Bevestigen (to affirm) conjugation

Dutch
29 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
bevestig
I affirm
bevestigt
you affirm
bevestigt
he/she/it affirms
bevestigen
we affirm
bevestigen
you all affirm
bevestigen
they affirm
Present perfect tense
heb bevestigd
I have affirmed
hebt bevestigd
you have affirmed
heeft bevestigd
he/she/it has affirmed
hebben bevestigd
we have affirmed
hebben bevestigd
you all have affirmed
hebben bevestigd
they have affirmed
Past tense
bevestigde
I affirmed
bevestigde
you affirmed
bevestigde
he/she/it affirmed
bevestigden
we affirmed
bevestigden
you all affirmed
bevestigden
they affirmed
Future tense
zal bevestigen
I will affirm
zult bevestigen
you will affirm
zal bevestigen
he/she/it will affirm
zullen bevestigen
we will affirm
zullen bevestigen
you all will affirm
zullen bevestigen
they will affirm
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou bevestigen
I would affirm
zou bevestigen
you would affirm
zou bevestigen
he/she/it would affirm
zouden bevestigen
we would affirm
zouden bevestigen
you all would affirm
zouden bevestigen
they would affirm
Subjunctive mood
bevestige
I affirm
bevestige
you affirm
bevestige
he/she/it affirm
bevestige
we affirm
bevestige
you all affirm
bevestige
they affirm
Past perfect tense
had bevestigd
I had affirmed
had bevestigd
you had affirmed
had bevestigd
he/she/it had affirmed
hadden bevestigd
we had affirmed
hadden bevestigd
you all had affirmed
hadden bevestigd
they had affirmed
Future perf.
zal bevestigd hebben
I will have affirmed
zal bevestigd hebben
you will have affirmed
zal bevestigd hebben
he/she/it will have affirmed
zullen bevestigd hebben
we will have affirmed
zullen bevestigd hebben
you all will have affirmed
zullen bevestigd hebben
they will have affirmed
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou bevestigd hebben
I would have affirmed
zou bevestigd hebben
you would have affirmed
zou bevestigd hebben
he/she/it would have affirmed
zouden bevestigd hebben
we would have affirmed
zouden bevestigd hebben
you all would have affirmed
zouden bevestigd hebben
they would have affirmed
Du
Ihr
Imperative mood
bevestig
affirm
bevestigt
affirm

