Zgjedh (to choose) conjugation

Albanian
119 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
zgjedh
I choose
zgjedh
you choose
zgjedh
he/she/it chooses
zgjedhim
we choose
zgjedhni
you all choose
zgjedhin
they choose
Past tense
zgjedha
I chose
zgjedhe
you chose
zgjedhi
he/she/it chose
zgjedhëm
we chose
zgjedhët
you all chose
zgjedhën
they chose
Future tense
do të zgjedh
I will choose
do të zgjedhësh
you will choose
do të zgjedhë
he/she/it will choose
do të zgjedhim
we will choose
do të zgjedhni
you all will choose
do të zgjedhin
they will choose
Imperative tense
-
zgjedh
you choose
-
-
zgjedhni
you all choose
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
zgjedhja
I was choosing
zgjedhje
you were choosing
zgjedhte
he/she/it was choosing
zgjedhnim
we were choosing
zgjedhnit
you all were choosing
zgjedhnin
they were choosing
Past perfect tense
kam zgjedhur
I have chosen
ke zgjedhur
you have chosen
ka zgjedhur
he/she/it has chosen
kemi zgjedhur
we have chosen
keni zgjedhur
you all have chosen
kanë zgjedhur
they have chosen
Past pluperfect tense
pata zgjedhur
I had chosen
pate zgjedhur
you had chosen
pati zgjedhur
he/she/it had chosen
patëm zgjedhur
we had chosen
patët zgjedhur
you all had chosen
patën zgjedhur
they had chosen
Future perfect tense
do të kem zgjedhur
I will have chosen
do të kesh zgjedhur
you will have chosen
do të ketë zgjedhur
he/she/it will have chosen
do të kemi zgjedhur
we will have chosen
do të keni zgjedhur
you all will have chosen
do të kenë zgjedhur
they will have chosen
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të zgjedh
I choose
të zgjedhësh
you choose
të zgjedhë
he/she/it choose
të zgjedhim
we choose
të zgjedhni
you all choose
të zgjedhin
they choose
Subjunctive past tense
të zgjedhja
I choose
të zgjedhje
you choose
të zgjedhte
he/she/it choose
të zgjedhnim
we choose
të zgjedhnit
you all choose
të zgjedhnin
they choose
Subjunctive past perfect tense
të kem zgjedhur
I have chosen
të kesh zgjedhur
you have chosen
të ketë zgjedhur
he/she/it have chosen
të kemi zgjedhur
we have chosen
të keni zgjedhur
you all have chosen
të kenë zgjedhur
they have chosen
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha zgjedhur
I have chosen
të kishe zgjedhur
you have chosen
të kishte zgjedhur
he/she/it have chosen
të kishim zgjedhur
we have chosen
të kishit zgjedhur
you all have chosen
të kishin zgjedhur
they have chosen
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të zgjedhja
I would choose
do të zgjedhje
you would choose
do të zgjedhte
he/she/it would choose
do të zgjedhnim
we would choose
do të zgjedhnit
you all would choose
do të zgjedhnin
they would choose
Conditional past perfect tense
do të kisha zgjedhur
I would have chosen
do të kishe zgjedhur
you would have chosen
do të kishte zgjedhur
he/she/it would have chosen
do të kishim zgjedhur
we would have chosen
do të kishit zgjedhur
you all would have chosen
do të kishin zgjedhur
they would have chosen
Optative present tense
zgjedhsha
I may choose
zgjedhsh
you may choose
zgjedhtë
he/she/it may choose
zgjedhshim
we may choose
zgjedhshit
you all may choose
zgjedhshin
they may choose
Optative past perfect tense
paça zgjedhur
I may have chosen
paç zgjedhur
you may have chosen
pastë zgjedhur
he/she/it may have chosen
paçim zgjedhur
we may have chosen
paçit zgjedhur
you all may have chosen
paçin zgjedhur
they may have chosen
