Vermijden (to avoid) conjugation

Dutch
32 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
vermijd
I avoid
vermijdt
you avoid
vermijdt
he/she/it avoids
vermijden
we avoid
vermijden
you all avoid
vermijden
they avoid
Present perfect tense
heb vermeden
I have avoided
hebt vermeden
you have avoided
heeft vermeden
he/she/it has avoided
hebben vermeden
we have avoided
hebben vermeden
you all have avoided
hebben vermeden
they have avoided
Past tense
vermeed
I avoided
vermeed
you avoided
vermeed
he/she/it avoided
vermeden
we avoided
vermeden
you all avoided
vermeden
they avoided
Future tense
zal vermijden
I will avoid
zult vermijden
you will avoid
zal vermijden
he/she/it will avoid
zullen vermijden
we will avoid
zullen vermijden
you all will avoid
zullen vermijden
they will avoid
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou vermijden
I would avoid
zou vermijden
you would avoid
zou vermijden
he/she/it would avoid
zouden vermijden
we would avoid
zouden vermijden
you all would avoid
zouden vermijden
they would avoid
Subjunctive mood
vermijde
I avoid
vermijde
you avoid
vermijde
he/she/it avoid
vermijde
we avoid
vermijde
you all avoid
vermijde
they avoid
Past perfect tense
had vermeden
I had avoided
had vermeden
you had avoided
had vermeden
he/she/it had avoided
hadden vermeden
we had avoided
hadden vermeden
you all had avoided
hadden vermeden
they had avoided
Future perf.
zal vermeden hebben
I will have avoided
zal vermeden hebben
you will have avoided
zal vermeden hebben
he/she/it will have avoided
zullen vermeden hebben
we will have avoided
zullen vermeden hebben
you all will have avoided
zullen vermeden hebben
they will have avoided
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou vermeden hebben
I would have avoided
zou vermeden hebben
you would have avoided
zou vermeden hebben
he/she/it would have avoided
zouden vermeden hebben
we would have avoided
zouden vermeden hebben
you all would have avoided
zouden vermeden hebben
they would have avoided
Du
Ihr
Imperative mood
vermijd
avoid
vermijdt
avoid

Examples of vermijden

Example in DutchTranslation in English
"Als een botsing met een andere trein onvermijdelijk de bestuurder kan zijn positie niet verlaten en moet er alles aan doen om het te vermijden. ""If a collision with another train is inevitable the driver can not leave his position and must do everything to avoid it."
"Hij zal landen vermijden met een uitleveringsverdrag." ...He'd avoid countries with extradition." That's helpful.
"Om belangenconflicten te vermijden zijn raadsleden uitgesloten van procedures betreffende verwanten.""To avoid conflicts of interest, all council members are excluded... from precedings pertaining to their kin's fate."
' maar deze uitstorting die je wilde vermijden is misschien precies wat je nodig had.but this outpouring you were trying to avoid may have been just what you needed.
'.. een verkenner voor de hoofdweg die vermijden zal... '"... a blazer of the trail to the high road that will avoid... "
- Die vermijd ik.- Uh, usually I avoid it.
- Hij moet veranderen. De gewoonlijke route en vermijd de ijzeren vogels.- He must change the usual route to avoid the iron birds!
- Ik uit een mening. Persoonlijk vermijd ik politici.Personally, I avoid politicians.
- Ik vermijd de Roedelwet.I'm avoiding Pack Law.
- Ik vermijd helemaal niets.- I ain't avoiding nothing.
'Dingen die je vermijdt... 'tot de milieubescherming zich er mee gaat bemoeien.'I call them the stuff you avoid until the Environmental Protection Agency steps in.
'Doe geen moeite om geliefden op te zoeken 'en vermijdt alle fysieke contact met de aanvallers''Make no attempt to reach loved ones 'and avoid all physical contact with the assailants.'
- Als het slachtoffer wordt weggedraaid, vermijdt de moordenaar een persoonlijke band, wat wil zeggen dat hij haar vermoedelijk kende.When the victim's turned away, the killer avoids a personal connection, which means the killer probably knew the victim.
- De coach vermijdt me.The coach is avoiding me.
- Het komt wel goed... rij gewoon rustig, vermijdt de verkeersdrempels en als we iemand te voet moeten achtervolgen... dan zal je het misschien alleen moeten doen.It'll be fine. Just drive slow, avoid the speed bumps And if we have to chase down any perps on foot,
"Als oorlog niet vermeden kan worden... moet Japan de eerste stap nemen."If hostilities cannot be avoided, the United States desires that Japan commit the first overt act.
- Alles wat afstand houdt moet worden vermeden.- Anything that creates a distance should be avoided.
- Maar wel vermeden worden.What is not yet done can be avoided.
- Sommige onschuldige doden kunnen vermeden worden.Some collateral damage can be avoided.
Al goed dat die problemen vermeden zijn.Good thing we avoided awkwardness.
- Daar geloofde hij niet in vermeed het woord, vond het te sentimenteel.He didn't believe in it. avoided the word as too sentimental.
- Hij versloeg elke encryptie die ik had, vermeed alle malwareval En daarbovenop, hackte hij in een ijzersterke mainframe om ons af te sluiten.- He defeated every encryption I set up, avoided every malware trap. And beyond that, he hacked into an ironclad mainframe to shut us down.
Aangezien mijn baan een gelofte van kuisheid vereiste, was het essentieel dat ik alle intimiteiten vermeed, vooral voornamen.Since my job required a vow of chastity, it was essential that I avoided all intimacies, especially first names.
Barrett vermeed een conflict.Barrett avoided conflict.
Daarom vermeed ze Toby.That's why she avoided Toby.
Dus Scott vermijde mij niet omdat ik in een rolstoel zat?No. So Scott wasn't avoiding me because I was in the chair.
Scott vermijde mij... omdat hij bang was dat ik een scene zou maken, zoals deze. Ga weg!Scott was avoiding me because he was afraid I'd make a scene, like this one.
Daardoor de verminking van zijn lichaam vermijdend en daardoor het behoud van zijn status als Messias.Thereby avoiding the mutilation of his body and thereby preserving his status as the Messiah.
En Jemima probeerde haar van de trap te duwen, ternauwernood mijn Ming vaas vermijdend.And Jemima tried to push her down the stairs, narrowly avoiding my Ming vase.
Ik kan niet rijden, zwaartekracht en zon vermijdend.Okay, I-I can't drive around avoiding gravity and the sun.
Sloegen ze allemaal hun ogen neer, wanhopig oogcontact vermijdend?Did they all file out with their eyes down, desperately avoiding eye contact?
de heremiet in zichzelf teruggetrokken, vermijdend de dorpen, zingt bij zichzelf een zang.'"The hermit, withdrawn to himself, avoiding the settlements, sings by himself a song."

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

verlijden
execute
vermelden
mention
verminken
mutilate
vermissen
miss
vermoeden
conjecture
verrijden
wheel
verwijden
dilate

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'avoid':

None found.
Learning languages?