Atleisti (to forgive) conjugation

Lithuanian
39 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
atleidžiu
I forgive
atleidi
you forgive
atleidžia
he/she forgives
atleidžiame
we forgive
atleidžiate
you all forgive
atleidžia
they forgive
Past tense
atleidau
I forgave
atleidai
you forgave
atleido
he/she forgave
atleidome
we forgave
atleidote
you all forgave
atleido
they forgave
Past freq. tense
atleisdavau
I used to forgive
atleisdavai
you forgive
atleisdavo
he/she used to forgive
atleisdavome
we used to forgive
atleisdavote
you all used to forgive
atleisdavo
they used to forgive
Future tense
atleisiu
I will forgive
atleisi
you will forgive
atleis
he/she will forgive
atleisime
we will forgive
atleisite
you all will forgive
atleis
they will forgive
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
atleisčiau
I would forgive
atleistum
you would forgive
atleistų
he/she would forgive
atleistume
we would forgive
atleistute
you all would forgive
atleistų
they would forgive
Imperative mood
-
atleisk
you forgive
-
-
atleiskite
you all forgive
-

Examples of atleisti

Example in LithuanianTranslation in English
Pasistenk man atleisti.Please try to find a way to forgive me.
Triskart prašau man atleisti, milorde.I prithee to forgive me, m'lord.
Tau taip pat reikia jam atleisti.You need to forgive him too.
Turite atleisti Mažyliui.You'll have to forgive Tiny.
Bet aš netoks geras, jog galėčiau tau atleisti.I'm just not big enough to forgive you.
Tiek to, aš tau atleidžiu.All right, I forgive you.
Aš--Aš atleidžiu.l--l forgive.
"Aš atleidžiu."l forgive.
Aš tau atleidžiu.l for--l forgive you.
Tu irgi man atleidi?You forgive me, too?
Aš turiu žinoti kad tu man atleidi.I need to know that you forgive me.
Kozete, vaike, ar man atleidi?Cosette, my child! Am I forgiven now?
Ar tu man atleidi?Do you forgive me?
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.Thy will be done on earth as it is in Heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us.
Kasdienės duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us.
Matai? Mes atleidžiame vienas kitam.We forgive each other.
Ir atleisk mums mūsų kaltes kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us.
Aš jai jau atleidau.I have forgiven her.
Seniai atleidau.You are forgiven.
Tu atleidai man, ar ne?You've forgiven me, haven't you?
- Turbūt labai ją myli, jei atleidai.You must love her very much to be able to forgive her. - He's shaking.
Dievas tau atleido.The Lord has forgiven you.
Mano Marlena man atleido.My Marlena has forgiven me.
Ar Tomas tau atleido už tai, ką tu padarei praeitą savaitę?Did Tom forgive you for what you did last week?
Mes jau atleidome vienas kitam, bet negalim išeiti iš namų.I'm not proud of any of this, but I think we've all forgiven each other. But we can't go anywhere.
Mes atleidome vienas kitam?Do we forgive each other?
Aš atleisiu tiems, kurie mane įskaudino ir susitaikysiu su tais, kuriuos aš įskaudinau.l will forgive those who have wronged me and reconcile with those who l have wronged.
Tik jei atleisi mano įsiveržimą.Only if you will forgive my intrusion.
Jei turime nuodėmių, mums Viešpats atleis.If I've sinned, the Lord will forgive me.
Jis gailestingas ir atleis mums.He is merciful, He will forgive!
Dievas atleis. tik tu sau neatleisk.God will forgive you, but you must not forgive yourself.
Žinau, Viešpats gailestingas, atleis.I know, God is merciful, He will forgive.
Gal ta moteris man atleis, bet aš sau neatleisčiau.And maybe that grown woman will forgive me, but I'll never forgive myself.
Ir aš turiu, atleisk Viešpatie.Yes, and I have, too. O God, forgive, reconcile and curb our passions!
patyliukais išmirštame, atleisk Viešpatie.We're dying out little by little, forgive us God.
Taip, atleisk man.Yeah, forgive me. Sure.
Prašau, prašau, prašau, atleisk man.Please, please forgive me.
Širdele, atleisk man, prašau.Baby, forgive me, please.

More Lithuanian verbs

Related

apleisti
forsake
apsileisti
grow careless
įleisti
inject
išleisti
spend (money)
leisti
let
nuleisti
lower
nusileisti
land
paleisti
let go
perleisti
transfer
praleisti
spend (time)
suleisti
inject
užleisti
cede

Similar

apkeisti
replace
apleisti
forsake
išleisti
spend (money)
nuleisti
lower
paleisti
let go
skleisti
emit
skleistis
unfold
suleisti
inject
užleisti
cede

Similar but longer

atskleisti
reveal

Random

apeliuoti
appeal
bučiuotis
kiss
mirktelėti
wink
nerti
dive
nusnūsti
take a nap
paruošti
prepare
pažadeti
promise
rūdyti
rust
tęstis
continue
užlaikyti
delay

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'forgive':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In