Belonen (to reward) conjugation

Dutch
33 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
beloon
I reward
beloont
you reward
beloont
he/she/it rewards
belonen
we reward
belonen
you all reward
belonen
they reward
Present perfect tense
heb beloond
I have rewarded
hebt beloond
you have rewarded
heeft beloond
he/she/it has rewarded
hebben beloond
we have rewarded
hebben beloond
you all have rewarded
hebben beloond
they have rewarded
Past tense
beloonde
I rewarded
beloonde
you rewarded
beloonde
he/she/it rewarded
beloonden
we rewarded
beloonden
you all rewarded
beloonden
they rewarded
Future tense
zal belonen
I will reward
zult belonen
you will reward
zal belonen
he/she/it will reward
zullen belonen
we will reward
zullen belonen
you all will reward
zullen belonen
they will reward
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou belonen
I would reward
zou belonen
you would reward
zou belonen
he/she/it would reward
zouden belonen
we would reward
zouden belonen
you all would reward
zouden belonen
they would reward
Subjunctive mood
belone
I reward
belone
you reward
belone
he/she/it reward
belone
we reward
belone
you all reward
belone
they reward
Past perfect tense
had beloond
I had rewarded
had beloond
you had rewarded
had beloond
he/she/it had rewarded
hadden beloond
we had rewarded
hadden beloond
you all had rewarded
hadden beloond
they had rewarded
Future perf.
zal beloond hebben
I will have rewarded
zal beloond hebben
you will have rewarded
zal beloond hebben
he/she/it will have rewarded
zullen beloond hebben
we will have rewarded
zullen beloond hebben
you all will have rewarded
zullen beloond hebben
they will have rewarded
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou beloond hebben
I would have rewarded
zou beloond hebben
you would have rewarded
zou beloond hebben
he/she/it would have rewarded
zouden beloond hebben
we would have rewarded
zouden beloond hebben
you all would have rewarded
zouden beloond hebben
they would have rewarded
Du
Ihr
Imperative mood
beloon
reward
beloont
reward

Examples of belonen

Example in DutchTranslation in English
"Je zult er baat bij hebben en het zal je belonen als je een man bent.you will find 'twill avail you, and bring its reward when a man.
'Als het Ieren van de Koran moeilijk voor je is, zal God je dubbel belonen'."If the learning of the Qur'an is difficult for you, God will reward you twice."
'Laten we hem belonen! '"Let's reward him."
'Twas geluk dat de jonge Basra dwaas met dit zwaard hierheen zond om ons te belonen met de kroon.It was good fortune that sent the Basra fool here with this sword... to reward us with the crown.
- Caesar zal je rijkelijk belonen.- Caesar will reward you, Caligolaminus!
- Ik beloon incompetentie niet.I do not reward incompetence.
- Ik zei ze: "Dit zijn mijn mensen... en ik beloon hard werk niet met werkeloosheid."- But I told them these are my people, and I'm not gonna reward hard work with unemployment.
Als je 't goed doet, beloon ik je met de grootste sappigste, lekkerste zalm die je ooit hebt gehad.If you do a good job, I'll reward you with the biggest juiciest, most delicious salmon you ever had.
Als je die naleeft, dan beloon ik je.If you follow them, I'll reward you.
Bel me als je wilt dat ik je beloon.Just say the word if you want to be properly rewarded.
"Het universitair benoemingssysteem beloont middelmatigheid en bevordert het zich wentelen in zelfzuchtige ambitie ten koste van het hoofddoel:"The university's tenure system only rewards mediocrity... - "allowing our faculty..." - To wallow in selfish pursuits... making secondary their primary purpose:
- God beloont zondaars niet.God does not reward sinners.
- Vrede beloont zichzelf. Onzin.- Peace is it's own reward.
- Zo beloont Luthorcorp dat soort loyaliteit.This is how a Luthor rewards that kind of loyalty.
- Zo beloont een Luthor zulke trouw.This is how a Luthor rewards that kind of loyalty.
"kwaad wordt beloond met hetzelfde kwaad.""evil should be rewarded with like evil."
"maar hij werd beloond in Maart"but was rewarded in March
'Je hebt me al beloond,' zei de nachtegaal.'You have already rewarded me,' said the nightingale.
- Alleen dat ze rijkelijk beloond worden.Only that they will be handsomely rewarded.
- Betreed hun wereld met het zwaard der verlossing. Hij die het beest verslaat wordt beloond met een oneindige wereld.- Go into their world... armed with the sword of our saviour... for he who hath cut out the sickness of the beast... will be rewarded... in a world without end!
- En je beloonde me ervoor.You rewarded me very much.
- Hij moedigde me aan en beloonde me tenminste.He used you! At least he encouraged me and rewarded me.
De Baron beloonde zijn zus, voor één dag van loyaliteit, met twee uur gezelschap met zijn grote schepsel.The Baron rewarded his sister for one days loyalty... with two hours of company wiz a mere creature.
En je was zo blij met jezelf, dat je jezelf beloonde.And you were so pleased with yourself That you rewarded yourself
En u beloonde haar met de belofte van een toekomstig leven samen, gefinancierd door uw...betaalmeesters.And you rewarded her with the promise of a future life together, financed by your...paymasters.
Ik pakte een haakstok van het dek om te helpen de marinesloep naar ons toe te trekken, en ze beloonden me hiermee.I grabbed a gaff from the deck to help pull the Navy boat to us, and they rewarded me with this.
Ik toonde het aan de laatste groep die de Graal zocht en ze beloonden mij met een poging tot diefstal.I showed it to the last group of adventurers who came in search of the Sangraal and they rewarded my trust by trying to take it.
Zij beloonden zijn dapperheid met een cadeau.They rewarded his bravery with a gift.
Dan gaat ze overgeven en klagen, ik mag de hele nacht voor haar... zorgen wat ik zeer...belonend vind.Ah, yes. She gets all puking and I gotta take her ** very rewarding.
Dat moet zo belonend zijn, mensenlevens redden.That must be so rewarding saving people's lives.
De echte misdaad is dat u uw gaven verspeelt... en een belonend leven weg lijkt te gooien.Your true crime is that you seem committed to squandering your gifts and wasting what appears to be a rewarding life.
De volgende keer dat je wil dat ik alles laat vallen... om je op te komen halen. Herinner me er dan aan... hoe belonend dit is.Next time you want me to drop everything and come pick you up, remind me how rewarding this is.
Het is zo belonend.Oh, it is so rewarding.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bekanen
do
beladen
burden
belagen
besiege
belenen
pawn
beleren
school
beleven
school
belezen
do
belopen
do
beloven
promise
betonen
emphasize
bewenen
mourn
bewonen
inhabit

Similar but longer

belonken
do

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'reward':

None found.
Learning languages?