Verenigen (to unite) conjugation

Dutch
32 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
verenig
I unite
verenigt
you unite
verenigt
he/she/it unites
verenigen
we unite
verenigen
you all unite
verenigen
they unite
Present perfect tense
heb verenigd
I have united
hebt verenigd
you have united
heeft verenigd
he/she/it has united
hebben verenigd
we have united
hebben verenigd
you all have united
hebben verenigd
they have united
Past tense
verenigde
I united
verenigde
you united
verenigde
he/she/it united
verenigden
we united
verenigden
you all united
verenigden
they united
Future tense
zal verenigen
I will unite
zult verenigen
you will unite
zal verenigen
he/she/it will unite
zullen verenigen
we will unite
zullen verenigen
you all will unite
zullen verenigen
they will unite
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou verenigen
I would unite
zou verenigen
you would unite
zou verenigen
he/she/it would unite
zouden verenigen
we would unite
zouden verenigen
you all would unite
zouden verenigen
they would unite
Subjunctive mood
verenige
I unite
verenige
you unite
verenige
he/she/it unite
verenige
we unite
verenige
you all unite
verenige
they unite
Past perfect tense
had verenigd
I had united
had verenigd
you had united
had verenigd
he/she/it had united
hadden verenigd
we had united
hadden verenigd
you all had united
hadden verenigd
they had united
Future perf.
zal verenigd hebben
I will have united
zal verenigd hebben
you will have united
zal verenigd hebben
he/she/it will have united
zullen verenigd hebben
we will have united
zullen verenigd hebben
you all will have united
zullen verenigd hebben
they will have united
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou verenigd hebben
I would have united
zou verenigd hebben
you would have united
zou verenigd hebben
he/she/it would have united
zouden verenigd hebben
we would have united
zouden verenigd hebben
you all would have united
zouden verenigd hebben
they would have united
Du
Ihr
Imperative mood
verenig
unite
verenigt
unite

Examples of verenigen

Example in DutchTranslation in English
"Beste vrienden, we zijn hier vandaag om deze man en vrouw te verenigen""Dear friends, we are gathered here today to unite this man and this woman"--
"Medeoprichters verenigen zich in een historische partnerschap".There it is. "GageCofoundersReunite in Historic Partnership."
"Medeoprichters verenigen zich in een historische partnerschap.""Gage Cofounders Reunite in Historic Partnership." Oh.
"Oh Schepper... wanneer stuurt u mijn volk... een onverschrokken strijder die al... onze stammen zal verenigen..."O Creator, When Will you send my people the fearless Warrior Who Will unite all of the Kazakh tribes and push our foes from our land?"
"zodat jij weer een familie kan verenigen"."...so you can get out there and reunite that family."
"Volkeren der aarde, verenig u en versla de agressors uit de VS.""Peoples of the earth, unite and defeat the aggressors from the US.."
Als ik deze weer opnieuw verenig met jouw lichaam... is het moeilijk te zeggen wat voor invloed het op jou zal hebben.If I reunite this with your body, there's no telling what influence it could have on you.
Als ik haar verenig met Sindel... blijven de poorten dan dicht tot de volgende toernooi ?But if I reunite her with Sindel ... how can I be sure Kahn's portals will stay closed until the next turnament?
Arbeiders verenig u.Workers unite!
Bloedende harten van deze wereld, verenig jullie!Bleeding hearts of the world, unite!
"Bied in plaats daarvan uw liefde aan uw vijand, opdat liefde u verenigt.""Rather, let him extend love... "to the enemy, that love might unite them."
'Hij die zich met de Heer verenigt, is met Hem één geest.'"He who unites himself with the lord is one with him in spirit."
'n Reis die ons allemaal verenigt.A journey that unites each and every one of us.
- Feministas verenigt zich!- Feministas unite!
- Hackers aller landen, verenigt u.Hackers of the world, unite!
"Tot zover verenigd zijn door een schokkende, gedeelde ervaring die ons leven veranderde."'So much for being united by a horrific, 'life-changing, shared experience.'
'Een gezin, 3-Familie-systeem.' We zijn vreemden, met elkaar verenigd."One household, Three-Family System." We're strangers united together.
'En daarom moet er een formele vragenlijst worden samengesteld zodat we van elke afgevaardigde kunnen horen hoe we het beter kunnen doen in 1928 zodat we een meer verenigd front kunnen vormen."And therefore a formal questionnaire should be composed in order that we may hear from all recent delegates as to how we can do better in '28 to present a more united front.
- Als jullie verenigd zijn.If you are united.
- Een verenigd front.- A united front.
"Het verenigde Chinese volk"The united Chinese people
50% naar de Walter J. Shell stichting, 20% naar de verenigde methodisten kerk en 30% voor jou.50% to the Walter j. Shell foundation, 20% to the united methodist church, and 30% to you.
Als Amerika Werkt slaagt, heeft degene die u kiest voor 2016 niet alleen de steun... van een verenigde partij, maar een formidabele erfenis.And if America Works succeeds, then whoever you choose to run in 2016 not only has the backing of a united party, but a formidable legacy.
Als alle mensen van de wereld... de geest van Hades omarmen... zullen we een tijdperk van vrede ervaren... en een verenigde beschaving.When all the people of the world... embrace the spirit of Hades... will we experience an era of peace... and a united civilization.
Als de Nationale Republikeinse Leerlingenpartij van McKinley High... ben ik vereerd om u... de vice-president van de verenigde staten van amerika te presenteren:As the republican national committee student liaison I am honored to present to you... The vice president of the united states of america,
Alvorens ze Turaga werden, verenigden de Toa zich in een eerbiedige gelofte om de Matoranen te redden die gevangen werden gehouden door de Makuta, en dus keerden ze terug naar hun ooit zo glorierijke thuis met de vaste overtuiging een grootse redding te verwezenlijken.Before becoming Turaga, the Toa united in a dutiful pledge to rescue the Matoran who were imprisoned by the Makuta, and so they returned to their once glorious home with every intention of enacting a great rescue.
De stammen bevochten elkaar verbitterd en verenigden zich alleen uit angst... voor 'Sic ay Mahtantu'. De kwaadaardige geest van de pijnboom bossen. - Het is maar een mythe, Danny jongen.The tribes fought bitterly and united only in their fear of 'Sic ay Mahtantu'- the evil spirit of the Pine Barrens."
In het centrum van de Atlantische kust ten zuiden van het huidige Washington D.C. .. ... verenigden dertig kleine volken zich begin 1600 tot de krachtige Powhatan Confederatie.At the very center of the Atlantic seaboard south of present-day Washington D. C thirty small nations united in the early 1600s to form the powerful Powhatan confederacy.
Jij en ik verenigden de roedel.You and I united the pack together.
Paul dacht dat als de winkeliers zich verenigden, we tegen Wayne Luckett konden zeggen te verdwijnen.What was that meeting about? Paul had this idea that if we store owners showed a united front, we could tell Wayne Luckett to stuff it.
Agori vanuit heel Bara Magna komen letterlijk samen, alle dorpen verenigend.Agori from all over Bara Magna are pulling together, literally, uniting all the villages.
Laat het bloed tussen ons stromen, ons verenigend.Let the blood flow between us, uniting us.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

herenigen
reunite
verbuigen
warp

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'unite':

None found.
Learning languages?