Forklare (to explain) conjugation

Norwegian
20 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
forklarer
I explain
Bokmål past tense
forklara
I explained
Bokmål future tense
vil forklare
I will explain
Bokmål conditional tense
ville forklare
I would explain
Jeg
Bokmål imperative tense
forklar
I explain
Bokmål present perfect tense
har forklara
I have explained
Bokmål past perfect tense
hadde forklara
I had explained
Bokmål future perfect tense
vil ha forklara
I will have explained
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha forklara
I would have explained
Jeg
Nynorsk present tense
forklarar
I explain
Nynorsk past tense
forklara
I explained
Nynorsk future tense
vil forklare
I will explain
Nynorsk conditional tense
ville forklare
I would explain
Jeg
Nynorsk imperative tense
forklare
I explain
Nynorsk present perfect tense
har forklara
I have explained
Nynorsk past perfect tense
hadde forklara
I had explained
Nynorsk future perfect tense
vil ha forklara
I will have explained
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha forklara
I would have explained

Examples of forklare

Example in NorwegianTranslation in English
Om jeg godtar at denne spesielle historien er sann, Vil De være vennlig å forklare meg hva De håper å oppnå selv om De skulle finne Deres kusine?Admitting this extraordinary story to be true would you be good enough to explain what you hope to accomplish even if you should find your cousin?
Kanskje det, men det ville være vanskeligere å forklare hvorfor du var med meg.Maybe so, but I'd have a tougher time explaining what you was doing with me.
Det er vel ingen vits å prøve å forklare ekteskapet.I guess there's no use trying to explain our marriage to anyone.
- Du trenger ikke å forklare.- You needn't try to explain.
Når jeg gir en ordre, ønsker jeg ikke å forklare den. Du følger den ordren.When I give an order I don't want to explain it, you follow that order.
Van Helsing vil forklare.Van Helsing will explain.
Jeg skal forklare.All right, I'll explain.
La meg forklare.Milord, gentlemen, let me explain.
Om jeg godtar at denne spesielle historien er sann, Vil De være vennlig å forklare meg hva De håper å oppnå selv om De skulle finne Deres kusine?Admitting this extraordinary story to be true would you be good enough to explain what you hope to accomplish even if you should find your cousin?
Kanskje det, men det ville være vanskeligere å forklare hvorfor du var med meg.Maybe so, but I'd have a tougher time explaining what you was doing with me.
- Hvordan forklarer du dette, oberst?- How do you explain this, Colonel?
Jeg forklarer seinere.I'II explain to you later.
Du forklarer ingenting.You'II explain nothing.
Best du forklarer det.You'd better explain that.
Det forklarer vår rørende familieinteresse her.Which explains our touching family interest here.
Vel, sir, forklar.Well, sir, explain!
Vennligst forklar.Will you kindly explain to me?
Og vennligst forklar hvorfor du ikke er her.And kindly explain why you ain't here.
"lkke forklar meg, vis meg det# Please don't explain, show me #
Major Diepel, forklar Operasjon Transit for obersten.Major Diepel, kindly explain Operation Transit to the colonel.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

forsvare
defend

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

finne sted
take place
flyte
float
forenkla
do
forfølge
chase
forkaste
do
forkle
disguise
forlate
leave
forsterke
strengthen
fortsette
continue
fortære
devour

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'explain':

None found.
Learning languages?