Verklaren (to explain) conjugation

Dutch
29 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
verklaar
I explain
verklaart
you explain
verklaart
he/she/it explains
verklaren
we explain
verklaren
you all explain
verklaren
they explain
Present perfect tense
heb verklaard
I have explained
hebt verklaard
you have explained
heeft verklaard
he/she/it has explained
hebben verklaard
we have explained
hebben verklaard
you all have explained
hebben verklaard
they have explained
Past tense
verklaarde
I explained
verklaarde
you explained
verklaarde
he/she/it explained
verklaarden
we explained
verklaarden
you all explained
verklaarden
they explained
Future tense
zal verklaren
I will explain
zult verklaren
you will explain
zal verklaren
he/she/it will explain
zullen verklaren
we will explain
zullen verklaren
you all will explain
zullen verklaren
they will explain
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou verklaren
I would explain
zou verklaren
you would explain
zou verklaren
he/she/it would explain
zouden verklaren
we would explain
zouden verklaren
you all would explain
zouden verklaren
they would explain
Subjunctive mood
verklare
I explain
verklare
you explain
verklare
he/she/it explain
verklare
we explain
verklare
you all explain
verklare
they explain
Past perfect tense
had verklaard
I had explained
had verklaard
you had explained
had verklaard
he/she/it had explained
hadden verklaard
we had explained
hadden verklaard
you all had explained
hadden verklaard
they had explained
Future perf.
zal verklaard hebben
I will have explained
zal verklaard hebben
you will have explained
zal verklaard hebben
he/she/it will have explained
zullen verklaard hebben
we will have explained
zullen verklaard hebben
you all will have explained
zullen verklaard hebben
they will have explained
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou verklaard hebben
I would have explained
zou verklaard hebben
you would have explained
zou verklaard hebben
he/she/it would have explained
zouden verklaard hebben
we would have explained
zouden verklaard hebben
you all would have explained
zouden verklaard hebben
they would have explained
Du
Ihr
Imperative mood
verklaar
explain
verklaart
explain

Examples of verklaren

Example in DutchTranslation in English
"Dingen die ze niet konden verklaren, net als de liefde zelf."things they couldn't explain, much like love itself.
"Nou", dacht hij. "Dat zou de stank verklaren.""Well," he thought, "That would explain the smell then."
"zou verklaren waarom deze ongelukkige""would explain why that unfortunate"
'De Gouverneur van de engelse bank schreef naar de Kanselier, 'om te verklaren waarom de inflatie zo hoog is, en wat er aan gedaan word''The Governor of the Bank of England wrote to the Chancellor, 'explaining why inflation is so high and what's being done about it.'
'Heb je ooit emoties die je niet kunt verklaren?"Do you ever have emotions that you can't explain?
- Computer, verklaar de storing.Computer, explain control malfunction.
- Dat verklaar z'n blik niet.That doesn't explain the look he just gave you.
- Echt niet? Hoe verklaar je dan dat de antwoorden... op jouw kamer zijn gevonden?Then how do you explain the midterm answer key being found in your fraternity room?
- Echt waar. Hoe verklaar je dit dan?Yeah, so how do you explain this?
- En hoe verklaar ik mijn aanwezigheid hier?What? And explain my presence here how?
"Volgens de folklore zien mussen de ziel afdalen en dit verklaart hun lied."Folklore says sparrows can see the soul's descent and this explains their song.
'Ik verband mijn hand, ik zeg dat ik ermee tussen de autodeur kwam. Dat verklaart waarom de handtekeningen verschillend zijn.''Bandage my hand, say I shut it in the car door, that'll explain why the signatures don't match.'
(wereldse reis) Dat verklaart de verkeersfoto.That would explain the DMV photo.
- Aha, dat verklaart een hoop.All righty then, that explains it.
- Als hij het... zuiveringsproces heeft doorstaan wat trouwens erg pijnlijk is... verklaart het wel waarom hij en Juliette zo tot elkaar aangetrokken zijn, Nick.- If he went through this purification process, which by the way, is an excruciating ordeal, it would explain why he and Juliette are so drawn to each other, Nick.
- Dat heb ik verklaard.I explained that.
- De zaak lijkt mij verklaard.- I'd say this case is pretty much explained.
- Het kan medisch verklaard worden.It can be explained medically.
- Nee. Meestal kunnen bepaalde ervaringen eenvoudig verklaard worden. Oude huizen, trillende leidingen.More often than not, things that you've shared with me can be explained away by simple things, like squeaky houses or rattling pipes or you know, some normal thing that's going on that has people more freaked because they're under a high degree of stress.
- Zelfs het tunnel verschijnsel kan worden verklaard omdat je netvlies minder zuurstof krijgt.Even the tunnel phenomenon can be explained by the way the retina reacts to oxygen deprivation.
Alsof dat verklaarde waarom het bad in de keuken stond.Of course. As if that explained why the bathtub was in the kitchen.
Darwins evolutietheorie door natuurlijke selectie verklaarde hoe organismen met bepaalde kenmerken zoals mutatie konden profiteren, meer voordeel hadden in de strijd om de voortplanting.Darwin's theory of evolution by natural selection explained that organism with certain traits such as mutation turned out to be actually beneficial turned out to be of advantage in the struggle for reproduction
Dat verklaarde alles.It explained everything.
Dat verklaarde ook de sterstromen, die Kapteyn aan het begin van de twintigste eeuw ontdekte.It also explained the star streams Kapteyn had discovered at the beginning of the 20th century
Dat verklaarde ook prima de Melkweg.It explained the Milky Way.
In de 19e eeuw ontdekte Michael Faraday dat we zijn omgeven door krachtvelden die de zwaartekracht verklaarden.In the 19th century, Michael Faraday discovered that we were surrounded by invisible fields of force that explained how gravity works.
Toen de mensen hun verleden vertelden met verhalen... Hun heden verklaarden met verhalen... De toekomst voorspelden met verhalen...When people told themselves their past with stories... explained their present with stories... foretold the future with stories... the best place by the fire was kept for...
Toen de mensen hun verleden vertelden met verhalen... Hun heden verklaarden met verhalen... Hun toekomst voorspelden met verhalen...When people told themselves their past with stories... explained their present with stories... foretold the future with stories... the best place by the fire was kept for...
Toen de mensen hun verleden vertelden met verhalen... Hun heden verklaarden met verhalen... Hun toekomst voorspelden met verhalen..When people told themselves their past with stories... explained their present with stories... foretold the future with stories... the best place by the fire was kept for... the Storyteller.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

verkeuren
do
verkleden
disguise
verkloten
fuck
verzwaren
aggravate

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'explain':

None found.
Learning languages?