Kiezen (to choose) conjugation

Dutch
29 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
kies
I choose
kiest
you choose
kiest
he/she/it chooses
kiezen
we choose
kiezen
you all choose
kiezen
they choose
Present perfect tense
heb gekozen
I have chosen
hebt gekozen
you have chosen
heeft gekozen
he/she/it has chosen
hebben gekozen
we have chosen
hebben gekozen
you all have chosen
hebben gekozen
they have chosen
Past tense
koos
I chose
koos
you chose
koos
he/she/it chose
kozen
we chose
kozen
you all chose
kozen
they chose
Future tense
zal kiezen
I will choose
zult kiezen
you will choose
zal kiezen
he/she/it will choose
zullen kiezen
we will choose
zullen kiezen
you all will choose
zullen kiezen
they will choose
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou kiezen
I would choose
zou kiezen
you would choose
zou kiezen
he/she/it would choose
zouden kiezen
we would choose
zouden kiezen
you all would choose
zouden kiezen
they would choose
Subjunctive mood
kieze
I choose
kieze
you choose
kieze
he/she/it choose
kieze
we choose
kieze
you all choose
kieze
they choose
Past perfect tense
had gekozen
I had chosen
had gekozen
you had chosen
had gekozen
he/she/it had chosen
hadden gekozen
we had chosen
hadden gekozen
you all had chosen
hadden gekozen
they had chosen
Future perf.
zal gekozen hebben
I will have chosen
zal gekozen hebben
you will have chosen
zal gekozen hebben
he/she/it will have chosen
zullen gekozen hebben
we will have chosen
zullen gekozen hebben
you all will have chosen
zullen gekozen hebben
they will have chosen
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gekozen hebben
I would have chosen
zou gekozen hebben
you would have chosen
zou gekozen hebben
he/she/it would have chosen
zouden gekozen hebben
we would have chosen
zouden gekozen hebben
you all would have chosen
zouden gekozen hebben
they would have chosen
Du
Ihr
Imperative mood
kies
choose
kiest
choose

