Mijden (to avoid) conjugation

Dutch
26 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
mijd
I avoid
mijdt
you avoid
mijdt
he/she/it avoids
mijden
we avoid
mijden
you all avoid
mijden
they avoid
Present perfect tense
heb gemeden
I have avoided
hebt gemeden
you have avoided
heeft gemeden
he/she/it has avoided
hebben gemeden
we have avoided
hebben gemeden
you all have avoided
hebben gemeden
they have avoided
Past tense
meed
I avoided
meed
you avoided
meed
he/she/it avoided
meden
we avoided
meden
you all avoided
meden
they avoided
Future tense
zal mijden
I will avoid
zult mijden
you will avoid
zal mijden
he/she/it will avoid
zullen mijden
we will avoid
zullen mijden
you all will avoid
zullen mijden
they will avoid
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou mijden
I would avoid
zou mijden
you would avoid
zou mijden
he/she/it would avoid
zouden mijden
we would avoid
zouden mijden
you all would avoid
zouden mijden
they would avoid
Subjunctive mood
mijde
I avoid
mijde
you avoid
mijde
he/she/it avoid
mijde
we avoid
mijde
you all avoid
mijde
they avoid
Past perfect tense
had gemeden
I had avoided
had gemeden
you had avoided
had gemeden
he/she/it had avoided
hadden gemeden
we had avoided
hadden gemeden
you all had avoided
hadden gemeden
they had avoided
Future perf.
zal gemeden hebben
I will have avoided
zal gemeden hebben
you will have avoided
zal gemeden hebben
he/she/it will have avoided
zullen gemeden hebben
we will have avoided
zullen gemeden hebben
you all will have avoided
zullen gemeden hebben
they will have avoided
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gemeden hebben
I would have avoided
zou gemeden hebben
you would have avoided
zou gemeden hebben
he/she/it would have avoided
zouden gemeden hebben
we would have avoided
zouden gemeden hebben
you all would have avoided
zouden gemeden hebben
they would have avoided
Du
Ihr
Imperative mood
mijd
avoid
mijdt
avoid

Examples of mijden

Example in DutchTranslation in English
'De rapporten zijn onduidelijk maar de politie vraagt om Parliament Square te mijden, 'het gebied rond Westminster en de Embankment.'Reports are sketchy but police are asking traffic to avoid Parliament Square, 'the area around Westminster and the Embankment.
'Je moet de verslagenen mijden...'You must avoid the defeated...
- Mold moet je mijden... tenzij er gemoord moet worden.- Mold you should avoid ... unless there should be murdered.
- Nu ben je negatief, ik gaf een voorbeeld hoe we bussen konden mijden.Now you're just being negative. It was an example of we could avoid buses.
AJ, ik dacht al dat je me probeerde te mijden.A.J., I was beginning to think you were avoiding me.
- Denk je dat ik mijn vrouw en kinderen mijd om met 19jarigen om te gaan?You think I like avoiding my wife and kids to hang out with 19-year-old girls all day?
- Ik mijd je de heel tijd?- I've been avoiding you?
-lk mijd deze plek.-I try to avoid this corner.
Als je nu vertrekt mijd je de drukte.If you leave now, you can avoid traffic.
Daarom mijd ik oogcontact zoveel mogelijk.So, yeah, I try to avoid eyes whenever possible. Jack? Yes...
- Hij mijdt het onderwerp.He keeps avoiding the subject with me.
- Ik denk dat ze me mijdt.I think she's avoiding me.
- Ik hoop niet dat u mij mijdt.- I hope it is avoiding me.
- Ik vermoed dat hij me mijdt, dokter.I have the sneaking suspicion he's trying to avoid me, Doctor.
- Ja, je mijdt me.- Me? Yeah, you're avoiding me.
En je hebt twee rondes met mij gemaakt, in dit ziekenhuis maar voorzichtig deze afdelingen gemeden.And? And you've led me on two laps of this hospital, but carefully avoided those areas.
Gebrek aan onderhoud verandert de steden in spookachtige karkassen. Dieren die woongebieden lang hebben gemeden... keren terug om zich te nestelen tussen de vervallen muren.Animals that have long avoided human population centers now return to make new homes among the decaying walls.
Het stelt vragen die ik heel m'n carrière heb gemeden.It asks questions I've avoided all my professional life.
Ik geloof dat "onrecht" het beste kan worden gemeden door open te zijn.I believe "wrong" is best avoided by being open.
Ik had die plek dertig jaar gemeden.For thirty years I'd avoided that place.
Daarom meed hij Terri.That was why he avoided Terri.
Hij meed de schoolleiding.- He rather avoided the college authorities.
Hij meed het vliegveld vanwege de douane.Being a felon, he would've avoided going through customs at the airport.
Hij meed me.He avoided me.
Ik heb al uitgelegd hoe hij camera's meed.I explained that he avoided cameras.
Ik vermoed dat ze de huid van de pols en hals meden waar de aderen en slagaderen aan de oppervlakte liggen.I think I know why. The UnSub avoided areas of skin on the wrist and throat, areas where the veins and arteries are closest to the surface.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

lijden
suffer
melden
report
miegen
piss
miepen
do
mieren
do
mijnen
do
mijten
do
mikken
do
minnen
do
missen
miss
misten
be foggy
mitsen
do
monden
do
rijden
drive
wijden
dedicate

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

meedragen
carry
meeluisteren
listen in
meeslepen
carry away
mekkeren
bleat
merken
recognise
miezelen
do
migreren
do
mijmeren
avoid
misschieten
do
misslaan
miss

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'avoid':

None found.
Learning languages?