Examples of bevestigen

Example in DutchTranslation in English
"Ik kan bevestigen dat jou domme kind niet "op mijn school komt"."I can affirm that your dumbass kid won't be getting "any action at my school".
- Bereid dat met bloed te bevestigen... dat zijn dame schoner was, deugdzamer, wijzer, kuiser, getrouwer, bekwamer... en onvermurwbaarder was dan enige Franse schone.And upon warrant of bloody affirmation-- His to be more fair, virtuous, wise... chaste, constant, qualified... and less attemptable than any of the rarest of the ladies in France.
- Kan ik bevestigen.-That's an affirmative.
Als de Amerikaanse regering ooit een onderzoek zou starten... naar het incident, zou het document waarvan de Turken wilden dat Ussher het zou tekenen, bevestigen dat de Amerikanen bescherming is geboden... maar dat zij die geweigerd hebben.If the United States government ever made an inquiry into the incident, that statement, the document the Turks wanted Ussherto sign, would affirm that the Americans were offered protection but that they refused.
Als wij deze inlichting bevestigen, zal Chaos de Britse aanval moeten stoppen.If our eyes affirm this intel, Chaos needs to abort the british assault.
"Ik Gaius Baltar, zweer en bevestig nu plechtig."I, Gaius Baltar, do now avow and affirm.
"Ik Gaius Baltar, zweer en bevestig nu plechtig...""I, Gaius Baltar, do now avow and affirm."
Dan bevestig je dit juist alleen maar, je voelt het in iedere vezel van je lichaam, dus daar zal je steeds meer van ontvangen.You're just affirming it to yourself, you feel it on every level of your being, that's what you're gonna get more of.
Dat bevestig ik. - Ontvangen en begrepen.- Yes, that's affirmative.
En ook al vrees ik de dood toch bevestig ik in mijn gebeden mijn bereidheid om indien nodig mijn leven te geven voor die vrijheid.And though I fear death each day in prayer I reaffirm my willingness to give my life in its service.
Als 't netjes geschreven is, en moed en elegantie bevestigt onder druk.If the prose is clean and honest, and if it affirms grace and courage under pressure.
Als een Joodse jongen 13 wordt, wordt hij een zoon van het gebod, en dit feest bevestigt zijn verplichtingen als man.When a Jewish boy reaches 13, he becomes a son of the commandment, and this celebration affirms his obligations as a man.
Deze gerenommeerde natuur filosoof bevestigt dat onze planeet het enige bewoonbare hemellichaam is.This distinguished natural philosopher has reaffirmed our planet as the only habitable globe in the heavens.
En nu ik je zie, bevestigt dat het alleen maar.And now the sight of you only affirms it.
Geeft ons waarschijnlijk een gevoel van sterfelijkheid, dat... Niets bevestigt het leven meer, denk ik dan een beetje dood in je achterhoofd.It probably gives us a sense of our mortality, which in turn... there's nothing so life-affirming, I suppose, as a little death tucked in the back of our mind.
'Go'-order is bevestigd.- "Go" order is affirmed.
'Vandaag heeft de president bevestigd dat Amerika's toewijding...'Today, the President reaffirmed America's commitment --
De geest is opnieuw bevestigd bij het moderne wetenschappelijk epoque.The spirit has been reaffirmed... in the face of modern, scientific materialism.
De procureur-generaal heeft de wettelijkheid van dit proces bevestigd.The attorney general has affirmed the legitimacy of this proceeding.
Deze regels hebben we om een keuze mogelijk te maken voor het volk, die wel of niet bevestigd wordt door gedelegeerden.Can you imagine? The rules that we have in place are to effect a choice from the people to be affirmed or not by the delegates and superdelegates, and it is not automatic.
"De rechter bevestigde dat hij zijn niet aflatende strijd tegen heroïne verderzet"."The magistrate affirmed that he will continue his relentless battle against heroin."
De raad bevestigde je als meester van Palazzo Capponi.The memberships affirmed you as master of Palazzo Capponi.
Hij bevestigde dat Spanje het einde van democratie afwacht...He affirmed that Spain attends the funeral of democracy...
In Huston vs. Resorts international... bevestigde het Jersey gerecht dat met 5 tegen 4.In Huston vs. Resorts international, the Jersey supreme court affirmed five to four.
Nadat het steeds sterker wordende Russische leger zijn arsenaal getoond had op de May Day parade dit jaar bevestigde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat de Koude Oorlog nog nooit zo kil is geweest.REPORTER #2: As the increasingly powerful Soviet military displayed its arsenal at this year's May Day parade, the State Department reaffirmed that the cold War is as cold as ever.
Congreslid Randy Forbes van Virginia, indiener van een wetsvoorstel bevestigend 'In God We Trust' als ons nationale motto, een motto al officieel gemaakt in 1956,Congressman Randy Forbes of Virginia sponsored a bill reaffirming "In God We Trust" as our national motto, a motto already made official in 1956,
En dan gebeurt er iets kleins... dat zo magisch is... zo bevestigend, dat het dit allemaal waard maakt.And then a small moment happens that's so magical so life-affirming that it makes it all worthwhile.
Ik vond het hartverwarmend en leven-bevestigend.I found it heartwarming and life-affirming.
Zeer bevestigend.It's, um... very affirming.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bekostigen
pay for
beveiligen
protect

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

beschikken
arrange
beschoeien
revet
beteugelen
bridle
betreden
tread
betreffen
concern
betuttelen
patronize
beven
tremble
bevinden
affirm
bewateren
water
beweren
claim

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'affirm':

None found.
Learning languages?