Wspinać (to climb) conjugation

Polish
74 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wspinam
I climb
wspinasz
you climb
wspina
he/she/it climbs
wspinamy
we climb
wspinacie
you all climb
wspinają
they climb
Imperfective future tense
będę wspinać
I will climb
będziesz wspinać
you will climb
będzie wspinać
he/she/it will climb
będziemy wspinać
we will climb
będziecie wspinać
you all will climb
będą wspinać
they will climb
Imperative
-
wspinaj
you climb!
niech wspina
let him/her/it climb
wspinajmy
let's climb
wspinajcie
you all climb
niech wspinają
let them climb
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wspinałam
I climbed
wspinałaś
you climbed
wspinała
she climbed
wspinałyśmy
we climbed
wspinałyście
you all climbed
wspinały
they climbed
Future feminine tense
będę wspinała
I will climb
będziesz wspinała
you will climb
będzie wspinała
she will climb
będziemy wspinały
we will climb
będziecie wspinały
you all will climb
będą wspinały
they will climb
Conditional feminine tense
wspinałabym
I would climb
wspinałabyś
you would climb
wspinałaby
she would climb
wspinałybyśmy
we would climb
wspinałybyście
you all would climb
wspinałyby
they would climb
Conditional perfective feminine tense
wspinałabym była
I would have climbed
wspinałabyś była
you would have climbed
wspinałaby była
she would have climbed
wspinałybyśmy były
we would have climbed
wspinałybyście były
you all would have climbed
wspinałyby były
they would have climbed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wspinałem
I climbed
wspinałeś
you climbed
wspinał
he climbed
wspinaliśmy
we climbed
wspinaliście
you all climbed
wspinali
they climbed
Future masculine tense
będę wspinał
I will climb
będziesz wspinał
you will climb
będzie wspinał
he will climb
będziemy wspinali
we will climb
będziecie wspinali
you all will climb
będą wspinali
they will climb
Conditional masculine tense
wspinałbym
I would climb
wspinałbyś
you would climb
wspinałby
he would climb
wspinalibyśmy
we would climb
wspinalibyście
you all would climb
wspinaliby
they would climb
Conditional perfective masculine tense
wspinałbym był
I would have climbed
wspinałbyś był
you would have climbed
wspinałby był
he would have climbed
wspinalibyśmy byli
we would have climbed
wspinalibyście byli
you all would have climbed
wspinaliby byli
they would have climbed
Impersonal
wspinano by
there would be climbed
wspinano by
there would be climbed

Examples of wspinać

Example in PolishTranslation in English
"Jego istnienie" to niewystarczający - powód, by się wspinać na szczyt.Perhaps "because it is there" is not sufficient reason to climb a mountain.
'Miles przodu. w stron wcześniej, byliśmy naprawdę zaczyna się wspinać ''Miles ahead. in the advance party, we were really starting to climb.'
'Wkrótce droga zaczęła się wspinać, i jak zapadła noc, ' włączyłem świateł dachowych że będę wyposażone siebie "'Soon, the road started to climb, and as night fell, 'I turned on the roof lights that I'd fitted myself.'
* I ona kocha wspinać się na TOP * * kocha zejść LIMPIN "** [doping TRWA]♪ And she love to climb on top ♪ ♪ She love to walk off limping' ♪♪
- Chcesz się nauczyć wspinać?Do you want to learn how to climb?
"Idąc za tobą," "wspinam się na szczyt."Following you, I climb the mountain
#Powinieneś zobaczyć jak sie wspinam ##You should have seen me climb on #
- Uch, nie, tak właściwie... wspinam się po delikatnej drabinie wracania do formy, a alkohol jest tylko jej małą częścią.- Uh, no, actually. I am climbing a very delicate ladder back to even, and alcohol's just a very small part of that, so...
A tutaj wspinam się po skale w Yosemite.this is me rock climbing in Yosemite.
Czasem, kiedy pracuję do późna, gdy wracam, wspinam się do łóżka do jednego z chłopców.You know, sometimes if I'm working late, when I come home I climb right into bed with one of the boys.