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
zgjedhkam
I (apparently) choose
zgjedhke
you (apparently) choose
zgjedhka
he/she/it (apparently) chooses
zgjedhkemi
we (apparently) choose
zgjedhkeni
you all (apparently) choose
zgjedhkan
they (apparently) choose
Admirative past tense
zgjedhkësha
I (apparently) chose
zgjedhkëshe
you (apparently) chose
zgjedhkësh
he/she/it (apparently) chose
zgjedhkëshim
we (apparently) chose
zgjedhkëshit
you all (apparently) chose
zgjedhkëshin
they (apparently) chose
Admirative past perfect tense
paskam zgjedhur
I (apparently) have chosen
paske zgjedhur
you (apparently) have chosen
paska zgjedhur
he/she/it (apparently) has chosen
paskemi zgjedhur
we (apparently) have chosen
paskeni zgjedhur
you all (apparently) have chosen
paskan zgjedhur
they (apparently) have chosen
Admirative pluperfect tense
paskësha zgjedhur
I (apparently) had chosen
paskëshe zgjedhur
you (apparently) had chosen
paskësh zgjedhur
he/she/it (apparently) had chosen
paskëshim zgjedhur
we (apparently) had chosen
paskëshit zgjedhur
you all (apparently) had chosen
paskëshin zgjedhur
they (apparently) had chosen
participle
gerund present
gerund past
Other
zgjedhur
chosen
duke zgjedhur
choosing
duke pasë zgjedhur
having chosen

Examples of zgjedh

Example in AlbanianTranslation in English
I kishte vendosur kursin tim të veprimit ... Dhe ajo ishte e lirë për të zgjedhur hers ...I had decided my course of action... and she was free to choose hers...
Në botën e vërtetë, ne do të kishim për të zgjedhur, por jo këtu.In the real world, we'd have to choose, but not here.
Së pari ai ka për të zgjedhur.First he has to choose.
Më vjen keq ajo ka për të zgjedhur.Sorry, she has to choose.
Ndoshta ata kan për të zgjedhur.Maybe they don't have to choose.
Dëshiroja të zgjedh lule për ceremoninë në kishë.I'd like to choose some flowers for the church ceremony.
Kjo është një gjë ... ...në çoftë se ju nuk mund ta gjeni dikë çë shetit rreth qytetit ... ...fshehet në çdo vend çë ai zgjedh.It's one thing... ...if you can't find someone running around the city... ...hiding anyplace he chooses.
Nese e zgjedh ai.lf he chooses to.
Unë kam zgjedhur të mos e zgjedh jetën.He's gonna do another striptease # I chose not to choose life.
Çdo gjë që bëj ma dikton ai. Në se do më duhet të zgjedh mes kësaj dhe Matrix-ës. . . . . .unë zgjedh Matrix-ën.If I had to choose between that and the Matrix... ...I choose the Matrix.
Besojmë në të keqën dhe të mirën, dhe e zgjedhim të mirën.We believe in good and evil , and we choose good .
Besojmë në të drejtën dhe të gabueshmën, dhe e zgjedhim të drejtën.We believe in right and wrong , and we choose right.
Ne mund të kemi çfardo që të zgjedhim.We can have whatever that is we choose. I don't care how big it is.
Nuk zgjedhim rregullat që duam të ndjekimWe don't pick and choose which rules to follow.
Ajo që është me rëndësi është rruga të cilën e zgjedhim.What matters is about choose the rite 1 That is what we really are.
Erdhi koha që të zgjedhni.The time is come when you have to choose.
Duhet të zgjedhni mes ne dyve.You must choose between us.
Shpresoj se ju do të zgjedhni të qëndroni me ne në këtë turnir dhe të luftoni në të njëjtën frymë që e bënte vëllaun tuaj aq madhështor.I hope you would choose to stay with us at the tournament and fight in the same spirit that made your brother so great.
