Kalbėti (to speak) conjugation

Lithuanian
26 examples
This verb takes on the accusative case: „ką“? Pvz. "kalbėti melą" - "to speak untruth". It also comes with other cases in various expressions. For example, "kalbėti su draugu" - "to talk with a friend" or "kalbėti telefonu" - "to talk by phone", or "kalbėti apie kažką" - "to talk about something".

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
kalbu
I speak
kalbi
you speak
kalba
he/she speaks
kalbame
we speak
kalbate
you all speak
kalba
they speak
Past tense
kalbėjau
I spoke
kalbėjai
you spoke
kalbėjo
he/she spoke
kalbėjome
we spoke
kalbėjote
you all spoke
kalbėjo
they spoke
Past freq. tense
kalbėdavau
I used to speak
kalbėdavai
you speak
kalbėdavo
he/she used to speak
kalbėdavome
we used to speak
kalbėdavote
you all used to speak
kalbėdavo
they used to speak
Future tense
kalbėsiu
I will speak
kalbėsi
you will speak
kalbės
he/she will speak
kalbėsime
we will speak
kalbėsite
you all will speak
kalbės
they will speak
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
kalbėčiau
I would speak
kalbėtum
you would speak
kalbėtų
he/she would speak
kalbėtume
we would speak
kalbėtumėte
you all would speak
kalbėtų
they would speak
Imperative mood
-
kalbėk
you speak
-
-
kalbėkite
you all speak
-

Examples of kalbėti

Example in LithuanianTranslation in English
Visi Parlamento nariai turi teisę Parlamente kalbėti jų pasirinktomis oficialiomis kalbomis.All Members shall have the right to speak in Parliament in the official language of their choice.
Jei tos pačios diskusijos metu kalbėtojas įspėjamas du kartus, trečią kartą Pirmininkas gali uždrausti jam kalbėti ta tema šioje diskusijoje.If a speaker has already been called to order twice in the same debate, the President may, on the third occasion, forbid him to speak for the remainder of the debate on the same subject.
Pirmininkas kviečia Parlamento narius kalbėti ir užtikrina, kad iš eilės kalbėtų kuo įvairesnių politinių pažiūrų bei skirtingomis kalbomis kalbantys asmenys.The President shall call upon Members to speak, ensuring as far as possible that speakers of different political views and using different languages are heard in turn.
Man labai patinka mokytis kalbų, nepaisant frustracijos, kurią kartais išgyvenu, suvokdama, kiek dar daug reikia išmokti, net jei jau gana gerai kalbu viena ar kita kalba.I really enjoy learning languages, although at times it is a bit frustrating to see that I still have an awful lot to learn even though I already speak one or another language quite well.
Nes skirtingai nuo kai kurių kitų Robinų Hudų aš kalbu su anglišku akcentu.Because unlike some other Robin Hoods I can speak with an English accent.
Atleisk, panele... kalbu tik dvem kalbomis, angliškai ir blogai angliškai!Look, lady... I only speak English and bad English!
Su manimi kalbi apie kraujo praliejimą?You speak to me of bloodshed?
Ei, kalbi itališkai?Hey, you speak Italian?
Ar kalbi angliskai?Do you speak English?
Kodėl tu kalbi?Why are you speaking?
Esame iš skirtingų šalių ir kalbame skirtingomis kalbomis, tačiau šis pasaulis yra mūsų bendri namai.We come from di™ erent countries and speak di™ erent languages, but this world is the home we share.
Mes dabar kalbame tik angliškai.We speak nothing but English now.
Noriu jums priminti, kad kalbame šio miesto vardu, nes čia gyvename.l would like to remind you that we speak for this town because we are from here.
Aš kalbėjau su Harvey gražiuoju.I spoke to Harvey nicely.
Ne, aš kalbėjau ne su Jumis.Oh, no, no. I wasn't speaking to you.
Aš kalbėjau su vyriausiuoju inspektoriumi.I have been speaking with the chief inspector.
Kai buvau mažas, kalbėjau kaip vaikas,When I was little, I spoke as a child.
Tu kalbėjai su mirusiaisiais!You were speaking with the dead!
Kiti Komisijos pranešėjai kalbėjo apie jau vykdomus projektus – nuo jūrų priežiūros iki našesnio kuro kūrimo.Other Commission speakers outlined the exciting projects that are already underway, ranging from maritime surveillance to developing more efficient fuels.
Mūsų žmonės šukuoja visą miestą, kaip ir kalbėjome.Our people are combing the city, as we were saying.
Mes čia, kad kalbėtumėte apie jus.Well, we're here to talk about you.
Nekalbėkit garsiau... negu kalbėtumėte namie.Don't speak more loudly than you would at your home.
Kaip jūs kalbėtumėte su paaugle?How do you talk to a teenage girl?
Negirdėjau, kad kalbėtumėte apie ką nors kitką, išskyrus būti ar nebūti.I've never heard you talk about anything else but to be or not to be.
Nagi, kalbėk su manim.Come on, speak to me.
Kalbėk už save.Speak for yourself.

More Lithuanian verbs

Related

apkalbėti
slander
atkalbėti
talk out
įkalbėti
talk in
išsikalbėti
talk thing
pakalbėti
speak
pasikalbėti
have a conversation
perkalbėti
overpersuade
susikalbėti
communicate

Similar

gelbėti
save
kalbėtis
converse
kalbinti
try to engage in a conversation
kapsėti
drip
kaulėti
ossify
kirbėti
swarm

Similar but longer

apkalbėti
slander
atkalbėti
talk out
įkalbėti
talk in
pakalbėti
speak

Random

apsisukti
turn around
čiuožti
skate
gelti
sting
išsivelti
smudge
įvertinti
rate
kerpėti
become covered with lichen
nulemti
determine
nusiųsti
send
pamilti
fall in love
supažindinti
introduce

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'speak':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In