Uitleggen (to explain) conjugation

Dutch
49 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
leg uit
I explain
legt uit
you explain
legt uit
he/she/it explains
leggen uit
we explain
leggen uit
you all explain
leggen uit
they explain
Present perfect tense
heb uitgelegd
I have explained
hebt uitgelegd
you have explained
heeft uitgelegd
he/she/it has explained
hebben uitgelegd
we have explained
hebben uitgelegd
you all have explained
hebben uitgelegd
they have explained
Past tense
legde uit
I explained
legde uit
you explained
legde uit
he/she/it explained
legden uit
we explained
legden uit
you all explained
legden uit
they explained
Future tense
zal uitleggen
I will explain
zult uitleggen
you will explain
zal uitleggen
he/she/it will explain
zullen uitleggen
we will explain
zullen uitleggen
you all will explain
zullen uitleggen
they will explain
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou uitleggen
I would explain
zou uitleggen
you would explain
zou uitleggen
he/she/it would explain
zouden uitleggen
we would explain
zouden uitleggen
you all would explain
zouden uitleggen
they would explain
Subjunctive mood
legge uit
I explain
legge uit
you explain
legge uit
he/she/it explain
legge uit
we explain
legge uit
you all explain
legge uit
they explain
Past perfect tense
had uitgelegd
I had explained
had uitgelegd
you had explained
had uitgelegd
he/she/it had explained
hadden uitgelegd
we had explained
hadden uitgelegd
you all had explained
hadden uitgelegd
they had explained
Future perf.
zal uitgelegd hebben
I will have explained
zal uitgelegd hebben
you will have explained
zal uitgelegd hebben
he/she/it will have explained
zullen uitgelegd hebben
we will have explained
zullen uitgelegd hebben
you all will have explained
zullen uitgelegd hebben
they will have explained
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou uitgelegd hebben
I would have explained
zou uitgelegd hebben
you would have explained
zou uitgelegd hebben
he/she/it would have explained
zouden uitgelegd hebben
we would have explained
zouden uitgelegd hebben
you all would have explained
zouden uitgelegd hebben
they would have explained
Present bijzin tense
uitleg
I explain
uitlegt
you explain
uitlegt
he/she/it explains
uitleggen
we explain
uitleggen
you all explain
uitleggen
they explain
Past bijzin tense
uitlegde
I explained
uitlegde
you explained
uitlegde
he/she/it explained
uitlegden
we explained
uitlegden
you all explained
uitlegden
they explained
Future bijzin tense
zal uitleggen
I will explain
zult uitleggen
you will explain
zal uitleggen
he/she/it will explain
zullen uitleggen
we will explain
zullen uitleggen
you all will explain
zullen uitleggen
they will explain
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou uitleggen
I would explain
zou uitleggen
you would explain
zou uitleggen
he/she/it would explain
zouden uitleggen
we would explain
zouden uitleggen
you all would explain
zouden uitleggen
they would explain
Subjunctive bijzin mood
uitlegge
I explain
uitlegge
you explain
uitlegge
he/she/it explain
uitlegge
we explain
uitlegge
you all explain
uitlegge
they explain
Du
Ihr
Imperative mood
leg uit
explain
legt uit
explain

