Vervullen (to fulfill) conjugation

Dutch
29 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
vervul
I fulfill
vervult
you fulfill
vervult
he/she/it fulfills
vervullen
we fulfill
vervullen
you all fulfill
vervullen
they fulfill
Present perfect tense
heb vervuld
I have fulfilled
hebt vervuld
you have fulfilled
heeft vervuld
he/she/it has fulfilled
hebben vervuld
we have fulfilled
hebben vervuld
you all have fulfilled
hebben vervuld
they have fulfilled
Past tense
vervulde
I fulfilled
vervulde
you fulfilled
vervulde
he/she/it fulfilled
vervulden
we fulfilled
vervulden
you all fulfilled
vervulden
they fulfilled
Future tense
zal vervullen
I will fulfill
zult vervullen
you will fulfill
zal vervullen
he/she/it will fulfill
zullen vervullen
we will fulfill
zullen vervullen
you all will fulfill
zullen vervullen
they will fulfill
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou vervullen
I would fulfill
zou vervullen
you would fulfill
zou vervullen
he/she/it would fulfill
zouden vervullen
we would fulfill
zouden vervullen
you all would fulfill
zouden vervullen
they would fulfill
Subjunctive mood
vervulle
I fulfill
vervulle
you fulfill
vervulle
he/she/it fulfill
vervulle
we fulfill
vervulle
you all fulfill
vervulle
they fulfill
Past perfect tense
had vervuld
I had fulfilled
had vervuld
you had fulfilled
had vervuld
he/she/it had fulfilled
hadden vervuld
we had fulfilled
hadden vervuld
you all had fulfilled
hadden vervuld
they had fulfilled
Future perf.
zal vervuld hebben
I will have fulfilled
zal vervuld hebben
you will have fulfilled
zal vervuld hebben
he/she/it will have fulfilled
zullen vervuld hebben
we will have fulfilled
zullen vervuld hebben
you all will have fulfilled
zullen vervuld hebben
they will have fulfilled
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou vervuld hebben
I would have fulfilled
zou vervuld hebben
you would have fulfilled
zou vervuld hebben
he/she/it would have fulfilled
zouden vervuld hebben
we would have fulfilled
zouden vervuld hebben
you all would have fulfilled
zouden vervuld hebben
they would have fulfilled
Du
Ihr
Imperative mood
vervul
fulfill
vervult
fulfill

Examples of vervullen

Example in DutchTranslation in English
"Deze film is een viering van twee unieke, krachtige vrouwen die hun lot vervullen en eeuwig aan elkaar verbonden zijn." Dat noem ik een meidenfilm."This film is a celebration of two uniquely powerful women fulfilling their destiny and bound together for eternity." I'd call that a chick flick.
"Ik zal elke belofte aan jou vervullen..""I will fulfill every promise I've made to you"
"Opzij schuiven" ? Dit is je kans om je dromen te vervullen... die je ouders achteloos weggegooiden."Sidetracked?" This is your chance to fulfill your destiny that your parents carelessly discarded.
"en om een kind te krijgen om mijn laatste wens te vervullen."and to have a child to fulfill my last wish."
"mijn rol als leider en opvoeder te vervullen...""to fulfill my role as a leader and an educator."
- Ik vervul een verplichting aan mijn volk.I'm... um, I'm fulfilling an obligation to my people.
- Ik vervul m'n vaders laatste wens. Met behulp van z'n namenlijst schakel ik mensen uit die m'n stad ruïneren.Now I will fulfill my father's dying wish to use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city.
- Oké, ja. Lees de rol en vervul je lot.Read it Po, and fulfill your destiny.
Als ik mijn vaders laatste wens niet vervul.. ..blijft m'n geweten mij aanklagen.If I don't fulfill my father's last wish... my conscience will keep pricking me all my life
Bevrijd me van het Kwade en vervul je lot, m'n liefste.Save me from Evil and fulfill your destiny, my beloved.
- Hij vervult een profetie.- He's fulfilling a prophecy.
Al je wensen vervult.You're totally and completely fulfilled.
Alcides de prins... heeft zijn koning verraden... maar een zoon van Zeus neemt vanavond zijn eerste levensadem... en vervult zijn belofte aan zijn vader.Alcides the Prince... betrays his king... but a son of Zeus takes his first breath of life tonight... and fulfills his promise to his father.
Als je naar een ander kijkt, spreekt ze dagenlang niet meer met je... maar als je haar alles geeft, vervult ze al je wensen... en zet ze je hart in vuur en vlam.If you even look at another, it will not speak to you for days. But if you give all of yourselves, it will fulfill your every need... and set your very soul on fire.
Als je taak vervult en het maakt je gelukkig, dat is zeldzaam.If your job fulfills you and makes you happy, that's rare.
"Nu zal elk verlangen van je hart worden vervuld.""Now every desire of your heart will be fulfilled"
- Die is al vervuld.- It has already been fulfilled.
- Je wens zal vervuld worden.Your wish will be fulfilled.
Al je wensen worden vervuld.Your every wish will be fulfilled.
Al mijn dromen vervuldAll my dreams fulfilled
Dat kan wel zijn Stephanie, maar Dylan had een strafblad, en je vader zag erop toe dat hij zijn proeftijd vervulde.Stephanie,that may be,but dylan had a criminal record, and your dad was making sure that he fulfilled his probation.
De mensen waar je voor werkte waren klaar om zich van je te ontdoen... zodra je je doel voor hen vervulde.The people you were working with were ready to discard you as soon as you fulfilled your purpose to them.
Denk je dat Esme zijn verwachtingen vervulde?Do you think Esme fulfilled his expectations?
En op een dag vervulde ze haar waarschuwing.And one day, she fulfilled her dark oath.
Het enige ding waarvan ik houd in mijn leven is de gedachte dat ik mijn plichten vervulde tegenover mijn vrouw en kinderen.The only thing I love about my life is the thought that I have fulfilled my duties to my wife and children.
Maar die vervulden me niet.Just none of them fulfilled me.
Wij allen vervulden onze verplichtingen aan de operationele veiligheid.I}This was real We'd all fulfilled {y: I}our obligations to operational security.
Wat nauwelijks te verwonderen is, als haar enige zuster haar kans op een gelukkig, vervullend leven heeft verwoest.Which is hardly to be wondered at, when her only sister has wrecked her chances of a happy, fulfilling life.
Weet je meneer... het is niet te laat om te veranderen en een betekenisvol, vervullend...Do you know, sir, it's not too late to change your ways and pursue a meaningful, fulfilling...

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

vergallen
spoil
verhullen
veil
verkillen
grow cold
verlullen
do
verrollen
scroll
vertellen
tell
vertillen
do
vervallen
do
vervellen
peel
vervuilen
pollute
verzellen
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'fulfill':

None found.
Learning languages?