Pasakoti (to tell) conjugation

Lithuanian
45 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pasakoju
I tell
pasakoji
you tell
pasakoja
he/she tells
pasakojame
we tell
pasakojate
you all tell
pasakoja
they tell
Past tense
pasakojau
I told
pasakojai
you told
pasakojo
he/she told
pasakojome
we told
pasakojote
you all told
pasakojo
they told
Past freq. tense
pasakodavau
I used to tell
pasakodavai
you tell
pasakodavo
he/she used to tell
pasakodavome
we used to tell
pasakodavote
you all used to tell
pasakodavo
they used to tell
Future tense
pasakosiu
I will tell
pasakosi
you will tell
pasakos
he/she will tell
pasakosime
we will tell
pasakosite
you all will tell
pasakos
they will tell
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
pasakočiau
I would tell
pasakotum
you would tell
pasakotų
he/she would tell
pasakotume
we would tell
pasakotute
you all would tell
pasakotų
they would tell
Imperative mood
-
pasakok
you tell
-
-
pasakokite
you all tell
-

Examples of pasakoti

Example in LithuanianTranslation in English
Paprašyk savo mokytojo daugiau pa pasakoti kiekviena šioje knygoje pateikta tema.Ask your teacher to tell you more about each of the topics in this book.
Nesijaudink, Naidželai, yra dar daugybė dalykų, apie kuriuos galima pasakoti.Don't worry. There's plenty more to tell.
Daugiau nebėra ką pasakoti.There's no more to tell.
Bloga mintis jiems pasakoti apie mane.It's not a good idea to tell them who I am.
Bet aš neprivalau jums pasakoti.But I don't need to tell you that.
Na, pasakoju dabar.Well, I'm telling you now.
Aš tai nuolat darau, pasakoju istorijas!That's what I do, I tell stories!
Tai kodėl aš tau tai pasakoju?So why am I telling you this?
Aš tau pasakoju apie mergaitę, kurią mačiau.I'm telling you about a girl I saw.
Aš kaip atversta knyga, pasakoju tau viską, visus, net pačius slapčiausius, dalykus.I'm an open book. I tell you everything. Every damn embarrassing thing.
-Tu jai pasakoji apie kitas moteris?- You tell her about other women? - Yeah.
Tai tada kodėI tu visiems pasakoji, kad aš dirbu IBM?I'm proud of you! Really! Then why are you telling everybody I work for IBM?
Tu pasakoji apie Semį visiems!You tell everybody about Sammy!
Širdele, tu gera mergina... bet tai, ką čia pasakoji yra absoliutus šūdas.Honey, you're a good kid... but what you're telling me is a load of horse puckey.
Ką manai darąs? Visiem pasakoji, kad nušoviau tą farą.What are you doing telling people l shot that cop?
Mes visi sau pasakojame istoriją.We are all telling ourselves a story.
Pasenstame ir per dažnai pasakojame tas pačias pasakas.We all get old and tell the same tales too many times.
Bandydamas padaryti pramogą jūsų sužadėtinei, pone Harkeri, pasakojau jai keletą niūrių istorijų iš savo tolimos šalies.I was telling her some rather grim tales of my far-off country. I can imagine.
Ar pasakojau, ką sakė Melisa?Did I tell you what Marcia said?
Aš manau pasakojau žmonėms apie Semį norėdamas padėti jiems suprasti.I guess I tell people about Sammy to help them understand.
Žinai, aš turėjau labiau draugystę vertinančius draugus, nei tu nors ir pasakojau tuos pačius juokelius.You know, I've had more rewarding friendships than this one. Although I do get to keep telling the same jokes.
Prisimeni tą merginą Joanna apie kurią pasakojau?(romantic music plays on record player) Oh, you remember that girl Joanna I was telling you about?
Ei, ten tas kvailys, apie kurį man pasakojai?Yo, is that that fool you was telling me about?
Kaip pasakojai sau dar ir dar.Like you tell yourself over and over again.
Ar pasakojai jam apie tą Bendžaminą?- Did you tell him about this Benjamin?
Kuo baigėsi ta istorija, kurią man pasakojai?That story you were telling, how does it end?
Ar dar kam nors pasakojai apie šią kelionę?Who did you tell about your quest beyond your kin?
Kodėl jis tau tai pasakojo?Why would he tell you that?
Ar jie tau kada nors pasakojo, kaip zuvo müsu tčvai?Did they ever tell you how our parents died?
Ka jie tau apie mane pasakojo?What did they tell you about me?
Nūdlas pasakojo man apie Bagsį.Noodles was telling me about Bugsy.
Ką ji dar pasakojo?What else did she tell you? Everything.
Mes kaip tik pasakojome tavo močiutei, kad buvome vieninteliai, kurie tave užstodavo.We were just telling your old nan how we were the only ones to stick up for you.
Prisimeni, kaip pasakodavau... apie tą Van Buren įvartį 48-aisiais?You know how I used to tell you about Van Buren scoring that touchdown back in '48?
O tu pasakodavai apie tai, kaip mano mama su tėčiu linksmai leidžia laiką danguje.And you used to tell me about the grand time my mom and dad were having in heaven.
Žinai, mano senelis pasakodavo man istorijas... apie šią vietą kiek tik aš galiu prisiminti.You know, my grandpa used to tell me stories... about this place as far back as I can remember.
Ji man pasakodavo... kai ji mirs, norėjo sužinoti ar ji ras mamą... jei ji ras ją.She used to tell me... that when she died she'd let me know if she found her, if she... if she found my mother.
Jis pasakodavo apie tą naktį, kai nušovė Linkolną.He used to tell a story about the night Lincoln was shot.
Šventikai pasakodavo tai norėdami mus įbauginti.The priests used to tell it to frighten us.
Jis man pasakodavo pačias neįtikimiausias istorijas.He used to tell me the most wondrous stories.
Nagi, pasakok! Kuo užsiimi šiuo metu?So, tell me!What are you doing with yourself now?
Įtikink jį. Paaiškink, kad greitai turėsi pajamų, nuramink jį... Bendrauk, pasakok anekdotus.You explain that you're expecting a large deposit soon... then you tell a joke to get the manager to laugh.
Taip, na, nesakyk man, pasakok jam.Yeah, well, don't tell me, tell him.
Nagi, pasakok.-So tell me. -It's tricky.
Gerai, pasakok apie Benediktą.Okay, tell me about Benedict.

More Lithuanian verbs

Related

atpasakoti
retell
nupasakoti
recount

Similar

paaukoti
sacrifice
padėkoti
thank
pasakyti
tell

Similar but longer

atpasakoti
retell
nupasakoti
recount

Random

blykšti
turn pale
blogėti
become worse
eikvoti
waste
papūsti
blow
pelnytis
profit
peržvelgti
look through
pisti
fuck
rinktis
come together
susidarinėti
form (frequently)
žinoti
know

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'tell':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In