Pra, ju doni të bëheni i vetëdijshëm për mendimet tuaja, doni kujdesshëm ti zgjedhni mendimet tuaja dhe doni të kënaqeni me këtë.So, you want to become aware of your thoughts, you want to choose your thoughts carefully and you wanna have fun with this.
Me kujdes zgjedhni kalimin e juaj, sepse vetëm një rrugë është për shpëtim.Be careful which gateway you choose For there's only 1 path to salvation
Bukuria ka fiIIuar kur njerëzit fiIIuan të zgjedhin, që nga Adami dhe Eva.Beauty started when people began to choose, since Adam and Eve.
Ju nuk jeni këtu ta merni botën dhe ta bëni vetëm ashtu ju siç doni, ju jeni këtu që ta krijoni botën përreth juve që ju e zgjidhni, derisa e lejoni botën ashtu si tjerët që e zgjedhin të ekzistoj.You are not here to try to get the world to be just as you want it to be, you are here to create the world around you that you choose, while you allow the world as others choose it to be to exist also.
Eforet zgjedhin vec vashat me te bukura Spartane te jetojne midis tyre si orakull.The ephors choose only the most beautiful Spartan girls to live amongst them as oracles.
Meritojnë të zgjedhin vetë.They deserve to choose for themselves.
Trijada i ben zgjedhjet pastaj e zgjedhin shefin... janë 13.And during that ceremony, they choose within who lead the trial. Dragon Heads. Yes,
Unë e zgjedha këtë apartamnt sepse është në vend të mirë.I chose this apartment because of the biIlboard.
Epo, puna është se nuk kam mundur të të gënjeja tani por e zgjedha atë si një shenjë të respektit sepse... ne tani jemi miq.The thing is, I could have kept lying to you now, but I chose not to, as a sign of respect. Because... well, now we're friends.
Unë e zgjedha gjithë këtë.I chose all of this.
Dhe ti e zgjedhe tëndin.And you have chosen yours.
Ti vetëm e zgjedhe Boston-in sepse shpreson që mami është atje.You only chose Boston because you hope Mom is there.
Vëllai im akoma është i inatosur që ti më zgjedhe mua të të shoqërojë.My brother's still upset that you chose me to escort you.
Në zemërimin e tij ai zgjodhi urrejtjen, ti zgjedhe dashurinë.ln his anger he chose hatred, you choose love.
-Dyshi ,zgjedhi rrugën e vet!- Two, chose his own path!
Izobela zgjedhi mënyrën e lehtë...Isobel chose the easier road.
Zoti më zgjedhi.God has chosen for me.
Krijuesit e Kent i konsideruan të gjitha këto karakteristika... Kur ata zgjedhën programin e z. Murroë... të ju tregojnë rreth Kent.The makers of Kent considered all these characteristics... ...when they chose Mr. Murrow's program... ...to tell you about Kent.
Më në fund unë do të zgjedh... diku, ndoshta këtu, tamam këtu, sot... sonte.Finally, I will choose-- somewhere, maybe here, right here, today-- tonight.
Sepse edhe unë do të zgjedh me kujdes.For I will choose carefully, as well.
Zgjidh një shishe, ose përndryshe do të zgjedh armën.Now, you choose a bottle, or I will choose the gun.
Do t'i vras 10, prift, dhe ti do të zgjedhësh.I will shoot 10, priest, and you will choose.
Kjo do të thotë se ai do të zgjedhë mënyrën e argëtimit për sonte.That means, he will choose our entertainment for tonight.
Kjo do të thotë, ai do të zgjedhë se si do të argëtohemi sonte.That means, he will choose our entertainment for tonight.
Dhe një ditë, ato do të zgjedhin të më shkatërrojnë.And one day, they will choose to destroy me.
Unë kam zgjedhur vdekjen, dhe akoma jam i ri.I have chosen death, but I'm still young.
