Undvika (to avoid) conjugation

Swedish
32 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
undviker
I avoid
Future tense
ska undvika
I will avoid
Conditional mood
skulle undvika
I would avoid
Past perfect tense
har undvikit
I have avoided
Jag
Future perf.
ska ha undvikit
I will have avoided
Conditional perfect tense
skulle ha undvikit
I would have avoided
Du
Imperative mood
undvik
avoid
Jag
Preterite past tense
undvek
I avoided
Past pluperfect tense
hade undvikit
I had avoided

Examples of undvika

Example in SwedishTranslation in English
" Bästa sättet att undvika slag, var inte där.""Best way to avoid punch, no be there. "
"...sinkar för att undvika negativa konsekvenser vid morgondagens val."- confounds order to avoid negative consequences for future elections.
"Att agera är bara ett sätt för att undvika självmord."Perhaps action is a way of avoiding suicide."
"Efter att de tre klämmorna gjorts fast vid blindtarmsfästet" "och innan blindtarmen delas, avgränsar man med gaslindor" "för att undvika vidare skada pa de omgivande organen.""After applying the three clamps to the appendiceal base and before the appendix is divided, the area is walled off with gauze packs to avoid any possible contamination or injury to the surrounding structures."
"I fångenskap sys deras munnar samman för att undvika att fiskarna skadar varandra.""In captivity, their mouths are sewn shut to avoid the fish injuring each other. "
" Bästa sättet att undvika slag, var inte där.""Best way to avoid punch, no be there. "
" Jag ville undvika att dö , om möjligt .I wanted to avoid dying, if at all possible.
"...sinkar för att undvika negativa konsekvenser vid morgondagens val."- confounds order to avoid negative consequences for future elections.
"Att agera är bara ett sätt för att undvika självmord."Perhaps action is a way of avoiding suicide."
"Du måste undvika de stora gatorna det är för mycket folk där"You need to avoid the high streets, there's too many people there.
"Det är fånigt att du undviker mig."Isn't it silly to keep avoiding me?
"Varför undviker jag vägarna""Why do I avoid the roads
"Varför undviker och hånar du mig?""Why do you avoid and scorn me?"
"undviker människoboningar,"avoiding the settlements,
- Alla undviker mig.- And everyone's avoiding me.
"Be för dig, undvik det. " Förstår du?"Pray you, avoid it." Did you get that?
"undvik lokala barer och bordeller och, framför allt, kom ihåg, du är en Kristen soldat.""avoid local barrooms and brothels and, above all, remember, you're a Christian soldier."
- Men undvik lamukrigarna.- Simply avoid the Lamu.
- Trosorna är ätbara men undvik rumpdelen för jag har suttit i tre timmar. Reba.These panties are edible, but I'd avoid the tush area as I've been sitting for about three hours.
...bevara ert lugn och undvik att gå i vattnet....remain calm, avoid traveling or wading in the water.
"Men framför allt skydde den fromme Luigi alltid" "och vart han kom, allt samröre med kvinnor." "Han undvek dem till den grad att han tycktes ha" "en naturlig motvilja mot dem."But above all, during his whole life and in any place where he lived, the pious Luigi most abhorred any talk or dealing with women, whose presence he avoided in such a way that whoever saw him thought he had a natural dislike of them...
"Vi undvek dem och följde Daemonfeuern högt upp i bergen, till hans hemska lya.""We avoided them and followed the daemonfeuer "high into the mountains "where we discovered his terrible lair,
"Väl i land undvek man strid med de kungliga trupperna" "och begav sig mot Castelvetrano, alltmedan man hotade stadsborna.""The brigands carefully avoided any clash with royalist troops..." "...and made for Castelvetrano..." "...threatening peaceful inhabitants and causing pillage and devastation."
- De jag undvek på flygplatsen.You know, at the airport, when I avoided you.
- Ja. Jag undvek datorer i två veckor.I avoided computers for two weeks after that.
-Du är undvikande.You're avoiding.
Varför är du så undvikande?Why are you avoiding me?
"det enda lidande man kunde ha undvikit.""is the one suffering you could have avoided."
- Du har undvikit det.No, you already avoided telling me anything.
- Du kunde ha undvikit allt detta.I told you, you were better off in the basement, Coop. You could have avoided all of this.
- Vi hade undvikit resan.- We could've avoided the whole trip.
Det är en fras jag alltid undvikit eftersom den aldrig fungerat.There's one phrase I've avoided like the plague because it never worked out

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

undvara
do without

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

twista
twist
tära
think
undergräfva
do
underprestera
underperform
undra
wonder
undvara
do without
unifiera
unify
uppehålla
incite
uppföra
behave
uppsäga
repeat

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'avoid':

None found.
Learning Swedish?