Egyeztet (to check) conjugation

Hungarian
90 examples
This verb can also have the following meanings: collate, harmonize, to tally, tally

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
egyeztetek
I check
egyeztetsz
you check
egyeztet
he/she to check
egyeztetünk
we check
egyeztettek
you all check
egyeztetnek
they check
Present definite tense
egyeztetem
I check
egyezteted
you check
egyezteti
he/she checks
egyeztetjük
we check
egyeztetitek
you all check
egyeztetik
they check
Past indefinite tense
egyeztettem
I checked
egyeztettél
you checked
egyeztetett
he/she checked
egyeztettünk
we checked
egyeztettetek
you all checked
egyeztettek
they checked
Past definite tense
egyeztettem
I checked
egyeztetted
you checked
egyeztette
he/she checked
egyeztettük
we checked
egyeztettétek
you all checked
egyeztették
they checked
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
egyeztetnék
I would check
egyeztetnél
you would check
egyeztetne
he/she would check
egyeztetnénk
we would check
egyeztetnétek
you all would check
egyeztetnének
they would check
Conditional present definite tense
egyeztetném
I would check
egyeztetnéd
you would check
egyeztetné
he/she would check
egyeztetnénk
we would check
egyeztetnétek
you all would check
egyeztetnék
they would check
Conditional past indefinite tense
egyeztettem volna
I would have checked
egyeztettél volna
you would have checked
egyeztetett volna
he/she would have checked
egyeztettünk volna
we would have checked
egyeztettetek volna
you all would have checked
egyeztettek volna
they would have checked
Conditional past definite tense
egyeztettem volna
I would have checked
egyeztetted volna
you would have checked
egyeztette volna
he/she would have checked
egyeztettük volna
we would have checked
egyeztettétek volna
you all would have checked
egyeztették volna
they would have checked
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok egyeztetni
I will check
fogsz egyeztetni
you will check
fog egyeztetni
he/she will check
fogunk egyeztetni
we will check
fogtok egyeztetni
you all will check
fognak egyeztetni
they will check
Future definite tense
fogom egyeztetni
I will check
fogod egyeztetni
you will check
fogja egyeztetni
he/she will check
fogjuk egyeztetni
we will check
fogjátok egyeztetni
you all will check
fogják egyeztetni
they will check
Subjunctive present definite tense
egyeztessem
(if/so that) I check
egyeztesd
(if/so that) you check
egyeztesse
(if/so that) he/she check
egyeztessük
(if/so that) we check
egyeztessétek
(if/so that) you all check
egyeztessék
(if/so that) they check
Subjunctive present indefinite tense
egyeztessek
(if/so that) I check
egyeztess
(if/so that) you check
egyeztessen
(if/so that) he/she check
egyeztessünk
(if/so that) we check
egyeztessetek
(if/so that) you all check
egyeztessenek
(if/so that) they check
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
egyeztetnem
I to check
egyeztetned
you to check
egyeztetnie
he/she to check
egyeztetnünk
we to check
egyeztetnetek
you all to check
egyeztetniük
they to check