Por nuk e kam zgjedhur vete se si ta jetoj jeten time.But this isn't a life I would have chosen for myself.
E ke zgjedhur ate qe ta ruash?have chosen its you to protect.
Nëse gjilpëra nuk përshtatet me lëkurën, ..atëherë nuk përshtatet as tatuazhi me njeriun, ...ndoshta atëherë rruga që ke zgjedhur nuk të përshtatet ty.If there is a conflict between the needle and the skin, between the mark and the man, perhaps the path you have chosen is not the path for which you are suited.
Ai u kthye nga ajo rruga një kohë të gjatë më parë. ai ka zgjedhur mërgim.He turned from that path a long time ago. He has chosen exile.
Si mundet një, i cili e ka zgjedhur rrugën e Allahut, t'a dëshiroj atë?How could one, who has chosen the way of Allah, wish that?
Gjenerali Zilong ka zgjedhur të qëndrojë në Majat Feniks.General Zilong has chosen to make his stand at Phoenix Heights
Ky njeri ka zgjedhur te qendroje me ty dhe ti rrise femijet e tu ashtu si te tijetThis man has chosen to be with you and raise your kids as his own.
Një zotëri i pozitës sime të ka zgjedhur ty për t'i bërë portretin.A man of my position has chosen you to take his portrait.
A mendoni se vetë kemi zgjedhur që ta harrojmë jetën e kaluar.Do you think we have chosen to our previous life to have forgotten?
Nëse është, ne e dimë se ne kemi zgjedhur drejtimin e duhur.If it is, we know whether we have chosen the right direction.
Kjo është edhe një arsye pse ne të kemi zgjedhur ty.That is another reason we have chosen you
Besoj se e kemi zgjedhur Komandantin tonë mirë.I trust we have chosen our commander well.
Kështu që ju keni zgjedhur vdekje.So you have chosen death.
Jeta qe keni zgjedhur eshte e destinuar te jete e veshtire.Life that you have chosen trãiþi to be difficult.
Por ju keni zgjedhur setër me dy rende pulla, zotëri...Well, you have chosen the double-breasted jacket, sir...
Jo të tjerë skllever, vetëm liri e njerëzve, të lidhur vetem me gjërat që kanë zgjedhur!No more slaves, just free people, tied only by the bonds they have chosen!
Epo, nëse më duhet se s'bën të shprehem, do të thoja se dy rraca robotësh alienë, në luftë prej shekujsh, kanë zgjedhur planetin tonë si vend për përleshjen e tyre përfundimtare.- Well, if I had to guess, I'd say that two alien robot races who've been battling for centuries have chosen our planet as the site for their ultimate confrontation.
Nëse e përmend përsëri emrin e tij... ...do të kesh zgjedhur të ardhmen e tij.If you so much as speak his name again... ...you will have chosen that future for him.
Nëse e përmend përsëri emrin e tij do të kesh zgjedhur të ardhmen e tij.If you so much as speak his name again you will have chosen that future for him
Dëshiroja të zgjedh lule për ceremoninë në kishë.I'd like to choose some flowers for the church ceremony.
Çdo gjë që bëj ma dikton ai. Në se do më duhet të zgjedh mes kësaj dhe Matrix-ës. . . . . .unë zgjedh Matrix-ën.If I had to choose between that and the Matrix... ...I choose the Matrix.
Vetëm... A mund të zgjedh... Prit pak.Just— Can I just choose— Wait a minute.
Tani e di pse nuk mundem të zgjedh.Now I know why you couldn't choose.
Thjesht sa t'i shoh dhe t'i studioj që të zgjedh më mirë.Just to look at and study so I can choose better.
Së pari duuhet të zgjedhësh karremin e duuhuur... ...pastaj duuhet ta dish kuur ta hedhësh çikrikuun.First you must choose the right bait... ...then you must know when to reel it in.
- Mund të zgjedhësh.- You choose.
