Bevelen (to command) conjugation

Dutch
28 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
beveel
I command
beveelt
you command
beveelt
he/she/it commands
bevelen
we command
bevelen
you all command
bevelen
they command
Present perfect tense
heb bevolen
I have commanded
hebt bevolen
you have commanded
heeft bevolen
he/she/it has commanded
hebben bevolen
we have commanded
hebben bevolen
you all have commanded
hebben bevolen
they have commanded
Past tense
beval
I commanded
beval
you commanded
beval
he/she/it commanded
bevalen
we commanded
bevalen
you all commanded
bevalen
they commanded
Future tense
zal bevelen
I will command
zult bevelen
you will command
zal bevelen
he/she/it will command
zullen bevelen
we will command
zullen bevelen
you all will command
zullen bevelen
they will command
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou bevelen
I would command
zou bevelen
you would command
zou bevelen
he/she/it would command
zouden bevelen
we would command
zouden bevelen
you all would command
zouden bevelen
they would command
Subjunctive mood
bevele
I command
bevele
you command
bevele
he/she/it command
bevele
we command
bevele
you all command
bevele
they command
Past perfect tense
had bevolen
I had commanded
had bevolen
you had commanded
had bevolen
he/she/it had commanded
hadden bevolen
we had commanded
hadden bevolen
you all had commanded
hadden bevolen
they had commanded
Future perf.
zal bevolen hebben
I will have commanded
zal bevolen hebben
you will have commanded
zal bevolen hebben
he/she/it will have commanded
zullen bevolen hebben
we will have commanded
zullen bevolen hebben
you all will have commanded
zullen bevolen hebben
they will have commanded
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou bevolen hebben
I would have commanded
zou bevolen hebben
you would have commanded
zou bevolen hebben
he/she/it would have commanded
zouden bevolen hebben
we would have commanded
zouden bevolen hebben
you all would have commanded
zouden bevolen hebben
they would have commanded
Du
Ihr
Imperative mood
beveel
command
beveelt
command

Examples of bevelen

Example in DutchTranslation in English
"Alle mannen begenadigd met superieure talenten en dus met superieure krachten... moeten inferieure mannen bevelen en gebruiken"."All men gifted with superior talent... "and thus with superior powers... "must command...
"bevelen wij jou om te gaan waar de Heer je naartoe stuurt.""we command you to depart and go where the Lord sends you!"
- En je zult nooit meer... ongehoorzaam zijn aan mijn bevelen.And you will never... disobey my commands again.
- Haar bevelen?Her commands?
- Het zal mij een eer zijn, ik zal al uw wijze bevelen gehoorzamen.- Madam, with all my heart, I shall obey you in all fair commands.
'Bij de macht van de cirkel van Kayless beveel ik je.'"By the power of the Circle of Kayless, I command you."
'Bij de macht van het bovenaardse en bij de essentie van het woord beveel ik je.'"By the power of the divine, by the essence of the word, I command you."
'Ik beveel je'?- [grunting] - [scoffs] "I command you"?
- ... beveel je.command you.
- Alice, ik beveel het je!-Alice, I command you!
"'T Is Hij, die je beveelt...""lt is He who commands you!
"De Christus-majesteit, die jou beveelt!""The majestic Christ who commands you!
"God, de Heilige Geest, die jou beveelt!""God, the Holy Spirit, who commands you!
"God, de Vader, beveelt je!""God, the Father, commands you!
"God, de Zoon, die jou beveelt!""God, the Son, who commands you!
"Hij wordt bevolen om te verschijnen voor Hare Majesteit in Windsor Castle," "met andere leden van z'n koor, op 14 mei tussen drie en vijf uur.""Mr Ivor Morgan is commanded to appear before Her Majesty at Windsor Castle, with chosen members of his choir, on 14 May between the hours of three and five. "
"Mr Ivor Morgan wordt bevolen om te verschijnen voor Hare...""Mr Ivor Morgan is commanded to appear before Her Maj..."
"Ze maakten oorlog met de Midianites zoals zij was bevolen door de Heer;"They warred with the Midianites as they had been commanded by the Lord;
"welke hij niet had bevolen."which he had not commanded.
- Ja, zoals God mij dat bevolen heeft.Yes, Isaac. As God has commanded me.
- De koningin beval dat we elkaar daar zien.The queen has commanded that we see one another.
- Hij beval dat we hem aanbaden.- He commanded that we worship him.
- Je beval me op te letten.You commanded me to keep watch.
- Meester Rahl beval het me.Lord Rahl commanded me.
160 man, uwe genade. Klaar om te gaan, zoals u beval.160 men, Your Grace, ready and accounted for, as you commanded.
Dan is jouw vader niet zo bevelend als de mijne.Then your father cannot be as commanding as mine.
Dit is Brian DeGepse, bevelend officier, Noodsituaties eenheden... met wie spreek ik?This is Brian DeGepse, commanding officer, Emergency Response unit... - who am I speaking with?
Hij was sterk, hij was krachtig, hij was bevelend.He was strong, he was forceful, he was commanding.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bazelen
twaddle
bedelen
cover
behalen
gain
bemalen
do
bepalen
determine
betalen
pay
betelen
do
bevaren
navigate
duvelen
romp
hevelen
siphon
kavelen
parcel
nevelen
do

Similar but longer

beduvelen
fool
benevelen
mist
bevoelen
fumble

Random

bespoedigen
accelerate
bestempelen
label
betalen
pay
betoveren
bewitch
bevaren
navigate
beveiligen
protect
beven
tremble
bevredigen
satisfy
bevrijden
liberate
bewilligen
rest content

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'command':

None found.
Learning languages?