Examples of uitleggen

Example in DutchTranslation in English
! Ik kan 't niet uitleggen.I can't explain it.
! Ik weet dat het gek klinkt, maar we kunnen alles uitleggen.I know it sounds crazy, but we can explain everything.
! Voor ik een oneindige serie straffen voor iedereen zal bedenken, kan iemand me onmiddellijk uitleggen wat er aan de hand is?Before I devise an excellent and endless series of punishments for each and every one of you, could someone explain, very simply, and immediately, exactly is going on?
"Als ik gewoon nou eens zou kunnen zitten met de Sovjet leiders en hen kunnen uitleggen dat ze een verkeerde ideologie volgen, en dat wanneer ze de juiste ideologieën aannemen, ze hun mensen gelukkig en voortvarend kunnen maken.""If I could just sit down with the Soviet leaders and explain to them that they're following a wrong ideology and if they adopt the right ideologies they could make their people happy and prosperous."
"Hem" mag heel wat uitleggen.Well, " him" has some explaining to do!
- Doctor, leg uit.- Doctor, explain.
- Hou op met genieten en leg uit. Oké.Stop relishing and start explaining, Abby.
- Ik leg uit waarom ik niet kon slapen.- I'm explaining why I couldn't sleep.
- Ik leg uit wie hij was.I was trying to explain who he was.
-Nee, leg uit, Juliette.Not any more. Juliette explain to him.
- Ik luister, jij legt uit, we praten erover.I can listen. You can explain. We can talk it through...
- Zij legt uit wat er is en dan...She explains her predicament. And....
Als dat inderdaad zo was, Het legt uit van de eenarmige Léon, de politieke elementen, en natuurlijk de eisen die Wolf maakt.If that was indeed the case, it'ld help explain the presence of one-armed Leon, the political elements, and of course the impractical demands that Wolf is making.
Blasko legt uit wie zijn stukje hemel afpakte.Blasko explains who is kidnapped by his piece of paradise.
Charlotte legt uit:Charlotte explains:
Deze brieven leggen uit waarom.Those letters explain why.
Dus wij gaan naar de jachthaven en geven het geld terug... en leggen uit dat het een grote vergissing was.So we'll go down to the marina, return the money and explain it was all a big mistake.
We brengen je naar je mensen terug en leggen uit dat het allemaal een misverstand was.We'll take you back to your people, explain this was all just a misunderstanding.
We leggen uit dat die explosie veroorzaakt werd door een gaslek.We explain this is a... it's a... an explosion.
We leggen uit dat ik geen Doder ben, dan laten ze me gaan.We talk to these people, we explain that I'm not a slayer and they let me go.
"Zou het ooit uitgelegd kunnen worden, hoe materie zelfbewust wordt?""Could it ever be explained "how matter becomes conscious?"
'Nadat ik had uitgelegd aan Jeremy dat hij een kipper vrachtwagen had gekocht, 'had ik te maken met CW McCall op de CB-radio. ''After I had explained to Jeremy that he'd bought a tipper lorry, 'I then had to deal with CW McCall on the CB radio.'
- Alles wordt in de vergadering uitgelegd.- AII will be explained at the meeting.
- Alles zal U onderweg uitgelegd worden.Everything will be explained to you en route.
- Alles zal u worden uitgelegd.- Everything will be explained to you.
"Ik legde uit dat wij voor een dag gekomen waren, maar vastzaten door de staatsgreep.""l explained that we'd come for one day and got stuck by the coup."
- Ze legde uit hoe goed je voor haar was.No, she explained how great you were for her.
Arvid legde uit, terwijl we door het Spreewald liepen:Arvid explained as we walked through the Spreewald
Bethany, Mr. Richard legde uit dat hij de verdediging zal overnemen.Bethany, Mr. Richard explained that I'll be taking over the defense?
De officier van justitie legde uit dat het geen goed bewijs is.The prosecutor explained how they're not good evidence.
Ze legden uit dat ze een lot hadden gekocht... en zo aan het geld waren gekomen om de auto's te kopen. Op dat moment begon het een beetje vreemd te worden.They explained that they had purchased a lottery ticket, and that's how they got the money to buy the cars, and at that time, it started getting a little weird.
'Tweeëndertig: Draadloze beschrikbaarheid.' Geen uitleg nodig."Thirty-two, wireless 'crapability."' That one explains itself.
- Als ik 't uitleg, begrijpen we 't allemaal.I'm just sayin' if I could explain what happened, we could maybe get on the same page here.
- Alsjeblieft, geen uitleg.Please, don't... explain.
- De uitleg zou drie weken duren.It's complicated. Take about three weeks to explain.
- Deze kant op. Je wilt vast een uitleg.I suppose I should explain.
- Als je 't zo uitlegtYes, well, when you explain it like that, uh... it's not funny at all.
- Als je me straks uitlegt waarom.Okay, you're gonna have to explain that one to me later.
- Als u het uitlegt, zal ik het proberen.Then you wouldn't understand. You explain, I'll try to understand.
- De premier dat uitlegt.Prime Minister explains.
- Dus als je het zelf uitlegt maakt het gevoelig - zie je, hier heb je het.- Then explain yourself so it makes sense- - See? There it is.
- Neen, zoals ik net uitlegde, is het door het krimpen van het weefsel misleidend.No, as I just explained, the shrinkage of the flesh is deceptive.
- Zoals ik nu al 3 keer uitlegde, mijn verzerkering vereist aanvullend papierwerk voor de gekozen procedures, i.e. mijn vullingen en gouden kronen, waar zij duidelijk te lui voor is.They don't. - As I have explained three times now, my insurance company requires additional paperwork for the semi-elective procedures, i.e. my caps and gold crowns, which she is clearly too lazy to do!
Als je het aan Bill uitlegt... zoals je het net aan mij uitlegde, brengt hij je er vast wel heen.But if you explained it to Bill the same way you just explained it to me, I'm sure he'd take you.
Dat is iets dat ik niet begrijp, totdat een zeer slimme forensische verpleegster het uitlegde aan mij.That's the part I didn't get -- until a very smart forensic nurse explained it to me.
Dit gaat dus door de hele stad hangen, want, zoals Ivan mij uitlegde, kon jij het reclamebord niet op tijd klaar krijgen.So this is what is going up all over town because, as Ivan explained to me, you could not get the billboard art in on time.
En toen we de man van de schatkamer de geschiedenis van dit bedrijf uitlegden... het feit dat jij, Pamela en Cliff constant probeerden de macht te grijpen... begreep hij dat je moeder en ik de beste keuze waren om die aandelen te kopen.And when we explained to the man from treasury The history of this company -- The fact that you and pamela and cliff
Omdat we Ethan uitlegden dat het hem niet hielp om hem te beschermen.Well, because we explained to Ethan that protecting this child was not gonna help him.
En hij zat in mijn huis met mijn man, Jonathan en onze kinderen, uitleggend aan hen hoe hij er zeker van wilde zijn dat ik niet was betrokken bij dit... identiteitsdiefstal ding.And he was sitting in my house with my husband, Jonathan, and our children, explaining to them how he wanted to make sure that I wasn't involved in this... Identity-theft thing. And...

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

uitlangen
do
uitleiden
fetch
uitlekken
leak
uitloggen
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'explain':

None found.
Learning languages?