Examples of egyeztet

Example in HungarianTranslation in English
- Csak egyeztetni kell a beosztást.I just have to check their schedules.
- Dash meghívott, és nagyon furán érzem magam emiatt, ezért egyeztetni akartam veled, hogy nem zavar-e a dolog.Dash invited me, and I've been feeling really weird about it so I just wanted to check with you and make sure that's all right.
- Jól van, jól van. Vele is egyeztetni kell, de bele fog menni.I'll have to check first, but he'll be cool.
A meghallgatásáról van szó, csak szerettem volna egyeztetni a tényeket, hogy mindenben egyetértünk-e.Anyway, with your upcoming deposition, I just wanted to check my facts with you, make sure we're in agreement.
Csak egyeztetni akartam veled, mielőtt az ügyféllel találkoznánk, hogy átbeszélhessük...I just wanted to check in with you before we meet the clients and go through...
- Majd egyeztetek a sajtófőnökünkkel.- i'ii check with our PR officer.
- Szívesen, egyeztetek Buckyval.I'll check with Bucky.
Majd egyeztetek az FBI-jal.I'll check with the FBI.
Megyek és egyeztetek a felügyelővel, hogy lássuk, ez a börtön dolog lehetséges e.I'll just go and check with my supervisor to see if the jail's even a possibility.
Minden nap egyeztetek a tanáraival...Now I'm gonna be checking in with his...teachers daily...
Köszi, hogy egyeztetsz velem, nővérem.Thanks for checking in with me, big sis.
Nem szeretném, ha anélkül beszélnél riporterekkel, hogy egyeztetsz velem.L don't want you talking to any reporters without checking with me.
Soha többé ne nyomozz, míg velem nem egyeztetsz.Don't ever follow a lead without checking with me first.
Az egyetlen út, ha egyeztet az anyával, aki lemondott a gyermekről.Your only avenue is to check with the mother, The one who gave up the child?
Gyűjtőkkel is egyeztetünk, de ugyanaz a helyzet.But we're checking with collectors, all the same.
Keresünk, beszélünk és egyeztetünk Melissával, hátha hall valamit.We look, we keep talking, and we check in with Melissa in case she hears anything.
Később még egyeztetünk.I'll check in with you guys later, okay?
Majd egyeztetünk velük.We'll check with them.
Nézzetek körbe, később egyeztetünk, jó?- Okay, I bet you are. Go over there, check and look around, we compare notes later.
Az otthonnal nem egyeztettek?And no one checked with the nursing home?
Semmi, pedig egyeztettek más ügynökségekkel is. Semmi füles, nulla.And they checked with other agencies - no chatter, nothing.
Csak elment, felhívja a testvérét és valamit egyeztetnek.He's just going to call his brother and check something.
Jobb, ha egyeztetnek Bentley hadnaggyal, mielőtt bármilyen lépést teszenk.You'd better check with Lieutenant Bentley before you make any move.
Miért nem egyeztetnek velük?Why don't you check with them?
Nem egyeztetnek előbb az ügyfeleikkel?Don't you want to check with your clients first?
Oké, megnézem az időbeosztásomat, és az irodáink majd egyeztetnek.Okay, I'll check my schedule, and I'll have my office be in touch.
Most ellenőrizzük, hogy honnan hívták fel ezeket a számokat... és egyeztetjük a többi adattal, ami nem sok, de..When we found convergence, we took the numbers back-checked them, ran a search merge with other data we had, which wasn't much.
- Donovannal egyeztettem!- I checked with Donovan!
- Tudja, hogy egyeztettem.- You know I checked with it.
A kirándulásunk után, egyeztettem a parancsnokaimmal.After our trip, I checked with my field commanders.
A tábornokkal is egyeztettem.I checked with the general.
De amikor egyeztettem az orvossal, azt mondta, Mrs. Grayson azt állította, elesett.But when I checked with the doctor, he told me that Mrs. Grayson claimed she fell.
Anyukáddal egyeztettél?Have you checked with your mom?
Azt hittem, egyeztetett veled.I thought she checked on that with you.
Ezért Moreno egyeztetett a közlekedésiekkel.So, Moreno checked with D.O.T.
Főnök, a klubja egyeztetett a parkőrökkel,Bo, his club checked in with the park rangers.
Sosem egyeztetett velem, mielőtt csinált volna valamit.He never checked with me before making plans.
Atyám, egyeztettünk a börtönnel.Father, we checked with the prison.
Hölgyem, egyeztettünk a hamiltoni rendőrséggel, és tudjuk, hogy 18 hónapja bejelentette Michelle eltűnését.Ma'am, uh, we checked with Hamilton PD, and we know that you filed a missing persons report 18 months ago on Michelle.
Már egyeztettünk az alaszkai műholdas központtal, és ők is hasonlóan rendellenes adatokat kaptak.We checked with our satellite center in Alaska, but they're receiving conflicting data, as well.
Ne aggódj, már egyeztettünk a hmm.... titkárnőddel.Don't worry, we already checked it with your girl.
Shane egyeztette a pedofil pornó listát a nyilvántartott adatokkal.Shane cross-checked the kiddie porn client list with the D.M.V.
Megnézem az ápolók beosztását, hogy egyeztessem a műszakomat a tiéddel.I check the nursing schedule to coordinate my shifts with yours.
Aztán ezt egyeztesd össze azzal, hogy kiknek volt kapcsolata Jerry Markhammal.And then crosscheck that with anyone who had a link to Jerry Markham.
Figyelj, egyeztesd össze az FBI-os profilokkal.Listen, I'm gonna need you to cross-check with FBI personnel.
És egyeztesd a neveket a Shannon repülőtér dolgozóival.Oh, and cross-check names against Shannon airport.
Akármire van szüksége, fényképekre, aktákra, bármi is az, egyeztesse a főnökkel, rendben?Yeah, well, don't ask me again. You need anything, photos, files, whatever, check with the boss, alright?
