Betrakte (to consider) conjugation

Norwegian
17 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
betrakter
I consider
Bokmål past tense
betrakta
I considered
Bokmål future tense
vil betrakte
I will consider
Bokmål conditional tense
ville betrakte
I would consider
Jeg
Bokmål imperative tense
betrakt
I consider
Bokmål present perfect tense
har betrakta
I have considered
Bokmål past perfect tense
hadde betrakta
I had considered
Bokmål future perfect tense
vil ha betrakta
I will have considered
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha betrakta
I would have considered
Jeg
Nynorsk present tense
betraktar
I consider
Nynorsk past tense
betrakta
I considered
Nynorsk future tense
vil betrakte
I will consider
Nynorsk conditional tense
ville betrakte
I would consider
Jeg
Nynorsk imperative tense
betrakte
I consider
Nynorsk present perfect tense
har betrakta
I have considered
Nynorsk past perfect tense
hadde betrakta
I had considered
Nynorsk future perfect tense
vil ha betrakta
I will have considered
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha betrakta
I would have considered

Examples of betrakte

Example in NorwegianTranslation in English
På grunn av alle de oppførte sakene var retten dessverre ikke i stand til å betrakte alle detaljene i saken.Because of the crowded calendar, I regret the court has been unable to give this case due consideration.
Kun ved rolig å betrakte vår eksistens, -" "- kan vi oppnå vårt mål om å leve sammen.Only by calm consideration of our existence can we achieve our purpose to live together.
Vi er nødt til å betrakte ham som mistenkt.We have to consider him as suspected.
Men bare om De går med på midlertidig å betrakte Orisia som ingenmannsland.But you must agree to consider Orisia a no man's land until after the summit.
På grunn av alle de oppførte sakene var retten dessverre ikke i stand til å betrakte alle detaljene i saken.Because of the crowded calendar, I regret the court has been unable to give this case due consideration.
Sugingen kan du jo betrakte som et frynsegode.The suction you can consider a fringe benefit.
Skal vi betrakte dem som bevæpnede og farlige?Are we considering these guys armed and dangerous?
De må betrakte Dem som tatt i forvaring.You must consider yourself under my charge.
Kun ved rolig å betrakte vår eksistens, -" "- kan vi oppnå vårt mål om å leve sammen.Only by calm consideration of our existence can we achieve our purpose to live together.
Dere vil bli stolte over å vite at generalen betrakter dere som garnisonens utvalgte.You gents will be proud to know the general considers you the pick of the garrison.
- Skal jeg av dette forstå at du betrakter livet til 40 dyr viktigere enn livet til 12 menn,- Am I to understand from this... that you consider the lives of 40 cattle more important than the lives of 12 men...
Vi har informert alle nasjoner det vedkommer, at vi betrakter den originale beslutningen som ugjenkallelig.We have informed all nations concerned that we consider the original decision to be irrevocable!
Jeg er meget stolt over å være her i dag, og betrakter det som en stor ære, å introdusere vår ledende bankmann til dere, Mr Walcott.I am proud indeed to be here today, and I consider it a great honour to introduce to you our leading banker, Mr Walcott.
"og kvinnene betrakter den som uunnvaerlig.""...and ladies consider it almost indispensable."
Hvis du har tenkt å gjennomføre dette, så betrakt deg ikke som kvinne mer.If you plan to implement it here consider you are no longer that woman.
Ta diamantene og betrakt meg som død.Just take the diamonds and consider me dead. Or what?
Nå, så betrakt dette som din straff for å tvinge meg over til plan B.Then consider this your penalty for making me go to plan B in the first place.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

anglifisere
anglicise
anskaffe
acquire
avslutte
end
belite
do
besvare
answer
betra
improve
betre
do
bevilge
grant
boble
bubble
bosette
settle

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'consider':

None found.
Learning languages?