Nusileisti (to land) conjugation

Lithuanian
27 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
nusileidžiu
I land
nusileidi
you land
nusileidžia
he/she lands
nusileidžiame
we land
nusileidžiate
you all land
nusileidžia
they land
Past tense
nusileidau
I landed
nusileidai
you landed
nusileido
he/she landed
nusileidome
we landed
nusileidote
you all landed
nusileido
they landed
Past freq. tense
nusileisdavau
I used to land
nusileisdavai
you land
nusileisdavo
he/she used to land
nusileisdavome
we used to land
nusileisdavote
you all used to land
nusileisdavo
they used to land
Future tense
nusileisiu
I will land
nusileisi
you will land
nusileis
he/she will land
nusileisime
we will land
nusileisite
you all will land
nusileis
they will land
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
nusileisčiau
I would land
nusileistum
you would land
nusileistų
he/she would land
nusileistume
we would land
nusileistute
you all would land
nusileistų
they would land
Imperative mood
-
nusileisk
you land
-
-
nusileiskite
you all land
-

Examples of nusileisti

Example in LithuanianTranslation in English
Valstybės narės atsisako leisti orlaiviui nusileisti jų teritorijoje, iš jos pakilti arba per ją skristi, jei jos turi patikimos informacijos, kad krovinyje yra objektų, kuriuos yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti arba eksportuoti pagal JT ST rezoliucijas 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ar 2094 (2013) arba pagal šį sprendimą.Member States shall deny permission to land in, take off from or overfly their territory to any aircraft, if they have information that provides reasonable grounds to believe that the cargo contains items whose supply, sale, transfer or export is prohibited under UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) or 2094 (2013) or under this Decision.
Dėl dviejų 2001 m. rugsėjo 15 ir 16 d. skrydžių į Torontą per Monrealį ir atgal ieškovė nurodo, kad Kanados valdžios institucijos pareikalavo šiuo maršrutu turėjusio skristi orlaivio nusileisti ir neleido jam pakilti iki 2001 m. rugsėjo 15 d. įskaitytinai.As regards the cancellation of the two return flights to Toronto via Montreal on 15 and 16 September 2001, the applicant points out that the Canadian authorities required the aircraft which provided that service on 11 September 2001 to land that day at Halifax and to remain there until 15 September 2001 inclusive.
Neleidimas nusileisti laužo IAS Konvencijos nuostatus.Denying the men permission to land violates the IAS Convention.
Ir dabar vyriausybės lektuvas prašo leidimo nusileisti.And now a government plane is requesting permission to land here.
Leidimas nusileisti platformai 327.Permission to land on platform 327.
nusileidau ant dantisto įrankių.landed on dental tools.
Puikiai nusileidau.I totally landed it.
Ką tik nusileidau.Just landed.
Ką gi - nusileidau, pasisveikinom, gal jau varom sukirsti po "bigmaką"?All right, I've landed. I'm here. We've said our hellos.
Kai nusileidau, valdymo centras vis dar kartojo:When I landed, Mission Control was still saying
Gražiai nusileidai, ponia.Nice landing, ma'am.
Nepatogiai nusileidai?- Rough landing, huh?
Ar tikrai nusileidai ant paukštelio?Hey did you really land on that bird, man?
Mačiau, kaip nusileidai ant galvos iš 9 m aukščio, o motociklas - ant viršaus.I've seen you land on your head from 30 feet up with a street bike on top of you.
Nuskridai nuo rampos labai greitai, pakilai ir nusileidai, o mes...You came off that ramp so fast. Then you took off, and it landed.
Paskelbusi 3 kategorijos pažeidimą, agentūra pareikalauja, kad šalies, kurioje nusileido orlaivis, kompetentinga institucija imtųsi tinkamų priemonių pagal b punktą.When the Agency has raised a category 3 finding, it shall request the competent authority where the aircraft is landed to take the appropriate measures in accordance with (b).
Nyderlandų teigimu, vertinimo rodikliai pablogėjo, o Europos ir Jungtinių Valstijų gyvybės draudimo indeksai nusileido į istorines žemumas, priartėjusios prie 0,4 akcijų kainos ir nuosavo kapitalo buhalterinės vertės santykio (nuo 0,9 akcijų kainos ir buhalterinės vertės santykio 2009 m. antrąjį pusmetį).According to the Netherlands, the valuation metrics have deteriorated, with European and United States life insurance indices trading at historical lows near 0.4 times the book-value of equity (down from 0.9 times its book-value in the second half of 2009).
– pranešė erdvėlaivio Apollo 11 įgula, kai jis nusileido Mėnulio Ramybės jūroje.landed”, reports the Apollo 11 crew from the Sea of Tranquillity on the Moon.
Juk buvau šalia kai nusileido.I was there when she landed.
Jie ką tik nusileido dykumoje.They just landed in the desert.
- Sauniai nusileidome.Nice landing.
Nuskridome 590 milijonų kilometrų ir visgi nusileidome 100 metrų nuo planuotos vietos.We flew 590 million kilometers and then landed 100 meters off the mark.
- Patvirtinta. Alavinis nusileis antras.Tin Man will land next.
Jei sugebėčiau, tai to liuko niekad nepastatys, o jūsų lėktuvas... jūsų lėktuvas nusileis, kaip ir turėtų, Los Andžele.If I can, then that hatch will never be built, and your plane, your plane will land just like it's supposed to, in Los Angeles.
Jei sugebėčiau, tai to liuko niekad nepastatys, o jūsų lėktuvas nusileis, kaip ir turėtųIf I can, then that hatch will never be built, and your plane will land, just like it's supposed to.
- Fero nusileisk nusileidimo aikštėje.- OK, Ferro, set down on the landing grid.
Saugiai nusileisk, Benai.You have a safe landing, Ben.

More Lithuanian verbs

Related

apleisti
forsake
apsileisti
grow careless
atleisti
forgive
įleisti
inject
įsileisti
let in
išleisti
spend (money)
leisti
let
nuleisti
lower
paleisti
let go
perleisti
transfer
praleisti
spend (time)
suleisti
inject
užleisti
cede

Similar

apsileisti
grow careless
nusilenkti
bow

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

devalvuoti
devaluate
išpakuoti
unpack
juodėti
become black
košti
filter
mirktelėti
wink
nusausinti
drain
paruošti
prepare
pralinksmėti
brighten up
suplonėti
attenuate
susikauti
fight

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'land':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In