Arra kértük, hogy egyeztesse az erdőszolgálatnál dolgozók neveit a tanúk listájával, akiket kihallgatott a roanoke-i rendőrség.We asked her to check names of forestry employees Against a list of witnesses Interviewed by the roanoke police.
Akkor egyeztessük a miénkkel.Let me check that with what I've got.
Oké, április 15., akkor most egyeztessük össze a pályaudvar biztonsági kameráinak felvételeivel.Okay, April 15th. So let's cross-check that with the train-station security camera footage.
Valójában, készülök a boltba, szóval csak azért hívlak, hogy egyeztessük az évfordulós vacsoránkat.Actually, I'm going to the grocery store, so I wanted to check in with you about our anniversary dinner.
Hasonlít rá, de egyeztessék Grantékkel.Looks like her, but you should check with the Grants.
Telefonáljak Chicagóba, hogy egyeztessék a számlákat?Do I have to call Chicago and crosscheck these invoices?
Először hadd egyeztessek újra mindenkivel.Let me double-check with everybody first.
Had egyeztessek a titkárnőmmel.Let me check with my secretary.
Hadd egyeztessek Jill-lel!Let me just check in with Jill.
Hadd egyeztessek Joan-nal.Let me check with Joan.
Hadd egyeztessek a felettesemmel!Let me check with my supervisor.
- Csak majd egyeztess velem, oké?- Just check with me next time, okay?
- Legközelebb egyeztess velem!- Just check with me next time.
- Legközelebb egyeztess velünk.Next time, check with us first.
Aztán egyeztess a drogügyesekkel.Then check with the DEA.
Csak majd egyeztess velem, ha a listán valami gyanúsan kilóg a sorból.Although you might want to check with me the next time one of my tasks seems a little off-the-wall.
- Hagytad, hogy egyeztessen az ügyvédjével?- You let her check with her lawyer?
Csak egyeztessen Mr. Williamson-nal.Just check with Mr. Williamson.
Igen, egyeztessen Mr. Kenttel.Yes, check with Kent.
Kérem, legközelebb egyeztessen velem, mielőtt megváltoztatja a játékszabályokat.Please check with me next time before you change the rules of the game.
Én csak arra kérem, hogy egyeztessen velem mielőtt parancsokat ad ki... Egyeztessek magával?All I ask is that you check with me before issuing orders... check with you?
Kicsit később majd felhívlak, hogy egyeztessünk azokkal a kanapékkal kapcsolatban.I'll check in a little later and give you a briefing about some of the canapés.
Közben egyeztessünk az orosz hír- szerzéssel, hátha segíthetnek kideríteni, hogy mi dolga lehet Sophiának Északnyugat-Szibériában.All right, let's check with the Russian intelligence service, see if we can get any cooperation finding out what might be of interest to Sophia in Northwestern Siberia.
Nincs rá idő, hogy mindenről egyeztessünk.Well, we don't have time to check with you on everything.
DiNozzo, Bishop, egyeztessetek megint az FBI-al és a Belbiztonsággal!DiNozzo, Bishop, check in again with FBI and Homeland.
- És egyeztessenek Scotland Yarddal.- And check with Scotland yard.
Bárkitől is kapnak a helyzetre vonatkozó bejelentést, jegyezzék be és egyeztessenek Holmesszal, az itt ülő Tepleton nyomozón keresztül.Positional statements from anyone we can find, filed and cross-checked onto Holmes via DC Templeton here.
Szólok Vallejonak és Napanak hogy egyeztessenek a városfejlesztőikkel.I'll have Vallejo and Napa check with their city planners.
"Egy hacker-forrásommal még egyeztetnem kell néhány nyomot, hogy döntő bizonyítékaim legyenek."I'm going to check on a private hacker source... who's been working on tracking a few leads... that could produce definitive proof.
Csak egyeztetnem kell az irodával.I just have to check with the office.
De előtte még egyeztetnem kell a Borpohárnokkal!I just need to check one thing with the sommelier.
Elõbb egyeztetnem kell apámmal.I have to check with my dad first.
Előbb egyeztetnem kell a kapitánnyal.I'll have to check with the Captain first.
Fred, előbb nem Sheilával kellene egyeztetned?Fred, don't you have to check with Sheila first?
Ha a húgod folyamatosan nyomul, hogy nálunk akar megszállni, nem muszáj felhívnod, nem kell velem egyeztetned, mert úgy is tudod, hogy a válaszom, nem.If your sister keeps on insinuating that she needs a place to stay, you don't have to call me. You don't have to check with me to see if I'm gonna say no, because I'm gonna no.
Neked először is velem kellene egyeztetned mielőtt értékeled az embereimet.You need to check with me in advance before you assess any of my people.
Beszélni akarok Soval-lal. Olyasvalakivel, aki megbirkózik a helyzettel anélkül, hogy a feletteseivel kellene egyeztetnie.I want to speak to Soval... somebody who can deal with the situation... without having to check with his superiors.
Lehet, hogy egyeztetnie kell az orvosaival.Well, maybe he has to check with his doctors.
Miss Mardle-lal kell egyeztetnie, ő a kiegészítők vezetője.You have to check with Miss Mardle, Head of Accessories.
Tisztában van vele, hogy egyeztetnie kell velem, ha a kliens módosítaná a szerződést.She knows to check in with me if the client wants to extend the contract.
Vagy előbb egyeztetnie kell a főnökasszonnyal?Or do you need to check with your boss-lady?
Még mindig egyeztetniük kell a saját embereikkel, de egyelőre megkaptad a támogatásukat.They still have to check with their own people, but for now... you've got their support.
Nem tudom, egyeztetniük kell a rendőrséggel.You'd have to check with the police.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

díjaz
pay
dokumentál
document
ebédel
dine
ecsetel
describe
egyensúlyoz
balance
egyesül
unite
egyezik
agree
egyszerűsít
simplify
elbólint
nod off
éleszt
revive

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'check':

None found.
Learning languages?