Do t'i vras 10, prift, dhe ti do të zgjedhësh.I will shoot 10, priest, and you will choose.
Duhet të zgjedhësh vetëm një pjesë të gjatë.You choose one continuous speech.
Ose... mund të zgjedhësh që ta lësh mënjanë hakmarrjen tënde... ...dhe mund të falësh.Or... he/she can choose to leave of his/her side revenge... ...and to forgive me.
Dikush duhet të zgjedhë fjalët e tij po aq me kujdes sa dhe miqtë e tij.One should choose his words as carefully as he chooses his friends.
Prom Komiteti është një zogë gjë, por unë duke mbulojë atë për gazeta desido, dhe ata kanë nevojë për një djalë të ndihmojë të zgjedhë muzikë, kështu që unë duhet të luajë listën tuaj.Prom Committee is a chick thing, but I gotta cover it for the paper anyway, and they need a guy to help choose the music, so I need your play list.
Për t'u bërë Aron'ju, gjahtar... duhet të zgjedhësh Ikranin tënd, dhe ai duhet të zgjedhë ty.To become Aron'yu, hunter... You must choose your own Ikran and he must choose you.
Nëna e Madhe mund të zgjedhë të shpëtojë qenien e saj... në këtë trup.Great Mother may choose to save all that she is... In this body.
Duhet të zgjedhë.It must choose.
Ne mund të kemi çfardo që të zgjedhim.We can have whatever that is we choose. I don't care how big it is.
"Ajo zgjidhje na bën ashtu siç jemi." "Dhe gjithmonë mund të zgjedhim që të bëjmë atë që është më e drejtë."It's the choices that make us who we are, and we can always choose to do what's right.
Do të zgjedhim skuadra të reja.We're going to choose new teams.
Ne mund të zgjedhim të jemi më shumë se kaq!We can choose to be more than this.
Nesër, do ta kalojmë gjithë ditën duke menduar për ta vendosur se cilën të zgjedhim.Tomorrow, we spend the day hashing it out to decide which one to choose.
Erdhi koha që të zgjedhni.The time is come when you have to choose.
Duhet të zgjedhni mes ne dyve.You must choose between us.
Shpresoj se ju do të zgjedhni të qëndroni me ne në këtë turnir dhe të luftoni në të njëjtën frymë që e bënte vëllaun tuaj aq madhështor.I hope you would choose to stay with us at the tournament and fight in the same spirit that made your brother so great.
Njerëzit thonë që nuk mund të zgjedhni familjen tuaj, por ne po.People say that you don't really choose your family. We did.
Ju duhet të zgjedhni njërin.You must choose one.
Bukuria ka fiIIuar kur njerëzit fiIIuan të zgjedhin, që nga Adami dhe Eva.Beauty started when people began to choose, since Adam and Eve.
Meritojnë të zgjedhin vetë.They deserve to choose for themselves.
Epo, lypësit nuk mund të zgjedhin.Well, beggars can't be choosers.
Njerëzve u duhet të zgjedhin.People get to choose.
Më thanë se vetëm njëri prej nesh do t'ia dalë... ...dhe do të lënë miqtë tanë të zgjedhin.They told me that only one of us was gonna make it... ...and that they were gonna let our friends choose.
Sikur vetëm të mundesha të zgjedhja.If I could only choose.
Do të zgjedhja dermatologjinë krahas mënyrës së shumëfishtë.I'd choose dermatology over multiplex.
Po pyes vetëm se... nëse do të duhej të zgjedhja mes një gruaje për mikun tim të dashur Majkëllin, dhe një nëpunëseje... do të zgjedhja gjithmonë nëpunësen.I'm just asking because if I were to choose between a woman for my dear friend Michael and an employee... I would always choose the employee.
Vërtetë? Do të zgjedhja dermatologjinë krahas mënyrës së shumëfishtë.I'd choose dermatology over multiplex.
