Darra (to tremble) conjugation

Swedish
25 examples

Conjugation of darra

Jag
Present tense
darrar
I tremble
Future tense
ska darra
I will tremble
Conditional mood
skulle darra
I would tremble
Past perfect tense
har darrat
I have trembled
Jag
Future perf.
ska ha darrat
I will have trembled
Conditional perfect tense
skulle ha darrat
I would have trembled
Du
Imperative mood
darra
tremble
Jag
Preterite past tense
darrade
I trembled
Past pluperfect tense
hade darrat
I had trembled

Examples of darra

Example in SwedishTranslation in English
"Jag vet bara att den genomtränger mig, får mig att darra som asplöv" "och trasar sönder mig och spränger mig."I just know that it penetrates me, makes me tremble like an aspen leaf. It tears me into rags, and it blows me up.
Annars kan jag inte be i moskéerna i Kairo, Mecka och Konstantinopel, och världen kommer inte att darra inför mig.Or I shall not pray in the mosques of Cairo... and Mecca, and Constantinople... nor will the world ever tremble before me.
De här festligheterna kan få händerna att darra.These celebrations can cause hands to tremble.
De kommer att darra av skräck när deras nya härskare befaller med min praktfulla, dånande röst!Targets that will tremble in fear as their new masters hand down edicts... ...inmy glorious,boomingvoice!
Det var just denna känsla hon hade längtat efter, att bli kär på ett sådant här sätt att blotta åsynen av en man, även ett helt kvarter bort, skulle få henne att darra mjukna och smälta.It was precisely this feeling she had been starving for, to fall in love in such a way that the mere sight of a man, even a block away, would make her tremble and soften and melt.
"Jag vet bara att den genomtränger mig, får mig att darra som asplöv" "och trasar sönder mig och spränger mig."I just know that it penetrates me, makes me tremble like an aspen leaf. It tears me into rags, and it blows me up.
- Att vi skulle få se Rom darra.That we would see Rome tremble.
- Dessa kungar skulle darra om de visste.- Those kings would tremble if they knew.
Alla kommer att buga sig och darra i din närvaro.They will bow and tremble in your super freaky presence.
Annars kan jag inte be i moskéerna i Kairo, Mecka och Konstantinopel, och världen kommer inte att darra inför mig.Or I shall not pray in the mosques of Cairo... and Mecca, and Constantinople... nor will the world ever tremble before me.
"Lejonen darrar när han närmar sig.""The lions in their dens tremble at his approach. "
"Utan en familj, man, ensam i världen ", darrar av kylan.""without a family,man,alone in the world, trembles with the cold."
- Alla darrar när han vrålar.- How they all tremble when he bellows.
- Jag följer honom, precis som ni! Är ni kvinnor som darrar inför så få fiender?Are you women that you tremble before a force half your number?
- Mina vasaller darrar.My vassal chiefs tremble.
Dessa händer som förr darrade av krossade minnen är nu lika fasta som stålet de svingar. - Tack vare dig.These hands, once trembled with broken memory, now stand as strong as the steel they wield.
Det påminner om Sputniks och Gagarins tid när världen darrade inför ljudet av våra raketer.It reminds me of the heady days of Sputnik and Yuri Gagarin. The world trembled at the sound of our rockets.
Handen som skrev detta darrade.The hand that wrote this trembled.
Hans händer darrade, hans kläder var smutsiga. Han var tårögd och är bruten.His hands trembled, sir, his clothes were dirty, there was water in his eyes, he is broken.
Hon darrade av ilska, eller var det passion?She trembled with rage, or was it passion?"
"Bleka, darrande, trötta" "stelnar sjömännen av skräck" "och ögonblicklig död lurar på däck."Pale, trembling, tired, the sailors freeze with fears and instant death on every wave appears."
"Er fruktan för döden är bara fåraherdens darrande bävan" "när han är inför kungen vars hand ska läggas på honom med vördnad. ""Your fear of death is but the trembling of the shepherd... when he stands before the king... whose hand is to be laid upon him in honor.
...och sjunger genom varje svepning. Bleka, darrande, trötta, sjömännen stelnar av fruktanPale, trembling, tired, the sailors freeze with fears and instant death on every wave appears."
Bara för att finna dem svaga och darrande.Only to find them weak and trembling.
Blek, darrande och otröstlig visste hon inte att hon befann sig hos sin son.Pallid, trembling. Forever inconsolable. She didn't know it was her son's estate.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

barra
do
borra
drill
dabba
goof up
dadda
do
dakta
do
dalta
coddle
damma
dust
dampa
do
dansa
dance
davna
daven
hurra
hooray
kirra
do
kurra
cure
lurra
do
morra
growl

Similar but longer

bedarra
do

Random

bottenfiska
ground fish
byka
wash
bösta
do
damma
dust
dansa
dance
datera
date
decentralisera
decentralize
dela
share
delge
communicate
demobilisera
demobilize

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'tremble':

None found.