, representing pictures, Miss Delsanto.
En vertegenwoordigend de Rode Garde, hun kampioen,And representing the Red Guard, their champion,

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'represent':

None found.
Learning languages?