- A ty się wspinasz?-You a mountain climber?
A potem wspinasz się, dopóki w ogóle ich nie czujesz.And then stop? And then keep climbing until you can't feel your legs at all.
Carl mówił, że się wspinasz.- So, Carl says you're a climber.
Chyba się nie wspinasz ?Homework. Over spring break? You're not climbing, are you?
Dostając się na drabinę wspinasz się.If you land on a ladder You get to climb up the ladder.
"Słońce wspina się na górę, rzeka biegnie do morza."The sun climbs to the mountain top, the river runs to the sea.
A jeszcze jeden się wspina.And one that climbs up there.
Billy wspina się na drzewa najlepiej na świecie.Billy climbs a tree better than anyone.
Bo wspina się na drzewa.Because he climbs trees.
Boden przypomina pocisk termolokacyjny, kiedy wspina się na ring, by stawić czoła kapitanowi Olmsteadowi z Policji Chicago.Boden looks like a heat-seeking missile as he climbs in the ring to take on captain Olmstead from the cpd.
- Nie, wspinamy się, podziwiamy widoki.Some climbing, some sightseeing. - Travel broadens the mind.
- Ooh, wspinamy się- Ooh, climbin'
/Jeździmy terenowymi jeepami, /wspinamy się na góry lodowe.We've been off-roading,slack-lining,ice climbing.
/Po to się wciąż wspinamy.That's what keeps up climbing.
Cieszę się,... że się wspinamy.On belay. You're safe to climb.
Jeśli wspinacie się na swojej linie, zachowajcie dystans!If you're climbing in our fall line, keep your distance!
Może o tym nie wiecie, ale w tej klasie wspinacie się każdego dnia.Now you guys may not know this, but in this classroom we're rock climbing every day.
Myślałam, że wy, iguany lepiej się wspinacie.I should think you iguanas are better climbers.
- Poczekja, pandy nie wspinają się na drzewa, prawda?- Wait, pandas don't climb trees, right?
A chirurdzy nie wspinają się po takielunku.And surgeons don't climb rigging.
A po co ludzie wspinają się na Mount Everest?Why do people climb Everest?
Dla tych, którzy wspinają się na szczyt łańcucha pokarmowego, nie może istnieć litość.For those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy.
Dwóch wspinaczy.... Warren Harding... i Dean Caldwell ...wspinają się stromą górską ścianą...Two climbers Warren Harding and Dean Caldwell
"Jeśli chcesz zobaczyć długą drogę, wspinaj się dalej na górę."If you want to see a long way, climb higher still.
"Nie wspinaj się za blisko Boga. Mógłby potrząsnąć drzewem"."Don't climb up there too close to God, He might shake the tree."
- Nie wspinaj się na stół!- Don't climb on the table!
- Tam, wspinaj się!- We have to climb!
Ale kiedy wrócisz, nie wspinaj się na mnie nago.But when you get back, do not climb on top of me naked.
...czyli powoli, powoli ..., po prostu oddychajcie i wspinajcie się "."polepole," "slowly, slowly." "just breathe and climb."
No proszę, wspinajcie się.There we go, climb in.
Po prostu wspinajcie się dookoła!Now quit climbing' all over me, buddy bear!
Szybko, wspinajcie się.Come on - climb!
To zwykłe drzewo z korzeniami w ziemi! Nie wspinajcie się na drzewo! Mamy cię dość.Don't climb that tree don't eat its fruit!
Dzieckiem, zawsze się wspinałam. Tata zwykł mówić:When I was... a child I always climbed mountains.
I po to wspinałam się po tych wszystkich stopniach?I climbed all those steps to discuss financial matters?
Na naszym podwórku było takie drzewo, na które się zawsze wspinałam i jednego dnia wspięłam się naprawdę bardzo, bardzo wysoko.There was a tree in our yard I would always climb, and one day, I climbed up really, really high.
Nigdy się nie wspinałam w Himalajach Muszę tego spróbować.I've never climbed Everest.
Więc, uh, czy to prawda, że wspinałaś się na Mount Everest?So, uh, is it true that you climbed Everest?