Examples of kiezen

Example in DutchTranslation in English
"Als hij moet kiezen tussen goud of zijn land... zou generaal Benedict Arnold zonder enige twijfel het eerste kiezen."Tell me what you need. "Obliged to choose between gold and his country, General Benedict Arnold would doubtlessly select the former.
"Als ik de kans had om opnieuw te kiezen,""if I had the chance to choose again,"
"Als ik kon kiezen voor "soms' of "" altijd "", ""If I can only choose one kind of "forever","
"Als ik moest kiezen tussen verdriet en niets, zou ik verdriet kiezen." Wat zou jij kiezen?Which would you choose?
"Als ik moet kiezen tussen gerechtigheid en vrede dan kies ik voor gerechtigheid. ""lf I must choose between righteousness and peace... ...Ichooserighteousness."
"Als ik moet kiezen tussen gerechtigheid en vrede dan kies ik voor gerechtigheid. ""lf I must choose between righteousness and peace... ...Ichooserighteousness."
"En nu merk ik dat ik niet helder kan denken of schrijven ten gevolge van de overweldigende negatieve emoties in mijn omgeving, dus kies ik er voor me op deze wijze te uiten om ieders energie in mijn richting te verplaatsen.""And now I find that I cannot think or write clearly due to the overwhelming negative emotions around me, so I choose to express myself here in order to shift everyone's energy towards me."
"Ik kies jou" tegen elkaar te zeggen.Richard and Emily have chosen, once again... to say to each other, "I choose you."
"Ik smeek je, mijn zoon, kies voor geluk."I beg of you, my son, please choose happiness.
"Een spiegel reflecteert het gezicht van iemand, maar hoe hij echt is... kun je zien aan het soort vrienden die hij kiest"."A mirror reflects a man's face, but what he's really like "is shown by the kind of friends he chooses."
"Niemand kiest voor het kwade omdat het het kwade is.""No man chooses evil because it is evil.
'Hij die een nederig leven kiest vindt rust in zijn hart.'The saying goes "He who chooses the humble life..." "... has guidance in his heart."
'Ik denk dat de perfecte man... ' 'hij zou overal kunnen zijn in de wereld... maar hij kiest ervoor om bij haar te zijn omdat... het leven leuker is met haar aan zijn zijde. 'I guess the perfect guy would be... He could be anywhere in the world... but he chooses to be with her because... life is better with her by his side.
'Wie mij kiest, geeft en waagt al wat hij heeft. '"Who chooses me must give and hazard all he has."
"'we konden gestorven zijn, dit is degene die we zouden hebben gekozen. "'"'we could have died, this is the one we would have chosen."'
"Dit hier is het die we zouden hebben gekozen. ""this right here is the one we would have chosen."
"Door het horen van het grote gebrul vroeg de jonge man zich af of hij wijs gekozen had."Hearing the great roar made the young man wonder if he had chosen wisely.
"Elke deelnemer zal nu de ring in gaan "Als zijn gekozen kleur is getrokken en omhoog gehouden."Each contestant will now enter the ring... as his chosen color is drawn and raised aloft.
"Geconfronteerd met het mislukken van hun in diskrediet gebrachte zaak, hebben de mannen van geweld de afgelopen maanden gekozen om hun laatste kaart, wat dat ook moge zijn, verspeeld."Faced now with the failure of their discredited cause, the men of violence have chosen in recent months to play what may well be their last card,
"En zoals God Noah koos om de vloedgolf van het Oude Testament te overleven."And just as God chose Noah to survive the flood of The Old Testament.
"Het regent constant,... en sinds ik de verkeerde MOS koos, loop ik elke nacht 10 uur wacht.""The rain never stops. And since I chose the wrong MOS, I keep pulling guard duty 10 hours a night."
"Mijn zoon Momo" "Omdat hij mij koos als zijn vader" "En omdat ik hem alles geleerd heb wat ik geleerd heb in dit leven.""My son Momo... ..because he chose me as his father... ..and because I've given him everything I've learned in... "
"Zo koos hij ons om de plaag te overleven... "die alle zondes van de wereld heeft weggespoeld"."He has chosen us to survive this plague that washed away the sins of our world."
"lk, Ibrahim Demirdji, laat al mijn goederen" "na aan Mozes Schmitt, mijn zoon Momo" "Omdat hij mij koos als zijn vader" "En omdat ik hem alles geleerd heb wat ik geleerd heb in dit leven." "Nu weet je wat er in mijn Koran staat, Momo." "Dat is alles.""I, Ibrahim Demirdji, hereby leave all my goods to Moses Schmitt, my son Momo because he chose me as his father and because I've given him everything I've learned in this life. Now you too will know what's in my Koran, Momo. It's all there is to know. "
- Daarom kozen wij deze trip.- Well, that's why we chose this venue.
- Daarom kozen ze Mary.- That's why they chose Mary.
- De Ancients... kozen dit stuk omdat de planeetkorst... hier erg dun is... waardoor ze snel de energie van de magma konden maximaliseren.OK, well it looks like the Ancients chose this section of the ocean floor because the planet's crust is remarkably thin, right below us. Allowing them to drill directly into the magma and maximize the geo-thermal power output.
- De goden kozen mij uit.The gods chose me.
- Deze das werd voor me uitgekozen door een groep specialisten in Tenafly, New Jersey, die hem kozen uit 56 andere dassen die we hadden uitgeprobeerd.This tie was selected for me by a group of specialists in Tenafly, New Jersey who chose it over 56 other ties we tested.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

biezen
do
frezen
mill
kicken
kick
kieken
chick
kielen
chick
kiemen
germinate
kienen
do
kiepen
tilt
kieren
do
kiften
quarrel
kijken
look
kijven
quarrel
kikken
click
killen
shiver
kimmen
do

Similar but longer

afkiezen
do
kniezen
mope

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'choose':

None found.
Learning languages?