Beloven (to promise) conjugation

Dutch
34 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
beloof
I promise
belooft
you promise
belooft
he/she/it promises
beloven
we promise
beloven
you all promise
beloven
they promise
Present perfect tense
heb beloofd
I have promised
hebt beloofd
you have promised
heeft beloofd
he/she/it has promised
hebben beloofd
we have promised
hebben beloofd
you all have promised
hebben beloofd
they have promised
Past tense
beloofde
I promised
beloofde
you promised
beloofde
he/she/it promised
beloofden
we promised
beloofden
you all promised
beloofden
they promised
Future tense
zal beloven
I will promise
zult beloven
you will promise
zal beloven
he/she/it will promise
zullen beloven
we will promise
zullen beloven
you all will promise
zullen beloven
they will promise
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou beloven
I would promise
zou beloven
you would promise
zou beloven
he/she/it would promise
zouden beloven
we would promise
zouden beloven
you all would promise
zouden beloven
they would promise
Subjunctive mood
belove
I promise
belove
you promise
belove
he/she/it promise
belove
we promise
belove
you all promise
belove
they promise
Past perfect tense
had beloofd
I had promised
had beloofd
you had promised
had beloofd
he/she/it had promised
hadden beloofd
we had promised
hadden beloofd
you all had promised
hadden beloofd
they had promised
Future perf.
zal beloofd hebben
I will have promised
zal beloofd hebben
you will have promised
zal beloofd hebben
he/she/it will have promised
zullen beloofd hebben
we will have promised
zullen beloofd hebben
you all will have promised
zullen beloofd hebben
they will have promised
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou beloofd hebben
I would have promised
zou beloofd hebben
you would have promised
zou beloofd hebben
he/she/it would have promised
zouden beloofd hebben
we would have promised
zouden beloofd hebben
you all would have promised
zouden beloofd hebben
they would have promised
Du
Ihr
Imperative mood
beloof
promise
belooft
promise

Examples of beloven

Example in DutchTranslation in English
! Hij liet me beloven, dat ik het je niet zou vertellen.He made me promise not to tell you.
"Ik kan je geen geluk beloven in dit leven, maar in het volgende.""I can't promise to give you happiness in this life, but in the next."
"Ik weet waarom ik doe wat ik doe maar ik kan je beloven dat ik hulp ga zoeken.""I don't know why I do what I do... but I can only promise you that I am going to get help."
"Ze kan beloven te boeten, Ze kan huiveren en wroeten# Let her promise to atone Let her shiver, let her moan #
"navolgen wat ze bevatten en verkrijgen wat ze beloven."and imitate what they contain and obtain what they promise.
" en ik beloof je de beste te zijn van al je echtgenotes ""and I promise to be the best of wives."
"'Ik beloof dat ik nooit je vriend zal worden,"'I promise I will never be your friend,
"Als ik evengoed een lafaard blijk te zijn hierin beloof ik, dat ik een alternatief zal vinden.""If I turn out to be a coward in this as well, I promise I'll find an alternative."
"Beschouw dit als een overeenkomst tussen broers, ...dat ik, Riley Frazier, ...beloof dat ik niet toesta dat iets of iemand me afleidt van mijn doel professioneel basketbal te spelen.""Consider this an agreement between brothers, "that I, Riley Frazier, "promise to not allow anyone or anything to distract me from my goal of playing professional basketball."
"Ik beloof dat ik Karma niet vertel dat we naar bed zijn geweest.""I promise I won't tell Karma we slept together."
! Je hebt me belooft dat we dat samen zouden doen!You promised we would do that together!
" ... heeft slechts één truc, maar ze belooft een fijne schutter te worden.""...performed only one trick, but she promises to become a fine marksman."
"De Engelse Kroon belooft een betaling van vijfduizend gouden gienjes aan Auda Abu Tayi.""The Crown of England promises to pay 5000 golden guineas to Auda Abu Tayi."
"Lord Dunmore, gouverneur van Virginia, belooft vrijheid aan... negers die oversteken naar de Britse kant""Lord Dunmore, Governor of Virginia, promises freedom to... negroes who cross over to the British side."
"We zeggen je waar baby Roe is als je belooft weg te gaan uit het Bos..." "...en nooit meer terug te keren."" We'll tell you where Baby Roo is, if you promise to go away from the Forest and never come back"
"Allemaal" heb je beloofd.You promised me all of them.
"Ik heb mijn zoon beloofd thuis te komen.""I promised my son I'd come home."
"Ik heb oom Bobby beloofd dat het neerhalen van Ryland mijn meesterwerk zou zijn.""I promised your Uncle Bobby that taking down Harris Ryland "would be my masterpiece.
"Je hebt het beloofd je hier zou zijn."You promised you'd be here.
"Met de uiterste nederigheid Schrijf ik, Uwe Excellentie pleidooi en een verzoek voor genade, vertrouwend op strikte rechtvaardigheid welke de glorierijke leider aan het Spaanse volk heeft beloofd"."With the utmost humility I write to Your Excellency to plea for mercy, trusting the strict justice the glorious Caudillo promised to the Spanish people."
"Drie jaar geleden, beloofde papa mij ...""Three years ago, dad promised me"
"Hij beloofde dat de Messias zou komen vanuit het volk..."He promised that a Messiah would come from among the people...
"Hij beloofde het aan mij. "He has more or less promised.
"Ik beloofde mijn meisje""I promised my little girl"
"Ik ga naar het beloofde land""I am bound for the promised land"
- De voorouderen beloofden haar het leven.The ancestors promised her her life.
- Nee, we beloofden het niet, jij deed het.- No, no. We didn't promise. You promised.
- Samen ... beloofden dat we Roscoe zouden meenemen naar het ding dat hij wilde doen....promised that we would, uh, take Roscoe - to the thing that he wants to do. - Yeah.
- We beloofden het.- We promised.
- We beloofden te zullen kijken.We promised we'd go in and take a look.
- Als een onderwerp is hij belovend.As a subject, he's promising.
- Mijn gewasherverdeling is zeer belovend.My crop-redistribution initiative is very promising.
- We moeten nog steeds op haar letten... maar het ziet er erg belovend uit.I mean, we still have to monitor her, but it looks very promising.
Dat klinkt belovend.That sounds promising.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

beërven
inherit
begeven
go
beladen
burden
belagen
besiege
belenen
pawn
beleren
school
beleven
school
belezen
do
belonen
reward
belopen
do
beroven
rob
geloven
believe

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'promise':

None found.
Learning languages?