Vengti (to avoid) conjugation

Lithuanian
20 examples
This verb takes on the case: ko?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
vengiu
I avoid
vengi
you avoid
vengia
he/she avoids
vengiame
we avoid
vengiate
you all avoid
vengia
they avoid
Past tense
vengiau
I avoided
vengei
you avoided
vengė
he/she avoided
vengėme
we avoided
vengėte
you all avoided
vengė
they avoided
Past freq. tense
vengdavau
I used to avoid
vengdavai
you avoid
vengdavo
he/she used to avoid
vengdavome
we used to avoid
vengdavote
you all used to avoid
vengdavo
they used to avoid
Future tense
vengsiu
I will avoid
vengsi
you will avoid
vengs
he/she will avoid
vengsime
we will avoid
vengsite
you all will avoid
vengs
they will avoid
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
vengčiau
I would avoid
vengtum
you would avoid
vengtų
he/she would avoid
vengtume
we would avoid
vengtute
you all would avoid
vengtų
they would avoid
Imperative mood
-
venk
you avoid
-
-
venkite
you all avoid
-

Examples of vengti

Example in LithuanianTranslation in English
Šio skirsnio nuostatų tikslas – vengti Šalių ginčų ir juos spręsti, siekiant, jei įmanoma, abiem pusėms priimtinų sprendimų.The objective of this Section is to avoid and settle any dispute between the Parties with a view to arrive at, where possible, a mutually agreed solution.
Kiekviena Šalis siekia vengti diskriminacinių atvirą pirkimą iškraipančių priemonių nustatymo ar tolesnio tokių priemonių taikymo.Each Party shall seek to avoid introducing or continuing discriminatory measures that distort open procurement.
Pagal Sutarties 104 straipsnį valstybės narės turi vengti perviršinio valstybės biudžeto deficito.According to Article 104 of the Treaty Member States are to avoid excessive government deficits.
Pagal Sutarties 104 straipsnį valstybės narės turi vengti perviršinio valdžios sektoriaus deficito; ši nuostata su išlygomis taip pat taikoma ir visoms valstybėms narėms, įstojusioms į ES 2004 m. gegužės 1 d.According to Article 104 of the Treaty, Member States are to avoid excessive government deficits; this applies also to Member States with a derogation, the case of all countries that joined the EU on 1 May 2004.
lengvinti pagal terminuotas sutartis dirbančių žmonių perėjimą prie nuolatinių sutarčių, siekiant vengti darbo rinkos susiskaidymo, ir didinti galimybes išlikti darbo rinkoje bei joje daryti pažangą,facilitate the transition of people employed under fixed-term contracts into permanent contracts to avoid segmentation of the labour market and increase opportunities to remain and progress in the labour market,
Parduotuvėje vengiu kai kurių lentynų.And seriously, I'm avoiding half the aisles.
Todėl jų ir vengiu.Precisely why I avoid them.
Aš vengiu nėštumo paauglystėje.I avoid teenage pregnancy.
Šito aš itin vengiu.(CHUCKLES) Well, those I actively try to avoid.
Iš principo vengiu gyvųjų.I make it a policy to avoid the living.
Tu manęs vengi.You seem like you're avoiding me.
kad manęs vengi.It's like you're avoiding me.
-Tu manęs vengi.You've been avoiding me.
- Kodėl tu manęs vengi?Why are you avoiding me?
Aš vengiau jos kaip tik galėjau, bet laukiau pasirodymo ir buvau pasiruošęs ją kontroliuoti. Kas ir atvedė tave... pagaliau... čia. 1181 01:50:59,900 -- 01:51:01,580 Tu neatsakei į mano klausimą.While it remains a burden assiduously avoided it is not unexpected and thus not beyond a measure of control which has led you, inexorably here.
Visada buvau vienišius ir vengiau žmonių.I've always been kind of a loner. I avoided people like they were zombies even before they were zombies.
Tu manęs vengei?Have you been avoiding me?
Galiausiai ieškovas pabrėžia, kad tvirtindama, jog taikė autoriaus taisyklę, Taryba vengė nurodyti tikrąjį Pinigų komiteto ataskaitos turėtoją, o tai prieštarauja Tarybos nustatytam skaidrumo principui.The applicant points out, finally, that, while claiming to apply the authorship rule in the present case, the Council avoided stating who was actually in possession of the report of the Monetary Committee, which is inconsistent with the principle of transparency relied upon by the Council .
Pagal legendą, miške vaidenosi, taigi žmonės jo vengė.According to legend, the wood used to be haunted, so people would avoid it.
Trečia, bet kokiu atveju vengsi rūmų.Three, you will avoid court at all costs.

More Lithuanian verbs

Related

išvengti
avoid

Similar

dengti
cover
dingti
disappear
jungti
connect
jungtis
fuse
rengti
clothe
rengtis
get dressed
rungtis
contend
tingti
become lazy
vargti
toil
veikti
do
veisti
breed
veistis
breed
verkti
cry
verpti
spin
versti
translate
verstis
roll over
veržtis
strive
vešėti
thrive
žengti
step

Similar but longer

išvengti
avoid
žvengti
snicker

Random

eikvoti
waste
guglinti
google
klotis
luck
paslidinėti
ski (a bit)
pramušti
punch
priskinti
pluck
prispirti
compel
risti
roll
sukontroliuoti
to control
sutriuškinti
smash

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'avoid':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In