- Do të zgjedhje Kaliforninë? - Po.You'd still choose California?
Nëse e përmend përsëri emrin e tij... ...do të kesh zgjedhur të ardhmen e tij.If you so much as speak his name again... ...you will have chosen that future for him.
Nëse e përmend përsëri emrin e tij do të kesh zgjedhur të ardhmen e tij.If you so much as speak his name again you will have chosen that future for him
Kjo është edhe një arsye pse ne të kemi zgjedhur ty.That is another reason we have chosen you
Gjeneral, duket qartë se ishit ju opsioni i sigurisë që duhej të kisha zgjedhur.General, clearly you were the security option I should have chosen.
Dhe po të mund të zgjidhja, do të kisha zgjedhur ty babi...And if I could have chosen, I would have chosen you, Dad -
Duhet të kisha zgjedhur një vend më të sheshtë.I should have chosen a site lower down.
Nqs do e bënte, nuk do të kishe zgjedhur ty.If she did, she would not have chosen you.
E di që ky s'është fati që do të kishe zgjedhur për veten tënde, apo për Helium, por zgjedhja është një luks edhe për një Xhedak të Barsumit.I know that this is not the fate you would have chosen for yourself, or for Helium but choice is a luxury even for a Jeddak of Barsoom.
- A nuk duhet të kishim zgjedhur një tjetër?-Should we have chosen the other one?
Që të kishit zgjedhur diçka tjetër?Would you have chosen differently?
Po pyes vetëm se... nëse do të duhej të zgjedhja mes një gruaje për mikun tim të dashur Majkëllin, dhe një nëpunëseje... do të zgjedhja gjithmonë nëpunësen.- I ask this because, if I had to choose between the beloved wife of Michael, and an employee ... Always the employee would choose.
Dhe po të mund të zgjidhja, do të kisha zgjedhur ty babi...And if I could have chosen, I would have chosen you, Dad -
E di që ky s'është fati që do të kishe zgjedhur për veten tënde, apo për Helium, por zgjedhja është një luks edhe për një Xhedak të Barsumit.I know that this is not the fate you would have chosen for yourself, or for Helium but choice is a luxury even for a Jeddak of Barsoom.
Këto katër çështje janë zgjedhur si më të rëndësishmet pasi ato janë prioritete strategjike të politikave aktuale evropiane në Programin e 6të të VeprimitThese four issues have been chosen as entry points as they are the priorities of current European strategic policies in the
Ju ishit zgjedhur për shkak të matrix background inxhinieri tuaj. dhe bëralart personalitetit tuaj.You were chosen because of your matrix engineering background and the make-up of your personality.
Nëse je zgjedhur nga një fuqi mbinatyrore... dhe nëse je detyruar, mua më duket e çuditshme... si do të ishe kaq i kënaqur nga kjo.If you were chosen-- that is, by a higher power-- and if your hand was forced, seems strange to me you would get such enjoyment out of it.
Ju jeni zgjedhur, Sonya.You've been chosen, Sonya.
Ju jeni zgjedhur qe te mbroni Boten tuaj... ne nje turne te quajtur Mortal Kombat.You have been chosen to defend the Realm of Earth... in a tournament called Mortal Kombat.
Por duke zgjedhur të bëjmë kështu, besoj është, angazhimi.But choosing to do so, I guess, is engagement.
Jemi vetëm duke zgjedhur fontin se cili i përshtatet. çfare për atë fontin që e përdori SS?We're just choosing a font for what looks appropriate. What about that font the SS used?
Por ti po e bën, dhe je duke zgjedhur gabim.But you do, and you're choosing wrong.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

degjoj
listen
kundërthem
contradict
stopohem
do
shpall
announce
thek
toast
themeloj
found
udhëheq
lead
udhëtoj
travel
take
zgjohem
wake up

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'choose':

None found.
Learning languages?