- Moja przyjaciółka wspinała się na Everest.My good friend, Rebecca Randall, climbed Everest.
Jako dziecko wspinała się na wszystko.As kids, Margot climbed everything.
I nie jest to tylko ten słoń widziałem szczątki antylopy i leparda... wspinały się one całą drogę aż do lodu wewnątrz krateru.And it is not only this elephant. I have seen the remains of antelope and a leopard That climbed all the way to the ice on the crater rim.
Dajcie spokój, nigdy nie wspinałem się na drzewo.Come on, guys, I've never climbed a tree before.
Ja się nigdy nie wspinałem.I've never climbed.
Nie, powiedziałem, że nigdy nie wspinałem się na to.No, I said I'd never climbed one of these before-- ha-hee.
Nigdy nie wspinałem się pod płaską górę.I never climbed mt. Floppy.
Pamiętasz, jak wspinałem się do ciebie po rynnie, przez co przypadkowo wybiłem szybę twojej mamie.Come on. It's not like I climbed your downspout in the middle of the night and accidentally knocked on your mother's window.
Nerf, wspinałeś się aż tam, żeby to napisać?Nerf, you climbed all the way up there?
Nie dlatego mi się podobasz, że wspinałeś się w Alpach, gołymi rękami zabiłeś wielbłąda.Look, Paul, I didn't like you because you climbed the Alps, or killed a camel with your bare hands.
Opowiadał kiedyś historię o tym, jak wspinałeś się...He used to tell the story about a time that you climbed...
Powiedziałeś mi, że nigdy wcześniej się nie wspinałeś.You told me you'd never climbed before.
Przepłynąłeś rzeki, wspinałeś się po górach, walczyłeś.Swum rivers, climbed mountains, fought battles.
- Rzuconego przez najobrzydliwszego łajdaka po tej stronie Mont Everestu. Na który... uważam, że on się wspinał... kilka razy.Cast by the vilest wretch this side of Mount Everest... which I'm told he has climbed...
/Mały pajączek wspinał się /po rynnie.The itsy-bitsy spider climbed up the spout
Bill wspinał się regularnie, kilka szczytów w roku.Bill climbed regularly,several peaks a year.
Bill wspinał się tylko z jedną osobą - Evan Tucker.Bill only ever climbed with one other man-- evan tucker.
Ed wspinał się na Everest cztery razy, trenuje codziennie, nawet będąc na wakacjach w Utah.Ed has climbed Everest four times. He trains every day, even when he's on vacation in Utah.
Im wyżej się wspinaliśmy, tym bardziej wolna się czułam.And the higher we climbed, the more free I felt.
Więc złapałem mikrofon i zacząłem opowiadać, jak wspinaliśmy się w Himalajach, łowiliśmy razem rekiny, jak koleś ocalił mi łeb w knajpianej bijatyce.So, I grab the microphone and I just get to talking about how we climbed the Himalayas, how we fished for sharks, how this guy saved me in a barroom brawl one time.
Z czasem jak się wspinaliśmy, powietrze robiło się coraz gęstsze i gęstsze.As we climbed, the air became thinner and thinner.
Ci goście wspinali się lepiej niż my.These new guys came and climbed better than us.
Europejczycy oglądali filmy z Patrickiem Vallencantem i Anselmem Baudem, którzy wspinali się i zjeżdżali z najbardziej stromych, ośnieżonych stoków w Alpach.Europeans watched films of men like Patrick Vallencant and Anselme Baud, as they climbed and then skied some of the steepest, snow-covered faces in the Alps.
Ludzie z bezpłatnej plaży wspinali się przez ogrodzenie albo opływali je dookoła.The ones from the free beach climbed over the fence or swam around it.
albo mieli "wspaniałe referencje", albo "wspinali się na Kilimandżaro".or "have great references" or "climbed Mount Kilimajoojoo."
Smirnoff, wspinałbym się na ciebie jak na ścianę Kremla.Smirnoff, I would climb you like the Kremlin Wall.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'climb':

None found.
Learning languages?